הרב בן ציון בטאשוילי בדברי תורה לפרשת 'האזינו'

הרב בן ציון בטאשוילי בדברי תורה לפרשת 'האזינו'

פרשת "האזינו"

בפרשתנו נאמר "יצרנהו כאישון עינו "- דהיינו שעם ישראל נמשל לאישון עינו של הקב"ה, וע"ז אמרו חז"ל :"כל הנוגע בכם (בבנ"י)כאילו נוגע בבבת עינו של הקב"ה". שואל על כך הרבי מליובאוויטש זיע"א מדוע נמשלו בני ישראל דווקא לאישון של עינו של הקב"ה ולא לאיבר אחר ? ומסביר על כך הרבי שמהאישון של העין אפשר ללמוד את תפקידם של  עם ישראל בעוה"ז, שהרי העין היא איבר הראיה. וכוח הראיה הוא דווקא מהנקודה השחורה שבעין. ולכאורה מדוע דווקא מהנקודה השחורה מגיע כוח הראיה ולא מהחלק הבהיר שבעין הרי ראיה היא עניין של בהירות ולא חושך? ומסביר ע"ז הרבי שהראיה והבהירות האמיתית מגיעה מתוך החושך  והחושך הזה נהפך לאור. כך הוא התהליך של כוח הראיה. ומכאן למדים אנו מדוע נמשלו בנ"י לאישון העין, כיוון שתפקידם של בני ישראל לקחת את החושך של עוה"ז ולהפוך אותו לאור אלוקי לעשות לו ית' דירה בתחתונים. וכל זה דווקא מתוך החושך לרמז על יכולתם של ישראל לעשות מהחושך (מהנקודה השחורה) אור. ועניין זה הוא לא רק בעולם אלא גם בנפשות ישראל. היכולת של עם ישראל להפוך את עצמם מאשם לזכאי מחוטא לבע"ת. ופסוק זה מסביר לנו גם את הקשר בין פרשתנו לשבת שובה שבין כסא לעשור להדגיש את יכולתם של עם ישראל להפוך עצמם ממצב שלילי למצב של נכתבים בספר צדיקים.

בתורת החסידות ענין זה מבאר גם את קבלת הלוחות השניות שאיתם ירד משה רבנו במוצאי יוה"כ. דמובא במדרש שבלוחות הראשונות ניתן לבנ"י רק חמשה חומשי תורה וספר יהושע ואילו בלוחות השניות ניתן לעם ישראל לא רק מה שהיה בלוחות הראשונות אלא גם תוספת כל הנביאים כתובים ומדרש ותושבע"פ. ולכאורה לא מובן הרי בלוחות הראשונות היו בנ"י במדרגת צדיקים!!  ומדוע לא ניתן להם אז את כל מה שקיבלו בלוחות שניות? ומסבירים זאת כיוון שבנתינת הלוחות השניות התגלה בבנ"י היכולת לעשות תשובה היכולת לשנות את מצבך הרוחני מזדונות לזכויות דבר שלא נעשה עד אז בעולם . וכוח ויכולת זו מגיע רק מהקשר העמוק של הקב"ה עם ישראל בניו, שהרי יש שני סוגי חיבור עם הקב"ה  להיות מאוחד עימו כמו חבל ארוך ללא הפסק ויש עוד סוג של חיבור עם הקב"ה וזה קשר שזה בדוגמת חבל שנקרע ולקחנו את שני הקצוות הקרועים וקשרנו אותם שאז הקשר הוא חזק ביותר. הסוג הראשון של החיבור הוא עבודת הצדיקים חיבור ללא הפסק עם הקב"ה מאוחד עם ה'. והסוג השני של  החיבור הוא עבודתם של בע"ת. חיבור שאע"פ  שהיה בו הפסק לכאורה, אך נקשר מחדש  בקשר חזק שלא יכול להינתק. קשר של אב ובנים .

ויה"ר שנזכה לכתיבה וחתימה טובה  ולשנה טובה ומתוקה שניכתב בספר חיים וצדיקים אכי"ר

בן ציון באטשווילי הי"ו קרית מלאכי

 

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*