דעה אישית הרב משה מור

Back to homepage
דעה אישית הרב משה מור דעה אישית מאת הרב...

הרב משה מור 'על האנטישמיות'

  על האנטישמיות כל היסטוריון הנדרש לסכם את ההיסטוריה של העם היהודי לא יכול להתעלם מתופעת האנטישמיות המלווה עם זה מערש לידתו. תופעת האנטישמיות אין לה אח ורע בתולדות העמים. עד

דעה אישית הרב משה מור דעה אישית מאת הרב...

הרב משה מור 'הילד איננו ואני אנה בא'

'הילד איננו ואני אנה בא משחר ימיה של היהדות בוקעת קריאת הזעקה של ראובן "הילד איננו ואני אנה אני בא"! זו אנקת הכאב הקשה ביותר בעולם היהדות. על הילד היהודי

דעה אישית הרב משה מור דעה אישית מאת הרב...

הרב משה מור 'מה הגורם לעצלות'

מהו הגורם לעצלות?    ישנו סוד נורא שרוב העולם מתעלם ממנו. הכוח המלבה והיוצר ביותר עייפות הוא העייפות עצמה.   מי שנכנע לתכתיביו של יסוד העפר – העצלות, ומתנהל לאיטו

דעה אישית הרב משה מור דעה אישית מאת הרב...

הרב משה מור'הבחינה הפילוסופית'

הגזרות הכלכליות- הבחינה המחשבתית לנוכח המכות הכלכליות הקשות הנחתות על הצבור הכללי בכלל ועל זה החרדי בפרט רבים הם התוהים לאן פרח מצפונם של מקבלי ההחלטות שם למעלה? כיצד זה

דעה אישית הרב משה מור דעה אישית מאת הרב...

הרב משה מור 'סיכום ההוכחה'

הקדמה   באלפיים השנים האחרונות סבל עם ישראל ייסורי תופת שגם בעל הכשרון הספרותי הנדיר יקשה לתארם כדבעי. על אף הסבל הנורא שהיה לחם חוקו של העם היהודי – תרבותו

דעה אישית הרב משה מור דעה אישית מאת הרב...

הרב משה מור 'חיים של לכתחילה ודיעבד'

חיים של לכתחילה ודיעבד אדם המתבשר על כך שמחר הנו היום האחרון של חייו, לבטח יכפה על עצמו לעסוק בדברים אותם הוא רואה כדברים החשובים ביותר בחייו. אפשר  לנחש שהוא

דעה אישית הרב משה מור דעה אישית מאת הרב...

הרב משה מור 'בני הישיבות וצה"ל'

בני הישיבות וצה"ל  נושא גיוסם של בני הישיבות לצה"ל הנו אחד מהגורמים המרכזיים שבעטיו הפך צבור שומרי התורה ולומדיה לשק החבטות של החברה הישראלית ומטרה פופולרית של כל פוליטיקאי המעוניין

דעה אישית הרב משה מור דעה אישית מאת הרב... פרשת שבוע מאת...

הרב משה מור 'אלול'

אלול. חודש הטהרה והזדככות הנפש. חודש שהנשמה היהודית אומרת את דברה והבלי העולם מתגמדים לפרופורציה האמיתית שלהם. חודש ההתכנסות העצמית, חשבון הנפש והשיבה הביתה, למקומנו הטבעי, להיכן שאנו שייכים באמת.

דעה אישית הרב משה מור דעה אישית מאת הרב...

הרב משה מור 'על הרפורמים ושאר המתנקתים'

על הרפורמים ושאר ה"מתנתקים"   לאחרונה נשמעים קולות המערערים על בלעדיותה של ההלכה היהודית ומכנים אותה כ"אורתודוכסית" מתוך ניסיון לתת לגיטימציה לתפיסות לא אורתודוכסיות כמו זו הרפורמית. גם בצבור הרחב

דעה אישית הרב משה מור דעה אישית מאת הרב...

הרב משה מור 'צניעות על מה ולמה'

צניעות על מה ולמה הקיץ בפתח. הפערים בסגנון ואופי הלבוש בין הצבור הדתי לחלקים גדולים בצבור החילוני הולכים ומתרחבים ועובדה זו מחייבת להסביר את העמדה הדתית שנכון להיום לפחות אינה