הרב משה מור

Back to homepage
אמור הרב משה מור פרשת שבוע מאת...

הרב משה מור בדברי תורה לפרשת 'אמור'

פרשת "אמור" בפרשתנו מופיע מקרה חריג, חמור מאין כמותו: "ויצא בן אשה ישראלית והוא בן איש מצרי… ויקוב את השם ויקלל" (ויקרא כד, יא). להזכיר את השם המפורש שנאמר בסיני

הרב משה מור משפטים פרשת שבוע מאת...

הרב משה מור בדברי תורה לפרשת 'משפטים'

פרשת "משפטים" וכי יפתח איש בור או כי יכרה איש בור ולא יכסנו ונפל שמה שור או חמור; בעל הבור ישלם כסף ישיב לבעליו והמת יהיה לו. (כ"א ל"ג) א.