הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'במדבר'

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'במדבר'

פרשת במדבר

כל מי שקורא את פרשת במדבר אינו יכול שלא לראות שלאורך כל הפרשה ישנה מילה אחת שהיא מופיעה לאורך כל הפרשה והיא "משפחה", וזאת למה?! כדי להעביר לנו מסר ללמד אותנו כמה ערך יש בדבר הזה שנקרא משפחה, כמה מיוחד הוא המשפחה. משפחה זהו לא רק הורים אחים ואחיות סבא סבתא ודודים אלא משפחה זהו קן אותו אנו בונים לצורך זה שנוכל לקיים את מצוות ה' שהם תלויים בכך במשפחה, כן שמשפחה זהו ערך עליון שיש לשמור עליו ולשמר אותו מכל משמר כי ע"י משפחה אנו יכולים להמשיך ולקיים את מה שהקב"ה מצווה אותנו ולהמשיך לעשות את רצונו, כי רק במסגרת המשפחה ניתן ואפשר יהיה לעשות מצוות מסוימות וזה הייחוד של המשפחה, כי לכל משפחה ולכל שבט ולכל קהילה ולכל קבוצה בעם ישראל יש להם את התכונות שמאפיינים אותם ועושה אותם למה שהם.

וכך אנו רואים את הפסוקים שבתורה כדוגמת "ויהיו בני ראובן בכור ישראל תולדותם למשפחותם לבית אבותם" וכו' וכן על זה הדרך לאורך הפרשה, וכן "ויתילדו על משפחותם לבית אבותם". ועל כן אומר ר' שמשון רפאל הירש זצ"ל שאצל אומות העולם מאוד מקפידים שיוצאי הצבא שלהם יהיו בעלי כח וגבורה וכך הם יכולים להרוג כמה שיותר אוייבים, לעומת זאת התורה מורה לנו שדווקא התכונות הנדרשת ליוצאי צבא בעם ישראל הוא ייחוס משפחתי נאות שלא דבק בו כל פגם, וכך היה נוהג גם דוד המלך עם הצבא כאשר היו יוצאים למלחמה כפי שמובא בקידושין דף ע"ו. זאת אומרת שמכאן אנו רואים מהו הערך של המשפחה בראיה של התורה הקדושה וכך בדיוק הקב"ה מסדר את עם ישראל בחניות שלהם במדבר, וע"י זה הקב"ה גם מונה את עמ"י למשפחותם לבית אבותם, וכך לכל שבט יש את הדגל שלו ואת השכנים שלו לפי הייחודיות של כל שבט ושבט וכל הסממנים הקשורים לכל שבט ושבט בישראל.

וידוע מה שמובא במדרש שכאשר אמר הקב"ה למשה לסדר את השבטים לפי מחנות משה סירב מהסיבה שהוא חשש ממחלוקת שיהיה בעם בגלל שאולי לא כולם ירצו לחנות במקום שיאמר להם משה אבל הקב"ה אמר לו שהוא לא צריך לדאוג שהרי הם בעצם עם ישראל לבדם יחנו ויסדרו את סדר חניתם במדבר, וכל זה למה לפי שיש בידם צוואה של יעקב אבינו בזמן פטירתו עם ישראל הקיפו את מיטתו ואיך שהם הקיפו את מיטתו כך הם יחנו במדבר כך שסדר חנותם של עם ישראל במדבר היה דוגמא לכך שאיך צריכים לחנות ולחיות בשלום עם השכנים שלנו.

אם כן יוצא שמשפחה זהו הדבר שמחזיק אותנו כיהודים שומרי תורה ומצוות כמובן כאשר אנו כמשפחה שומרים על התורה והמצוות, וגם בלעם הרשע חמד לאופן חנייתם של עם ישראל כאשר חנו במדבר כפי שכתוב "מה טובו אוהליך יעקב משכנותך ישראל" ולכן עלינו לדאוג שחיק המשפחה תמיד יהיה בראש סדר העדיפות ולדאוג למשפחה בכל העניינים שצריך לצורך קיום המשפחה ויה"ר שתמיד המשפחות שלנו יהיו בר קיימא כפי שהתורה רוצה ובדרך של ישראל סבא קדישא אמן.

שבת שלום

הרב יעקב בטוניאשוילי הי"ו מלוד

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*