הרב בן ציון בטאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בראשית'

הרב בן ציון בטאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בראשית'

פרשת 'בראשית'

אצל חסידים תופס שבת בראשית מקום חשוב וכפי המאמר הידוע המובא בשם הצמח צדק מליובאוויטש זי"ע': 'כפי שנעמדים בשבת בראשית כך נמשך כל השנה'.לכן שבת זו היא שבת שבה משתדלים למלא אותה ביותר מצוות ומעשים טובים.

 

מובא בשם חכמי ישראל שהאותיות במילה בראשית הם רומזים למידות שראוי לו לאדם לדבוק בהם בכדי להיות כלי ללמוד את התורה. ביטחון,רצון,אהבה שתיקה יראה תמידות ע"י מידות אלו נקל לו לאדם להיות כלי טוב ללימוד התורה.

 

ידוע השוני שבין היהודים לאומות העולם שאצל היהודים היום מתחיל מהלילה שלפניו ואילו אצל אומות העולם הלילה נמשך לאחר היום וראיה לדבר מפרשתנו "ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד" קודם ערב ואח"כ בוקר . לכאורה מדוע זה כך? דורשים על כך רבותינו שהיום מסמל  אור ישועה ושמחה ואילו הלילה מסמל חושך הצרות ויסורים. וזהו ההבדל בין עם ישראל לבין אומות העולם שאצלנו קודם יש את הלילה הצרות ויסורים אבל אח"כ מגיעים ליום לאור והשפע והגאולה ואילו אצל הגויים זה הפוך קודם אצלם יש את היום הם שמחים ונהנים אך אח"כ הם יקבלו את הלילה צרות וחושך ביום הגאולה העתידה.

 

לזה מובא מעשה מהרה"צ רבי משה מפשעוורסק שהלך פעם עם בנו לטבול במקווה ונוכחו לראות שהמים מרוב הקור קפאו ונהפכו לקרח נכנס רבי משה ראשון ויצא מהר ללא עיכוב אך כשבנו אך נכנס מיד צעק 'אוי אוי' אך כשיצא ונתחמם אמר 'אה אה'. אמר לו אביו :דע לך בני זה ההבדל ביננו לאומות העולם. אצלנו זה בהתחלה 'אוי' ואח"כ 'אה' משא"כ אצלם זה הפוך וכן זה ההבדל בין עובדי ה' לבין אלו שלא.וכפי המעשה של היהודי שהגיע לרבו ואמר לו: רבי,חטאתי בעביר חמורה תן לי תשובה. אמר לו הרבי: קח שני לימונים ותסחוט לתוך כוס ותשתה את המיץ! תמה החסיד וכי זהו התיקון לעבירה שכזו? אמר לו הרבי זה לא התיקון אבל זה יגרום למחוק את החיוך שלך בתור התחלה…. לא מספיק כשעברת עבירה חייכת גם עכשיו אתה מחייך??

 

הרבי מליובאוויטש  זיע"א אומר שבראשית שייכת לשמחה כיוון שברובה עוסקת בבנין ובריאה של העולם וכן העובדה שקוראים אותה בשמח"ת מעידה שהיא שייכת לשמחה. שבת זו מסוגלת לתת שמחה בלב עם ישראל וכפי שנעמדים בשמחה בבראשית כך תומשך לנו שמחה זו עד וזאת הברכה עד ביאת גוא"צ ומתוך שפע ברכה וכפי שנוהגים בעדתנו לומר "בסימנא טבא" לנו ולכל ישראל אמן.

 

הרב בן ציון באטשוילי הי"ו  קרית מלאכי

 

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*