שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'מצורע'

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'מצורע'

פרשת מצורע

בפרשה הקודמת למדנו על דיני הטומאה והטהרה של אדם, של כלים ושל בגדים. אלה דברים מוחשיים, ואפשר להבין שיכול להיות בהם מצב של טומאה וטהרה. אך האם גם באוויר עצמו יכול להיות מצב של טומאה וטהרה? לכאורה האוויר אינו נתון לשליטה אנושית, ואיך ייתכן שהאדם יוכל לטמא את האוויר או לטהר אותו? אולם למעשה גם האוויר יכול להיטמא, וכל מה שנמצא בחלל האוויר הזה נטמא אף הוא. בפרשתנו אנו לומדים על טומאת הבית, שמטמאת את כל מה שנמצא בבית. התורה גם מנחה אותנו כיצד לטהר את האוויר – על-ידי החלפת האבנים שבהן הופיע הנגע באבנים חדשות, ובהן לבנות את הבית מחדש, ואז יחזור האוויר להיות אוויר טהור.
כל זה קיים גם בעולמו הרוחני של האדם. אנחנו נדרשים לשמור על טהרת המעשים, הדיבורים והמחשבות שלנו, אך בזה לא דיי. עלינו לשמור גם על טהרת האוויר – האקלים הרוחני שבתוכו אנחנו חיים. משימה זו קשה יותר מההקפדה על טהרת המעשים, הדיבורים והמחשבות. קל יותר להיזהר ממאכלים לא-כשרים, מלבישת בגד שיש בו שעטנז, מדיבורים אסורים וכדומה. בדברים האלה אפשר בנקל להבחין בין המותר לאסור ובין הטהור לטמא. אבל טהרת האוויר היא עניין קשה הרבה יותר.
יכול יהודי להקפיד על כל המצוות המעשיות של התורה. הוא אוכל מאכלים כשרים בלבד, לובש בגדים שאין בהם שעטנז, מתגורר בבית שקבועות בו מזוזות כשרות וכו'. כל פרט בהתנהגותו, שאפשר להצביע עליו, נעשה על-פי הוראות התורה. ועם זה הוא עלול להיות ספוג כולו ב'אוויר' שלילי. אדם כזה, כשהוא יושב יום אחד עם עצמו ומתבונן בנעשה בתוך-תוכו, עלול לגלות שאף כי מעשיו מתנהלים על-פי התורה, הרי נפשו שרויה במקומות אחרים לגמרי. הדברים החשובים לו באמת הם תאוות הממון, מה יאמרו עליו הבריות, ועוד הנחות-יסוד השאובות מהעולם הכללי.
ולכאורה אפשר לשאול – אם ההתנהגות המעשית היא על-פי התורה, במה חשיבותו של ה'אוויר'? אלא שאם האדם דואג לתיקון המעשים בלבד ואינו דואג לתיקון ה'אוויר' – הרי בסופו של דבר האקלים הרוחני השלילי יפגע גם בקיום המעשי של התורה והמצוות. כשאדם נושם אוויר מזיק, גם אם הוא אוכל ושותה דברים בריאים, בסופו של דבר בריאותו תיפגע. וכך גם בחיים הרוחניים. יהודי צריך לבנות סביבו 'אוויר' טהור – אקלים רוחני שבו הנחות-היסוד נובעות מהשקפת-עולם יהודית טהורה. עליו להיזכר באבותיו, שלא היו שקועים בהבלי העולם, אלא גם המאוויים הפנימיים שלהם היו בדברים רוחניים, בענייני אמונה, תורה ועבודת ה'. וכאשר ה'אוויר' יהיה טהור – יתגלה בו עצם נשמתו ויאיר את כל מעשיו, דיבוריו ומחשבותיו. (תורת מנחם)
באדיבות צעירי אגודת חב"ד chabad.org.il

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*