הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה ל'חול המועד פסח'

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה ל'חול המועד פסח'

חול המועד פסח
שבת חוה"מ של פסח (מבוסס על שיחה של הרבי מלויבאוויטש)
"כנגד ארבעה בנים דברה תורה, אחד חכם, אחד רשע, אחד תם ואחד שאינו יודע לשאול"
ההגדה שאנו קוראים בליל הסדר תופס מקום מאוד מרכזי בלילה הזה ובמיוחד יש יחס מאוד חשוב לילדים בלילה זה, ביחד עם כל העניין הזה של יציאת מצרים. וכמובן, השם הגדה של פסח מזה לכשעצמו אפשר להבין את המשמעות של הלילה הזה, ז"א הגדה מלשון להגיד כפי שנאמר בתורה: "והגדת לבנך" להגיד לילדים ולדבר איתם ארוכות לגבי יציאת מצרים שזהו המהות של 'והגדת לבנך'. ומתחילים בקריאת ההגדה כמובן מתחילים ב'מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות' וכו' וכל זה כדי לסקרן את הילדים שהרי אנחנו לא מתנהגים כך בכל לילה, ובהמשך ההגדה מדברת על אותם ארבעה בנים, חכם, רשע, תם, ושאינו יודע לשאול, וכל אחד מהם הוא עולם שלם עם תפיסת עולם שונה מהשני ובכל זאת כולם באו והתקבצו להם סביב שולחן ערוך בלילה הזה.

והרבי שואל, מדוע הרשע הוא בא אחרי החכם, מדוע הוא מוזכר מיד לאחר החכם ולא בסוף הרשימה כי שם מקומו שיותר מתאים לו להיות בסוף הרשימה? שהרי גם כך כל הלילה הזה מבחינתו הוא חסר משמעות? רבי דוד אבודרהם מחבר ספר אבודרהם מסביר שהסדר של הבנים בהגדה הוא לפי היכולת השכלית וכושר הקליטה הרוחנית שלהם, כי למען האמת הרשע הוא לא כזה טיפש הוא דווקא מאוד חכם רק שאת החוכמה שלו הוא לוקח לכיוונים אחרים ולא נכונים ומגיע למסקנות מוטעות ובכוונה תחילה. ועדיין לא מובן הסדר של הבנים. כי לא החוכמה שלהם ולא האינטליגנציה שלהם או השכל שלהם הוא העיקר אלא המעשים, "לא המדרש עיקר אלא המעשה".

ושאלה נוספת שהרבי שואל הוא למה בכלל הרשע נמצא סביב לשולחן הסדר? שהרי כפי שאמרנו הרשע מבחינתו הוא לא מקבל את כל "הסדר" בכלל? התשובות לשאלות הם ממה שמובא במסכת (סנהדרין דף מד.) "ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא" כי בכל יהודי יש ניצוץ והוא פשוט כבוי ורק צריך ללבות את הניצוץ מחדש וכך אולי הוא יתעורר ויחזור למוטב. אם כן, מדוע הרשע מגיע מיד לאחר החכם, לומר לנו שנכון כולנו נמצאים מסביב לשולחן הסדר וכולנו עוסקים בתורה ובמצוות, אבל אנחנו לא יכולים לשבת בחיבוק ידיים לומר שלום עלי נפשי אני את עצמי הצלתי, אני שייך ליהדות, שייך לאלה שנושאים בעול התורה והמצוות, זה לא הולך כך, אנחנו חייבים לקחת אחריות גם על אותו רשע ולהיות אכפת לנו ממנו ולהשתדל לקרב אותו לעולם של תורה ומצוות ככל שניתן, כמו אותו "החלבנה" שקרב על המזבח אפילו שהוא ריחו רע בכל זאת הוא נמצא בין שאר הסממנים שקרבים על המזבח. כך גם לגבי כל יהודי אשר הוא רחוק מתורה ומצוות ולא משנה לנו באיזה מצב הוא נמצא מבחינה רוחנית, אנו צריכים להשתדל לקרב אותו אלינו, וזהו גם המהות של ההגדה של פסח "והגדת לבנך" שכל העניין המרכזי הוא הילדים ויש להתייחס אליהם, משום שאנחנו צריכים לדעת שהילדים בלילה הזה צריכים ללמוד מהו יציאת מצרים באופן שלא יהיה להם שום ספקות בכך שהקב"ה הוציא את עם ישראל ממצרים וזהו האמונה שלנו ושהוא לא משתמע לשתי פנים.
בברכת פסח כשר ושמח לנו ולכל בית ישראל ושנזכה בחודש הגאולה לגאולה השלמה והאמיתית אמן.

הרב יעקב בטוניאשוילי הי"ו מלוד
לע"נ:
סבתי חנה בת יצחק ושרה אשת שלום.
הלל בן חכם ראובן ושמחה

ולרפואת כל חולי ישראל ובכללם:
מור אבי סימון בן חנה, מרת אימי שרה בת שמחה
אחותי דבורה בת שרה, בתוך שאר חולי ישראל אמן.

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*