הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'שמות'

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'שמות'

פרשת 'שמות'

"כל הבן הילוד היאורה תשליכהו וכל הבת תחיון"

אחת הגזירות הקשות של פרעה מלך מצרים על בנ"י היתה – גזירת "כל הבן הילוד היאורה תשליכהו וכל הבת תחיון" באמצעות גזירה אכזרית זו רצה פרעה להביא ח"ו כליה מוחלטת על עם ישראל.

 

כדי להבין משמעותה האמיתית של גזירה זו עלינו לדייק במילים. לאחר שפרעה מצווה להשליך את הבנים ליאור הוא מוסיף "וכל הבת תחיון".

 

מילים אלו נראות לכאורה מיותרות, וכן, אנו גם מבחינים בשינוי בין דבריו של פרעה אל המיילדות העבריות לבין דבריו אל עמו, למיילדות הוא אומר: "ואם בת היא וחיה', ואילו למצרים הוא אומר "כל הבת תחיון", מילים שנשמעות כהוראה ולא רק להשאיר את הבנות בחיים. ההסבר לכך היא ש'וכל הבת תחיון' גם היא היתה גזירה של פרעה, אמר לעמו את הבנים יש להרוג פיזית ואילו את הבנות להשמיד מבחינה רוחנית, גדלו אותן לפי רוח מצרים ולא לפי רוח יעקב סבא, את הבנות 'תחיון' אתם תקבעו איזה חיים יהיו להן, גזירה זו של הבנות חמורה לא פחות מגזירת ההשמדה הפיזית של הבנים אולי אף יותר כי קשה מיתה רוחנית ממיתה גשמית.

איזה מן 'חיים' פרעה רצה להקנות לבנות ישראל?

 

הדבר מרומז באופן סימלי בגזירה של השלכת הבנים ליאור, כידוע הנילוס היה האליל של מצרים, אחת הסיבות לכך היא שהנילוס הוא החיות של מצרים כי ממנו לקחו מים לשדות וכו' מקור השפע הגשמי של המצריים.

 

ולהיכן ציוה פרעה להשליך את הבנים.

 

המשמעות הסימלית שבכך היא שכבר מגיל רך מצווה פרעה להשקיע את הילדים בתוך מעגל הפרנסה ותענוגות העולם והאלילות המצרית, מבלי לאפשר להם לקבל חינוך יהודי ראוי לשמו, זו היתה גזרת פרעה על בני ישראל. הדברים הללו אקטואליים גם בימינו אנו. יש גישה האומרת שבראש וראשונה צריך להבטיח את העתיד של הילד שיהיה מסודר בחיים, כבר מגיל צעיר מבלבלים את מוחו וראשו בדיבורים על מקצוע טוב עם הכנסה כספית טובה, כשיגדל שיהיה לו עם מה להתקדם בחיים. עלינו לדעת שגישה זו יונקת מאתו גזירה פרעונית קדומה והיא אסון לילדי ישראל. הדבר החשוב ביותר באמת הוא להעניק לילדים חינוך יהודי אמיתי, ידע רחב ומעמיק בתורה והחדרת הערכים היהודיים עד כדי לימודים יסודיים בישיבה כך יגדל הילד ליהודי בעל שורשים עמוקים, ומה שנוגע לעתידו הכלכלי יש די זמן לחשוב על כך גם אחר כך שכשיגדל, וישנו גם הקב"ה שזן ומפרנס את כל בריאותיו ויש באמתחתנו פרנסה גם עבור עוד יהודי.

 

הרב מאיר מושיאשוילי הי"ו מכפר חב"ד

 

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*