הרב שלמה אבודרהם

Back to homepage
הרב שלמה אבודרהם נח פרשת שבוע מאת...

הרב שלמה אבודרהם בדברי תורה לפרשת 'נח'

פרשת נח ״וירא אלוקים את הארץ והנה נשחתה כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ ויאמר אלוקים לנח קץ כל בשר בא לפני וגו׳״ (פרק ו/פסוק יב,יג). אחז״ל (בראשית