הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'וישלח'

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'וישלח'

פרשת 'וישלח'

"ויאמר אליו אדני יודע כי הילדים  רכים"

מדבריו של יעקב אבינו אנו לומדים שליעקב אבינו היה בראש סדר העדיפות שלו הילדים החינוך של הילדים והדאגה לילדים ולשלומם, משום שעשיו חשב להתחבר ליעקב וכך הם ילכו יחדיו, ויעקב חשש שמא הילדים יושפעו ממעשיו ודרכיו הרעים של עשיו, כי יעקב אמר אני לכשעצמי יוכל להתמודד עם עשיו ואני לא יושפע ממנו או ממעשיו הרעים, שהרי יעקב היה מוגן מכל הבחינות גם שהקב"ה הבטיח לו שישמור עליו וגם בתורה ובנוסף גם בגבורה, שהרי יעקב עוד לפני שהוא הגיע ללבן הוא ישב בישיבת שם ועבר במשך ארבע עשרה שנה ולמד שם תורה, ועוד אצל לבן כפי שיעקב אומר עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי ולא למדתי ממעשיו הרעים כך שיעקב היה יכול להתמודד מול עשיו, ועוד יעקב הרי נאבק בשרו של עשיו וגבר עליו כך שיעקב גם מהבחינה הזאת היה מוכן, אבל הילדים הם היו רכים וכפי שרש"י כותב שהם היו חלשים כך שהם היו מאוד פגיעים לכל  מיני רוחות ותרחישים ושינוים שקורים בחוץ ולכן ההתמודדות שלהם של הילדים היא יותר קשה ולפעמים גם בלתי אפשרית ומזה חשש יעקב אבינו, מכאן אנו למדים כמה חזקים אנו צריכים להיות בחינוך של הילדים.

שלמה המלך ע"ה אומר במשלי כ'ב: "חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה" לפי דברי שלמה המלך כאשר מחנכים את הילדים צריך לדעת שכל מה שננחיל ונשריש בילדים זה מה שילווה אותם לאורך כל שנות חייהם, כי היסוד הזה כשהוא מושתת ואיתן וחזק על אדני התורה, יסודות אלו יחזיקו לעולם כי זה יסוד חזק ואמיתי ולכן עלינו לחנכם עוד שהם קטנים ורכים וממילא זה ילך איתו גם כאשר הוא יזקין.

ועוד אנחנו לומדים מאברהם אבינו בפרשת וירא כתוב: "כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט למען הביא ה' על אברהם את אשר דיבר עליו", וכל זה למה כי כאשר הקב"ה נותן לנו פרי בטן אם זה בנים או אם זה בנות זה כדי לגדלם לתורה ולמצוות ולעבודת ה' יתברך, וידוע שיוסף הצדיק הצליח לעמוד בניסיון של אשת פוטיפר לא רק בגלל לימוד התורה שהוא למד וגדולתו בתורה ובחכמה אלא ראה דיוקנו של אביו ז"א שהוא נזכר במה שאביו לימד אותו בבית הוא נזכר בהנהגות ובמידות הטובות שאביו לימד אותו וזה מה שעמד לו באותה השעה והציל אותו מהניסיון הזה, כי הוא קיבל חינוך כפי שהוא היה צריך לקבל  ואז בודאי גם כאשר הוא נמצא בארץ זרה כמו מצרים שהיתה מלאה בטומאה בכל זאת הוא היה יכול להתגבר ולעמוד בניסיון כי יש לו את כל הכלים שהוא צריך.

לכך מובא מעשה בבן איש חי וממעשה זה אפשר ללמוד כמה עלינו להיות זהירים שקודם אנחנו נקפיד על קיום התורה והמצוות ואז אפשר יהיה להאיר ולהעיר ולהזהיר את בני משפחתנו ואת ילדינו בקיום המצוות כראוי. מסופר על אדם אחד שהיה קל דעת ומזלזל במצוות אבל הוא ידע שלא נכון איך שהוא מתנהג ולכן הוא רצה לחנך את בנו שיהיה יהודי טוב אמיתי וכפי שראוי להיות. יום אחד האבא ראה את הבן שהוא לא נוטל את ידיו לסעודה לקח האבא מקל ורצה להכות אותו על ידיו אבל במקום שהבן יקבל את המכה קיבל האב על ידו השמאלית אישתו שעמדה בצד פרצה בשמחה ובצחוק אדיר שאל אותה בעלה על מה היא צוחקת, אמר לה האם את צוחקת עלי, היא אמרה לו שמהשמים ראו למי באמת מגיע מכות שהרי אתה בעצמך לא נוטל ידיים לכן הענישו אותך.

יה"ר שנזכה לראות את הילדים שלנו גדלים על ברכי התורה והיהדות שיהיו בעלי יראת שמים ובעלי מידות טובות.

שבת שלום.

לע"נ:

הלל בן ח' ראובן ושמחה אלשוילי

שרה (סשה) בת אברהם ורבקה מירלשוילי

 

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*