הרב משיח מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'דברים'

הרב משיח מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'דברים'

פרשת 'דברים'

"אלא הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל"
חז"ל אומרים,זו אחד הפעמים שכל ישראל כאחד שמעו את משה,ויש להבין,הרי משה היה כבד פה וכבד לשון ואיך יכלו בני ישראל כולם,לשמוע אותו?
על פי המדרש הידוע שמשה היה קטן בבית פרעה,לקח את כתרו של פרעה ושם על ראשו,ויעץ בלעם הרשע לפרעה,להרוג את משה.כי הוא זה שיקח את הכתר,ויוציא את בני ישראל ממצרים,ויתרו יעץ לפרעה לנסות את הילד,יביאו לפניו מטבעות זהב מצד אחד,מצד שני ישימו אש.אם יקח הילד זהב,זה סימן שלקח בדעת את הכתר ונהרוג אותו..
ואם יגע באש,זה סימן שלא עשה בדעת את לקיחת הכתר ונניח לו..
משה רצה לקחת זהב ובא מלאך והסית את ידו ונגע ידו באש,הכניס את ידו לפיו,ומאותו זמן נעשה כבד פה וכבד לשון.
אם כן,השאלה מתחזקת ,איך יכלו כל ישראל לשמוע אותו?
ומסבירים,שהרי חז"ל אומרים שכל החולים שהיו בבני ישראל נרפאו במתן תורה,וכך גם משה נרפא במתן תורה.
לפי זה מובן שיכול היה לדבר אל כל ישראל אבל לאילו שמסבירים שמשה לא נרפא משום שלא יגידו הדורות הבאים שמשה על ידי כוח הדיבור שיכנע את עם ישראל ולכן האמינו בו ולא בגלל שהאמינו בקב"ה,ומשום זה השאיר אותו הקב"ה כבד פה וכבד לשון שכולם ידעו שעם ישראל קיבלו את התורה והאמינו בה' ואחר כך במשה עבדו,ואם כן לפי זה לא מובן,איך יכל משה לדבר לכל ישראל?
ומסבירים שמשה היה מדבר עם אנשים ביחידות או באופן מצומצם,הרגישו כולם שהוא כבד פה וכבד לשון אבל כשהיה יוצא לכלל העם ומוסר את דבר ה' לכלל העם,לא רק שהיה מדבר בצורה חלקה ביותר,אלא קולו גבר ושמעו אותו כל ישראל והאמינו בו ואמרו,הרי דיברנו איתו ביחידות,ושמענו אותו באירועים נוספים ותמיד דיברו היה כבד פה וכבד לשון,ואיך כעת מדבר כל-כך ברור,עד שכולם הסכימו ואמרו,"שכינה מדברת מגרונו של משה".
בחמשת הפסוקים הראשונים של הפרשה,מוזכר בהתחלה "אשר דיבר משה" "באחד לחודש דיבר משה אל בני ישראל" "בארץ מואב הועיל משה באר את התורה הזאת"
שלוש פעמים מוזכר דיברו של משה לבני ישראל,לפי שחמשת הפסוקים הם התוכן של חומש דברים.
חומש דברים מחולק לשלושה חלקים כנגד שלושת הספרים:שמות,ויקרא ובמדבר.ולכן נקרא בשם: "משנה תורה".
החלק הראשון,מתחילת החומש עד פרק ה',"פרשת ואתחנן",מכיל דברי מוסר ותוכחה..
בחלק השני,מפרק ה',עד פרק כ'ז פסוק ט',"פרשת כי תבא",מכיל את מצות התורה.
החלק השלישי,עד סוף החומש,מכיל את הברכות והקללות.
"אלא הדברים אשר דיבר משה": זה מתייחס לחלק הראשון של דברי המוסר והתוכחה ומזכיר משה בפסוקים ברמז,את העבירות שעברו בני ישראל במדבר.

"דיבר משה אל בני ישראל ככל אשר ציווה אותו ה' אליהם": זה החלק האמצעי של החומש המכיל את מצוות ה'.

"הואיל משה באר את התורה הזאת": זה החלק האחרון של החומש שיש בו את הברכות והקללות.
(הגר"א מוילנא.)

חומש דברים מכיל בתוכו כשליש ממצוות התורה,שמצוות התורה הם,תרי"ג מצוות.ובספר דברים יש בו מאתיים מצוות.(ספר החינוך)

חומש דברים הוא כנגד תפילין של יד,שתפילין של יד מכיל בתוכו ארבע פרשיות בקלף אחד,בבית אחד,וארבעת החומשים הקודמים:בראשית,שמות,ויקרא ובמדבר,הם כנגד תפילין של ראש,שתפילין של ראש מכיל בתוכו ארבע פרשיות,כל פרשה בקלף נפרד ובבית נפרד,שתפילין של ראש יש בו ארבעה בתים.
חומש דברים מכיל את כל החומשים הקודמים,והם דברי תוכחה ומוסר כדי לקרב את ליבם של ישראל אל אבינו שבשמיים.
וכן תפילין של יד,מניחים כנגד הלב,כדי לשעבד את הלב לקב"ה.(שפת אמת)

והימים האלו, יהפוך אותם הקב"ה לששון ושמחה על ידי הגאולה וביאת משיח צדקינו אכי"ר.

שבת שלום!הרב משיח מיכאלשוילי הי"ו.קרית מלאכי.

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*