הרב משיח מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'נח'

הרב משיח מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'נח'

פרשת 'נח'

פרשת נח קרויה על שם הצדיק שנבחר על ידי הבורא להמשיך את קיום המין האנושי.

מובא בפרקי אבות פרק ה היו עשרה דורות מאדם ועד נח וכולם היו מכעיסים ובאים, פרוש, שכולם היו נגד השם ולא נחתם גזר דינם עד שפשטו ידיהם בגזל ועברו על כל העברות של בין אדם למקום ועבירות שבין אדם לחברו והמבול הגיע רק אחרי שפגעו בזולת בממונם ובגופם. כמו שכתוב: "כי מלאה הארץ חמס מפניהם והנני משחיתם את הארץ".

מזה אנו צריכים ללמוד כמה חמורים ענין של בין אדם לחברו. את הענין הזה אומר לנו רבי חנינא בן דוסא בפרקי אבות פרק ג משנה י: כל שרוח הבריות נוחה המינו רוח המקום נוחה המינו וכל שרוח הבריות לא נוחה המינו אין רוח המקום נוחה המינו.

"אלה תולדות נח" נח איש צדיק תמים וכו' "את האלוקים התהלך נח" מובא בפסוק זה שלוש פעמים המלה נח כנגד שלוש מידות טובות שדבקו בנח א] היה צדיק ב] היה תמים ג] התהלך את האלוקים. גם קורות חייו של נח קשורים לשלישיות נח הוליד שלושה בנים שם חם ויפת. וראה שלושה עולמות בחייו עולם ישן לפני המבול. עולם חרב במבול. ועולם חדש אחר המבול. ובנבואת יחזקאל הוא נמנה עם שלושה צדיקי עולם הוא דניאל ואיוב . והצד השווה שבהם שראו שלושה עולמות. דניאל ראה את בית המקדש הראשון בנוי ואת חורבנו. וראה את בית המקדש השני בנוי. וכן איוב ראה ביתו בנוי לפני האסונות שפקדו עליו. וראה חורבן ביתו שכל בניו ובנותיו מתו וכל עושרו ירד לטמיון ונשאר עני מרוד ומלא יסורים ..ואחר כך ראה את ביתו בנוי שהכל חזר אליו בהרבה יותר כמו שמסופר בסוף ספר איוב.

ועוד בענין שמופיע שלוש פעמים המלה נח. יהודי צריך להיות נח לשלושה א] למשפחתו כמו שכתוב: אלה "תולדות" נח . נח לתולדות זה משפחה. ב] נח צדיק תמים, זה נח לבריות אלו שחוץ למשפחתו. ג] את האלוקים התהלך נח, "זה נח למקום הכוונה להשם. וזה גם הולך לפי הסדר הנכון אדם לא יכול לומר העיקר אני עם השם בסדר לא אכפת לי שאני לא מסתדר עם המשפחה ועם הבריות. אומר השם אתה לא צודק אם אתה רוצה להיות טוב איתי אתה צריך להיות טוב עם המשפחה ועם הבריות כמו שכתוב במשנה נח לבריות נח למקום.

כתוב בספר היום יום של הרבי מילובוויץ. פרשת בראשית היא פרשה שמחה למרות שהסוף אינו נעים כל כך. פרשת נח המבול והחורבן אך סוף שבוע שמח לידת אברהם אבינו. פרשת לך לך היא השבוע השמח באמת בכל יום מימי השבוע חיים עם אברהם אבינו. הראשון שמסר נפשו על פרסום אלוקות בעולם ומסירות הנפש שלו הוריש אברהם אבינו בירושה לכל ישראל.

שבת שלום ונזכה השנה הזאת "תשעה" ראשי תיבות: תהיה שנת עת הגאולה או תהיה שנת עידן הגאולה או שנת תשועה אמן.

הרב משיח מיכאלי הי"ו מקרית מלאכי

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*