הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'וילך'

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'וילך'

פרשת וילך

"ויקרא משה ליהושע ויאמר אליו לעיני כל ישראל חזק ואמץ כי אתה תבוא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע ה' לאבותם לתת להם ואתה תנחילנה אותם"
מובא במדרש באותה שעה נתגבר כוחו של משה והיה מחזק את יהושע לעיני כל ישראל כנ"ל אמר לו משה עם זה שאני מוסר לך עדיין גדיים הם תינוקות הם אל תקפיד עליהם על מה שהם עושים שנאמר "כי נער ישראל ואוהבו" לפי שידוע שהרי יהושע היה עניו והוא היה מקטין את עצמו בכך שהיה מסדר את הספסלים בבית המדרש ואת הספרים כדי שלא יתעכבו מלימוד התורה ובא משה ליהושע בעת הזאות טרם היכנסו לארץ ישראל ואומר לו שזה לא העת להיות עניו עכשיו זה הזמן להראות מנהיגות לגלות אומץ ולהנהיג את עם ישראל לקראת כניסתם לארץ ולהיות כמלך על העם ואע"פ שגם המלך צריך שיהיה בו ענוה באופן פנימי ז"א שהמלך צריך להיות עניו בפנימיות כפי שכתוב "לבלתי רום לבבו מאחיו", אבל מצד שני עליו להיות מנהיג ביד רמה כדי לקיים את המצווה שנצטוו עם ישראל "שום תשים עליך מלך מקרב אחיך תשים עליך מלך" וכל זה למה כדי שתהיה אימתו עליך וזהו שאמר לו משה ליהושע אין בעיה בזה שאתה עניו כל זה בלבך בפנימיות שלך עכשיו עליך להיות חזק ומנהיג "חזק ואמץ" כך שבעיקר תפגין חוזק ומנהיגות כלפי חוץ לעיני העם שיראו בך מנהיג ראוי שאכן מסוגל ויכול לדאוג לכל צרכיהם בגשמיות ורוחניות ויהיה מסוגל להכניסם לא"י ולחלק להם את הארץ לשבטיו ע"פ מה שציווה הקב"ה, אבל משה רבנו עומד לפני יהושע ומלמד אותו כיצד עליו להתנהג מול הקהל ולדעת שעליו להפגין חוזק וחוסן נפשי כדי שכל העם ישמעו אליו ולמרותו ויעשו כדברו כי אם לא, יקרה בדיוק ההפך הגמור שכאמור העם לא ישמעו אליו.
מסופר על המגיד מדובנא שהוא התפרסם כראש הדרשנים והמשלים שהוא היה מכניס באמצע דברי התורה משלים ופעם אחד המגיד מדובנא נקלע לביהכנ"ס של משכילים "בשבת שובה" והמגיד מדובנא התחיל לומר את דברי התורה וכך עוברים לו כשעה שעה וחצי מתחילת הדרשה אבל המגיד מרגיש שאין התעוררות בקרב הקהל ובאופן פתאומי המגיד החליט לקצר בדברי התורה ופתח במשל שפעם היה נפח שכל הזמן היה נופח בבית המלאכה שלו כדי לעלות אש לצרכי עבודתו, וכך כל יום ויום זאת היתה עבודתו פעם אחת הזדמן לנפח להגיע למחוז גדול וראה שם סוג של מפוח משוכלל לא רגיל ורכש כמובן את המפוח החדש בתקווה שלא יצטרך שוב לעמול קשה לצורך ניפוח כדי להעלות את האש כפי שהיה בכל יום, אבל הנפח התאכזב קשות כאשר המפוח לא עשה את עבודתו לאחר בדיקות שונות הנפח רואה שאין שום בעיה אם המפוח הכל תקין במפוח רק שהיה חסר את הניצוץ כדי שהמפוח יפיח רוח וכך תעלה לה האש, פנה המגיד מדובנא לקהל ואמר אני הבנתי מדוע אין בקרבכם התעוררות מדברי משום שאין בכם את הניצוץ וכאשר אין את הניצוץ ממילא גם אין אש אין התעוררות והתלהבות מדברי התורה, כך גם כאן יהושע הוא זה שצריך להפיח בהם את הניצוץ כדי שזה ידלק ואז כל העם על מקומו יבוא בשלום הם יכנסו לארץ ישראל מתוך התלהבות שב"ה הם זוכים להיכנס לא"י ויהושע הוא גם כן מראה לעם ישראל כושר מנהיגות שב"ה יש על מי לסמוך.
כך גם בימים אלו שאנו נמצאים בין כסה לעשור בין ר"ה ליוה"כ עשרת ימי תשובה אשר ימים אלו מסוגלים ביותר לתשובה יותר משאר ימות השנה שבכל ימות השנה התשובה מקובלת אבל בימים אלו התשובה מקובלת יותר כי מלך נמצא בשדה וזה הוא הזמן לכך פשוט צריך להצית את הניצוץ שבתוכנו וכך תהיה גם התעוררות לתשובה שלמה, ולהתחזק בלימוד התורה ובקיום המצוות.
יה"ר שנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה ולכתיבה וחתימה טובה לנו ולכל בני ישראל בכל אתר ואתר.

שבת שלום, הרב יעקב בטוניאשוילי הי"ו מלוד

לעילוי נשמת
רפאל בן חכם ראובן ושמחה, שלום בן גבריאל ושרה, רבקה בת משה ויוכבד אשת אברהם, נזי מזל בת בנימין ויוכבד אשת יצחק, ת.נ.צ.ב.ה

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*