שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'וירא'

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'וירא'

פרשת 'וירא'

המדרש מספר ש"יצחק וישמעאל היו מדיינים זה עם זה". ישמעאל טען: "אני חביב ממך, שנימולתי לשלוש-עשרה שנה". לעומתו טען יצחק: "חביב אני ממך שנימולתי לשמונה ימים". טענתו של ישמעאל נראית הגיונית, וכפי שהמדרש מביא את נימוקו: "שהיה סיפק בידי למחות ולא מחיתי". ישמעאל כבר היה נער בוגר, הבין את משמעות המעשה, והסכים בהכרה מלאה לעשות את הברית. אך מה המעלה במילה הנעשית לתינוק בן שמונה ימים, שאינו מבין דבר, שבגללה יצחק טוען "חביב אני ממך"?

הסבר העניין נעוץ במהותה של ברית-המילה. הקב"ה אמר לאברהם: "והייתה בריתי בבשרכם לברית עולם". כלומר, ברית-המילה יוצרת ברית נצחית בין האדם לבין הקב"ה. דבר זה אינו בכוחו של בן-אדם מוגבל. אמנם עניינה של כריתת-ברית בין בני-אדם היא להבטיח את קיום הקשר גם אם יצוצו סיבות שיפגעו בו, אבל בכל-זאת ייתכן מצב שהקשר יתפרק. בני-אדם, הכפופים מעצם הווייתם לשינויים, אינם יכולים להתחייב לעולם. וכאן נעשית ברית עם הקב"ה "לברית עולם".

 

בזה ייחודה של ברית-המילה, שהיא נעשית בכוחו של הקב"ה. הקב"ה, שהוא אין-סופי ובלתי-משתנה, יוצר ברית נצחית בינו ובין האדם, ולכן היא נקבעת כ"ברית עולם". לכן המתין אברהם אבינו בקיום מצוות המילה עד שהקב"ה ציווהו עליה – אף-על-פי ש"קיים אברהם אבינו כל התורה כולה עד שלא ניתנה". שכן המצוות שקיים אברהם היו מדעתו ומהכרתו, ולכן הן תלויות במגבלותיו של האדם. לעומת זה, ברית-המילה עניינה ברית נצחית, דבר שאינו בכוחו של האדם, אלא רק בכוחו של הקב"ה. כאשר הקב"ה ציווה את אברהם למול את עצמו – או-אז היה יכול להגיע לברית נצחית זו.

 

עתה תובן המעלה המיוחדת במילה הנעשית בגיל שמונה ימים, כאשר התינוק אינו מודע כלל לנעשה עמו. אם עושים את המילה לאדם בר-דעת, יש בקיום המצווה מעורבות של השכל והרגש האנושיים, ולא מודגש וניכר בגלוי שזו ברית שבאה מלמעלה בכוחו של הקב"ה. אולם כשמלים תינוק בן שמונה ימים ברור לגמרי שהברית אינה באה מצידו של האדם (התינוק) אלא מצידו של הקב"ה, וממילא אין לה מגבלות. דבר זה מסביר את מאמר חז"ל: "אברהם נצטווה על המילה, יצחק חנכהּ לשמונה ימים". אמנם אברהם הוא ראשון הנימולים, והוא קיבל את הציווי על המילה, אבל חסרה לו המעלה המיוחדת של מילה לשמונה ימים, כאשר הכרתו והבנתו של האדם אינה מעורבת כלל בקיום המצווה. זו הייתה מעלתו המיוחדת של יצחק, ולכן טען כלפי ישמעאל: "חביב אני ממך". (לקוטי שיחות)

 

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*