הרב רפאל מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'בשלח'

הרב רפאל מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'בשלח'

פרשת 'בשלח'

וַיִּרְדְּפוּ מִצְרַיִם אַחֲרֵיהֶם וַיַּשִּׂיגוּ אוֹתָם חֹנִים עַל הַיָּם כָּל סוּס רֶכֶב פַּרְעֹה וּפָרָשָׁיו וְחֵילוֹ…….. (שמות יד,ט)
וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה מַה תִּצְעַק אֵלָי דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְיִסָּעוּ: (שמות יד, ט"ו).

כולנו מכיר את סיפור קריעת ים סוף, אולם הזוהר הקדוש מלמד אותנו רעיון אדיר וגדול באמונה.

הבה ונראה את המסופר:

בני ישראל יוצאים ממצרים, מגיעים לים סוף. פרעה רודף אחריהם ואין להם לאן ללכת. צועקים אל משה למה הוצאתנו ממצרים. משה צועק אל ה' ומבקש ישועה. ה' עונה לו: מה תצעק אלי? תגיד לבני ישראל ויסעו.

לכאורה סיפור פשוט ומעניין אך נכנס לעומקו של המתרחש על שפת הים.

משה צועק אל ה' ומבקש ישועה. ואומרים רבותינו בגמרא שאין צעקה אלא תפילה הבוקעת מעומק הלב.

משה מתפלל אל ה' ומבקש ישועה. ה' עונה לו: מה אתה מתפלל?. זאת אומרת, ה' אומר למשה התפילה שלך לא תעזור תפסיק להתפלל. מדהים ביותר. להפסיק להתפלל. מדוע?

המדרש מספר לנו שבזמן שמשה התפלל הגיעו המלאכים המשטינים לפני הקב"ה ואמרו לו מדוע אתה הולך להציל את בני ישראל ואת המצרים להטביע בים? אלו ואלו עובדי עבודה זרה. זאת אומרת שגם המצרים וגם בני ישראל באותה מדרגה רוחנית. וזה לא מן הצדק להציל את ישראל ואת המצרים להטביע.

הקב"ה עונה למשה, תפסיק להתפלל, עוררת את המשטינים. התפילה לא מספיקה כדי לקבל ישועה במצב זה, יש לעשות משהו מעבר לתפילה.

וכאן מגלה לנו הזוהר הקדוש, את הסוד הענק באמונת ה' וציפיה לישועת ה' כהרף עין.

הסוד הוא : "דבר אל בני ישראל ויסעו". תגיד לבני ישראל לצאת מהמדרגה הרוחנית שלהם ולהתקדם קדימה במדרגות הרוחניות. ההתערותא דלתתא (ההתעוררות מלמטה) תגרום להתערותא דילעילא(התעוררות של מעלה). הפירוש: כאשר אדם משנה את מדרגתו הרוחנית למטה אין המשטינים יכולים להשטין על מצבו: כמו שהשטינו על בני ישראל. ובני ישראל התקדמו ע"י אמונה מלאה בהקב"ה ונכנסו למים לפני שראו את הנס של קריעת ים סוף. וזאת ההתקדמות באמונתם. "ויאמינו בה' ומשה עבדו". רק לאחר ששינו את מדרגתם הרוחנית הים נפתח והם עברו ביבשה.

לסיכום, הזוהר הקדוש מלמד אותנו יסוד עצום בעבודת ואמונת ה'. ההתעוררות למטה תגרום להתעוררות למעלה הן לטובה והן "בר מינן" לרעה.

לכן יש לזכור יסוד זה תמיד. אנו אחראים במה שקורה איתנו בהווה ובמה שיקרה לנו בעתיד, על ידי מעשינו.

שבת שלום ומבורך בברכת גאולה שלמה כמו שנגאלו אבותינו ממצרים.

הרב רפאל מיכאל הי"ו מאשדוד

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*