הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'עקב'

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'עקב'

פרשת עקב

פרשת עקב זהו פרשה שמתחילת הפרשה ועד סופה כמעט כל הפרשה כולה משה רבנו מתדרך את עם ישראל לפני כניסתם לארץ ישראל כיצד עליהם לנהוג שהרי הם הגיעו על סף הכניסה לארץ ישראל ומשה רבנו הרי לא יכנס עם עם ישראל לארץ ישראל ולכן משה רבנו מכין ומדריך את העם לקראת הכניסה לארץ ישראל לאחר שהגיע סופה של 40 שנות נדודים במדבר ולכן רואה לנכון משה רבנו לדבר אל עם ישראל ולהסביר להם לפני מה הם עומדים ולאן הם נכנסים, ואז משה רבנו עובר איתם את כל מה שעברו במדבר בכל אתר ואתר אליו הם הגיעו את התלונות שהתלוננו על הקב"ה ועל משה ואהרון ואת כל התאבות שהתאבו כגון "זכרנו את הדגה ואת האבטיחים והשומים שאכלנו במצרים וכ'ו" , משה מדבר איתם על כל הניסים והנפלאות שעשה הקב"ה להם במדבר, על הים, במצרים, במעמד הר סיני בזמן קבלת התורה, ובמשך כל ה40 שנה שהיו במדבר המן שהיה בזכות משה רבנו, ובארה של מרים שהיה בזכותה של מרים, ושבעת ענני כבוד שהיה בזכותו של אהרון ועוד כהנה וכהנה ניסים ונפלאות וכל הטובות שהקב"ה עשה להם, וכל זה למה משה רבנו מזכיר להם כל זאת כדי שלא יפריע שוב איזה מעשה שטן ושוב יהיה חלילה עיכוב בכניסתם לארץ ישראל, ושוב אם נשים לב נראה כמה ארך אפיים לפני הקב"ה שאפילו שעם ישראל במשך 40 שנות נדודים במדבר והיו מתלוננים כלפי הקב"ה ומשה ואהרון בכל זאת הקב"ה מאריך אפיו לעם ישראל ומכניסם לארץ המובטחת לאבותינו הקדושים עבור בניהם עם ישראל, והקב"ה לא רק שמכניסם לארץ אלא מברך אותם שלא יחסר להם מאומה בכל מה שצריך להם וכפי שכתוב בפרשה בפרק ח' פסוק ט' "ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם לא תחסר כל בה "וכ'ו
ועוד בפרק יא' פסוק יב' "ארץ אשר ה' אלוקיך דורש אותה תמיד עיני ה' אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה", ושוב הקב"ה מכניס לליבם של עם ישראל אמונה חזקה ושאין להם ממה לחשוש כפי שכתוב "כי תאמר בלבבך רבים הגויים האלה ממני איכה אוכל להורישם לא תירא מהם זכור תזכור את אשר עשה ה' אלוקיך לפרעה ולכל מצרים" ולכן גם משה רבנו וגם הקב"ה מברכים את העם ומעודדים אותם לקראת הכניסה לארץ ישראל שיהיו חזקים באמונה בהקב"ה ובמיוחד לאחר כל הניסים והנפלאות שהם ראו בעיניים בכל המסע הארוך הזה ממצרים ועד כאן על סף הכניסה לארץ ישראל, ומשה מזהיר את העם שלא יעבדו עבודה זרה שהרי כל זה נגד רצונו של הקב"ה "השמר לך פן תשכח את ה' אלוקיך לבלתי שמור מצוותיו ומשפטיו וחקותיו אשר אנכי מצווך היום" וכל זה למה כדי שהקב"ה יתן לעם ישראל שפע ופרנסה כאן בארץ ישראל ושיוכלו לבנות בתים וכן על זה הדרך.

יה"ר שנזכה לעשות את רצונו של הקב"ה ושלא יפתו אותנו כל מיני דברים גשמיים אשר הם לא לפי רצונו של הקב"ה.

שבת שלום

הרב יעקב בטוניאשוילי הי"ו מלוד

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*