ח' יוסף מודזגברשוילי בדברי תורה לפרשת 'וארא'

ח' יוסף מודזגברשוילי בדברי תורה לפרשת 'וארא'

פרשת וארא

וידבר אלקים אל משה וכו' וארא אל אברהם… ושמי ה' לא נודעתי להם'
מפרש רבינו בחיי, נאמר וידבר ואלוקים ששניהם דיבורים קשים כנגד השאלה ששאל משה את ה' 'למה הרעות' בפרשה הקודמת וה' עונה לא בתקיפות 'וידבר' ו'אלקים' שהם שמות של דינים. ואמר 'וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב' בלשון 'וארא' משום שה' היה נראה אליהם בלילה בחלום ולא בצורה ישירה כמו שהיה מדבר אל משה 'פה אל פה אדבר בו' שהיה נגלה אליו ביום, והוכיח אותו הקב"ה שהאבות היו בדרגת נבואה פחות ממנו ולא הרהרו אחר מידותיו ואילו הוא משה רבינו בדרגת נבואה גבוהה ובכל זאת הרהר אחר מידותיו של הקב"ה.
'ויקח אהרן את אלישבע בת עמינדב אחות נחשון' הודיענו הכתוב הזה כי נתערבה משפחת הכהונה עם משפחת המלכות היא אלישבע אחות נחשון הנשיא הגדול בישראל והזכיר אמו של פינחס שהוא גם כן כהן שזה בה בעצמו, וכן הכתובים מזכירים את מלכי הארץ בשם אמם כמו מעכה 'ושם אמו מעכה בת אבישלום' 'ושם אמו עזובה בת שלחי' 'מבנות פוטיאל' ובפרשה זו נמצא שישנם ששה נביאים משבט לוי והם: אהרן, משה, פינחס, ושלשת בני קרח אסיר ואלקנה ואביאסף והם היו באותו דור.
'ואני אקשה את לב פרעה והרבתי את אותותי ואת מופתי בארץ מצרים' השם נותן מכות לעובדי העבודה זרה שאינם מאמינים בו.
בספר מעשה 'ניסים קטנים' מובא הסיפור על שולמית הבת הקטנה במשפחה דתית בניו יורק שהוריה העניקו לה הכל והיתה בשבילם הבת המושלמת. בגיל שבע עשרה כשאמה לא הייתה בחיים נכנסה בה רוח שטות שגרמה לה להתמרד 'אבא ביום ראשון הבא אני יוצאת לטיול בהודו עם עוד כמה חברות' אבא נדהם 'להודו לשם מה? מה יש לך לחפש שם?' 'אבא זה סגור חבל על הזמן אני נוסעת ואצטרך הרבה כסף', והאבא אמר לפחות תגידי בעזרת השם והצטער שהאמא לא בחיים, אולי היתה מבינה אותה. בטרם עלתה למטוס אמר לה אביה 'שולי מה יש לבחורה דתית לחפש בהודו?' 'אבא אינני דתיה אני נוסעת לחפש את האמת אצל הבודהיזם'. אביה לא האמין למשמע אוזניו 'השתגעת?' 'לא אבא אני רצינית מקווה שתסלח לי', 'זה התודה שלך, איני מכיר בך ולא אסלח לך לעולם' וכך הם נפרדו.
כעבור שלש שנים של שולי בהודו, ראתה את חברתה מהתיכון שאמרה לה הצטערתי לשמוע על אביך, אבי מה קרה לו? לא שמעת? נפטר לפני כחצי שנה ומאז ששמעה על כך שאביה נפטר בגללה עזבה את הודו, הגיעה לארץ ונסעה לכותל ובכתה והתפללה ושמה פתק סליחה לאביה. כששמה את הפתק נפל פתק אחר צהוב מלמעלה וראתה כתב מוכר וזיהתה שזה הכתב של אביה ז"ל 'ריבונו של עולם אנא רחם על שולמית בת רבקה בתי הצעירה תשמור עליה שתהיה יהודייה נאמנה, שולי אני אוהב אותך וסולח לך בתי הקטנה', ובכך ראתה סימן משמים שאביה אוהב אותה וסולח לה והיום שולמית בת יעקב אם לשני ילדים טהורים שחזרה בתשובה שלימה.
ח' יוסף מודזגברשוילי הי"ו מלוד

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*