הרב בן ציון בטאשוילי בדברי תורה לפרשת 'וישב'

הרב בן ציון בטאשוילי בדברי תורה לפרשת 'וישב'

פרשת וישב

על הפסוק: "ויבך אותו אביו", מובא במדרש : כשנמכר יוסף היה יעקב בוכה ומתאבל: "אוי לי שנישאתי לשני אחיות". תוהים על כך המפרשים, מדוע רק עכשיו נזכר יעקב להתחרט על זה שנשא שני אחיות? ועונים: שהרי ידועה השאלה כיצד זה יעקב נשא שני אחיות והרי האבות קיימו את כל התורה אפי' לפני מ"ת ? והתשובה לכך כיוון שיעקב עשה חשבון שהרי הפסוק אומר(ויקרא ח"י ח"י): "ואשה אל אחותה לא תיקח לצרור " והכוונה ב'לצרור' שלא יווצר מצב של קנאה ושנאה בין האחיות שאחת תהיה צרתהשל השניה.  א"כ יעקב הבין שכל האיסור הוא מטעם  שלא תיווצר שנאה ביניהן, אך כשיעקב ראה את האהבה והאחווה בין האחיות ועד כדי כך שרחל מסרה את סימניה ללאה בכדי שלאה לא  תתבייש אז אם כן אין כאן מקום לאיסור. רק כשהגיע הנושא של 'טרוף טורף יוסף'  ויעקב ראה את השנאה בין האחים אז הבין יעקב שאמנם יש אחווה בין האמהות אך אצל הבנים  יש שנאה וקנאה ולכן רק אז התחרט על זה שנשא את שני האחיות. והצער של יעקב היה מדוע הטבע של האהבה בין האחיות לא עבר אל הבנים, כיוון שכל הנחת של ההורים הוא שהילדים יקבלו את המידות הטובות של ההורים.

ענין זה רואים אנו גם בפרשת העקידה שהקב"ה אומר לאברהם "קח נא" ואומר ע"כ רש"י: (מהמובא במדרש) "אנא עמוד בניסיון זה שלא יאמרו שכל הניסיונות הקודמים אין בהם ממש". ולכאורה מה מיוחד בניסיון זה מכל האחרים הקודמים הרי הם היו קשים לא פחות כמו כבשן האש וכיו"ב? אלא בניסיון הזה יש בו מיוחדות שלא היו בניסיונות הקודמים שכאן לא רק האבא עמד בניסיון אלא גם הבן  שהרי יצחק ידע והרגיש שהוא יהיה ה'קורבן עולה' ועכ"ז נאמר 'וילכו שניהם יחדיו' שהלכו ביחד באותה שמחה והניסיון הזה היה לא רק לאברהם אלא גם ליצחק וזה שאמר "קח נא את בנך" הכוונה רצוני לראות את בנך עומד איתך בניסיון כמוך וזה יוכיח לכל הניסיונות הקודמים שזה לא רק מצד טבעו של אברהם אלא מתוך תוכו עד כדי כך שהוריש זאת גם לבנו, כי כל הנחת של ההורים שהם יכולים להוריש לצאצאיהם את מידותיהם הטובות.

הרבי מליובאוויטש זי"עא תמיד עמד על הקשר שבין פרשת וישב לחג חנוכה שתמיד חלים בסמיכות.  שהרי אחד מפירושי המילה 'חנוכה' הוא מלשון 'חינוך', ופרשת וישב עוסקת בילדי יעקב ובקורותיהם שזה  עניין חינוך הילדים.

אנו תפילה לה' שנזכה לראות את ילדינו הולכים בדרכי התורה והחסידות בנחת יהודי אמיתי.

הרב בן ציון באטשוילי  הי"ו קרית מלאכי

 

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*