ט"ו בשבט

Back to homepage
הרב אהרון אלאשוילי ט"ו בשבט פרשת שבוע מאת...

הרב אהרון אלאשוילי בדברי תורה ל'ט"ו בשבט'

ט"ו בשבט ט"ו בשבט ראש השנה לאילנות, כך נקרא טו בשבט בשפת חז"ל, היות ובימים אלו מתחילים האילנות להתעורר משנת החורף. לאחר שרוב גשמי החורף כבר ירדו, השרף עולה באילנות

בא הרב אילן שמילה ט"ו בשבט פרשת שבוע מאת...

הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'בא' וט"ו בשבט

פרשת 'בא' וט"ו בשבט "הארבה" – ט"ו בשבט – המכנה המשותף מה משותף בין הארבה ל"ט"ו בשבט"? כ' שהארבה הכיל 7 מינים: ילק, חסיל, גזם, חגב, ארבה, סלעם… וכ"כ שבט"ו

הרב יעקב בוטראשוילי ט"ו בשבט

הרב יעקב בוטראשוילי בדברי תורה לט"ו בשבט

ט"ו בשבט   מובא בתלמוד [ר"ה ב.]: ארבעה ראשי שנים הם וכו' באחד בשבט ר"ה לאילן כדברי ב"ש, ב"ה אומרים בחמישה עשר בו. והטעם שקבעו ראש שנת האילנות בתאריך זה,