מצורע

Back to homepage
הרב מאיר מושיאשוילי מצורע פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'מצורע'

פרשת מצורע נביא בס"ד את דברי רבינו יוסף חיים זצוק"ל, הבן איש חי, בספרו "עוד יוסף חי": כתוב לגבי המצורע: "זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו". מדוע הזכיר הכתוב "ביום

הרב שמואל בראשי מצורע פרשת שבוע מאת...

הרב שמואל בראשי בדברי תורה לפרשת 'מצורע'

פרשת מצורע פרשתנו עוסקת בסוגית 'נגעים', אומרים חז"ל (ערכין טז.), על שבעה דברים נגעים באים, אחד מהם הוא על "צרות עין". הגמרא (יומא יא:), אומרת, אדם שמיחד ביתו לו בלבד

מצורע פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'מצורע'

פרשת מצורע בפרשה הקודמת למדנו על דיני הטומאה והטהרה של אדם, של כלים ושל בגדים. אלה דברים מוחשיים, ואפשר להבין שיכול להיות בהם מצב של טומאה וטהרה. אך האם גם

הרב רפאל מיכאלי מצורע פרשת שבוע מאת...

הרב רפאל מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'מצורע'

פרשת 'מצורע' "וארבעה אנשים היו מצורעים" (מלכים ב´, ז, ג) בשונה מתמיד אתייחס להפטרת הפרשה ולא לפרשה עצמה ישירות. מעבר להקשר הכללי שבין פרשת מצורע, להפטרה העוסקת במצורעים, קוראים אנו

הרב בן ציון בטאשוילי מצורע פרשת שבוע מאת...

הרב בן ציון בטאשוילי בדברי תורה לפרשת 'מצורע'

פרשת 'מצורע' עונשו של המצורע קשה מאוד וכפי שנאמר: "והצרוע אשר בו הנגע בגדיו יהיו פרומים וראשו יהיה פרוע ועל שפם יעטה, וטמא טמא יקרא בדד ישב מחוץ למחנה מושבו". עונש

הרב יוחנן מיכאלי מצורע פרשת שבוע מאת...

הרב יוחנן מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'מצורע'

פרשת 'מצורע' "זאת תהיה תורת המצורע" [יד-ב] כוח הדיבור הכוח האצור בלשוננו גדול הרבה יותר מכל מה שנוכל לתאר לעצמנו. על האדם לדעת שתוצאותיו של  "דיבור אסור" הן הרות אסון.

הרב יוסף יצחק מירילאשוילי מצורע פרשת שבוע מאת...

הרב יוסף יצחק מירילאשוילי בדברי תורה לפרשת 'מצורע'

פרשת "מצורע" תשע"א     "וידבר ה אל משה לאמור,  זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו והובא אל הכהן" במדרש (ויקרא רבא ט"ז ע"א)  מובא:מעשה ברוכל אחד שהיה מסתובב בעירות

הרב יעקב בוטראשוילי מצורע פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'מצורע'

פרשת 'מצורע' "זאת תהיה תורת המצורע ביום טהורתו והובא אל הכהן" מובא בתלמוד [ערכין טו.] "אמר ר"ל מאי דכתיב "זאת תהיה תורת המצורע" זאת תהיה תורתו של מוציא שם רע".תיבת

הרב יצחק גגולאשוילי מצורע פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק גגולאשוילי בדברי תורה לפרשת 'מצורע'

פרשת "מצורע" כוחה של מילה תמצית הפרשה הינה בענייני הצרעת. אדם לוקה בצרעת, בביתו, בבגדו, או בגופו, בשערו, או בבשרו. על מה ולמה? לדברי חז"ל (מסכת ערכין טו ע"ב): "מצורע"