הרב יוחנן מיכאלי בברי תורה לפרשת 'בא'

הרב יוחנן מיכאלי בברי תורה לפרשת 'בא'

פרשת "בא"

"ויאמר משה כה אמר ה' כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים" [יא-ד]

היצר מחפש את הפתח

רבותינו דרשו [ברכות ד] כמו כחצי הלילה ואמרו שאמר משה "כחצות" דמשמע סמוך לו או לפניו או לאחריו ולא אמר בחצות שמא יטעו איצטגניני פרעה ויאמרו משה בדאי הוא, אבל הקב"ה יודע עיתו ורגעיו אמר בחצות [רש"י].

הקב"ה אומר למשה, שבחצות הלילה הוא יוצא בתוך מצרים ויכה אותם במכת בכורות, ומשה אמר כחצות ולא בחצות, כיוון שחשש משה רבינו שמא המצרים לא יוכלו לכוון את שעת חצות במדויק ויאמרו: "משה בדאי הוא", וכדי למנוע טעות זו של המצרים, פנה אליהם משה בלשון של "כחצות" במקום בחצות. נשאלת השאלה: הרי מכת בכורות היתה המכה העשירית ועד עתה המצרים כבר ספגו תשע מכות נוראות שניתנו על ידי הקב"ה, והם ראו שבכל המכות העידו: "אצבע אלוקים היא" [שמות ח-טו] ולאחר מכת הברד אמר פרעה: "ה' הצדיק ואני ועמי הרשעים העתירו בעדי" [שמות ט-כז]. אם כן, כיצד יאמרו משה בדאי? היש עוד ספק באזהרותיו של משה, המתגשמות אחת לאחת במדויק? וגם אם נאמר, כי המכה תתאחר דקה או שתיים והמכה תינתן לפי שעון המצרים בשעה 12:02, הרי סוף סוף היא תבוא במלוא עוצמתה ותכה בהם בחוזקה, וכי יש הבדל לגבי רגע המכה מבחינת המצרים? העיקר שהיא לבסוף מתגשמת על פי אזהרת משה? אם כן, ממה חשש משה, שלא יוכלו המצרים לכוון את השעה?

בספר חידושי בתרא מובא תירוץ נפלא: אדם שמחפש את האמת, מוצא אותה. ומי שמנסה לטשטש את האמת, מסוגל להיאחז בכל תירוץ ובלבד שלא להגיע למצב של מחוייבות ועמידה מול תביעת האמת. אכן, אין זה כל כך משנה, האם המכה תינתן בשעה 12:00 או שתי דקות אחריה, אך טעות זו יכולה לגרום למצרים לומר שמכה זו היא לא מאת ה', כי במכות שהקב"ה נותן הכל חייב להיות מדויק ומושלם ואם בביצוע המכה יש שינוי ממה שנגזר, משמע שהמכה היא "תופעת טבע" או "במקרה" הגיעה אליהם.

כך אנו רואים גם בחיינו – אנשים המחפשים כל מיני תירוצים כדי להיאחז בהם, אף הקלושים ביותר וכל זאת, כדי לברוח מדרך האמת. השטן מחפש כל פתח אפשרי, כדי להראות שיש סטיות בדרך האמת וממילא היא אינה הדרך הנכונה.

ומזה משה חשש כדי לא לתת להם פתחון פה, דקה – שתים אין להם משמעות גורלית מבחינת האיחור במתן המכה, אך יש להם תירוץ טוב למי שמבקש להמעיט מהאמת.

הרב יוחנן מיכאלי הי"ו מלוד

 

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*