שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'פקודי'

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'פקודי'

פרשת פקודי

המשכן הוקם בתרומת כל בני-ישראל, אנשים, נשים וגם טף, כפי שנאמר במדרש שגם ילדים תרמו בעבור הקמת המשכן. אולם היה חלק במשכן שנעשה מתרומתם של גדולים בלבד, ולקטנים לא הייתה אפשרות להשתתף בו. זו תרומת מחצית השקל, שממנה נעשו האדנים. התרומה הזאת נתקבלה אך ורק מבני עשרים ומעלה. הדבר מעורר תמיהה: איך ייתכן שדווקא בתרומת האדנים, שמהם נעשה היסוד של המשכן, לא היה לילדים חלק, ואפילו לא הייתה אפשרות שהגדולים יתרמו בעד הילדים?! וכי אין לילדים חלק ביסוד של המשכן?
העניין יובן לאור המשמעות הפנימית של הקמת המשכן. מטרתו של המשכן היא שיהיה "ושכנתי בתוכם – בתוך כל אחד ואחד מישראל". הפריטים של המשכן מייצגים את השראת השכינה ברבדים השונים של נפש האדם ואת סוג העבודה הרוחנית הנדרשת ממנו, כדי שיהיה 'משכן' לקב"ה. קרשי המשכן מייצגים את העבודה הרוחנית של כפיית היצר והפיכת הרע לטוב. זה עניינו של 'קרש' – להפוך את ה'שקר' לקרש של המשכן. לכן הקרשים היו מ'עצי שיטים', הרומזים ל'שטות', דבר המסמל את הצורך להפוך את ה'שטות' של העולם הזה ל'שטות דקדושה', היינו, להתעלות מעל גדרי הדעת של העולם.
בדומה לזה היריעות של המשכן מייצגות את הכוחות ה'מקיפים', הרצון והתענוג, שגם אותם יש לרתום לעבודת ה'. לא דיי שיהודי עובד את הקב"ה במעשה, בדיבור ובמחשבה, ואף ממלא את שכלו בתורה ומשעבד את רגשותיו לקב"ה, אלא גם כוח הרצון והתענוג שלו צריכים להיות מכוּונים לקב"ה בלבד. אך היסוד של כל המשכן הוא האדנים, שעליהם המשכן עומד. בעבודה הרוחנית ה'אדנים' מייצגים את קבלת-העול. האדם נדרש לקבל עליו את עולו של הקב"ה ולשעבד אליו את כל רצונותיו האישיים. זה היסוד שעליו אפשר לבנות את שאר מרכיבי המשכן.
עתה יובן מדוע האדנים נעשו מתרומתם של גדולים בלבד. קבלת-עול שייכת אך ורק לבני-אדם בוגרים, שיש להם רצונות אישיים משל עצמם. לילד אין כל-כך רצונות אישיים, שכן הוא כפוף להוריו וממלא את הוראותיהם, וגם אין לו הכוח לשעבד אותם. דווקא אדם בוגר, שכבר יש לו רצונות ומאוויים משל עצמו, נדרש לעבודה זו של שעבוד הרצונות, ובהיותו אדם בוגר – יש לו הכוח לעשות זאת. לכן הילדים היו יכולים להיות שותפים בכל תרומות המשכן, חוץ מתרומת האדנים, מכיוון שזו עבודה השייכת אך ורק לבוגרים. זו העבודה של קבלת-עול וביטול הרצונות האישיים אל מול רצונו של הקב"ה, והעבודה הזאת נעשית היסוד שעליו עומד המשכן הרוחני כולו. (תורת מנחם)

באדיבות צעירי אגודת חב"ד chabad.org.il

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*