הרב יוחנן מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'לך לך'

הרב יוחנן מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'לך לך'

פרשת "לך לך"

"ויסע לוט מקדם" [יג-יא]

 

ריחוק מהאבות גורם להתרחקות מהקב"ה

'הסיע עצמו מקדמונו של עולם, אמר אי אפשר לא באברהם ולא באלוהיו' [רש"י]

על כרחך נראה שבמילים אלו טמונה הסיבה לנסיעתו, אין כאן רק ידיעה נוספת שלוט הסיע עצמו מקדמונו של עולם, אלא שזו הייתה עצם מטרת נסיעתו, כך מסביר הרב ברוך מרדכי אזרחי שליט"א בספרו "ברכת מרדכי" – וצריך להבין שהרי בפסוק [ו-ח] נאמר שהארץ לא יכלה לשאת את שניהם יחדיו כי פרץ ריב בין רועי אברהם לבין רועי לוט, על כן מדוע נצרך רש"י לפרש שהסיע עצמו מקדמונו של עולם?

 

על מנת להבהיר זאת, נביא מעשה שהיה בישיבת סלבודקא: בא תמיד לרב ושאל את הרב מסלבודקא: מה לעשות, אלול הגיע והימים הנוראים בשער, ובעיירה ליטא אין בעל תוקע, מה עלי לעשות?

מה השאלה? שאל הרבי מסלבודקא, אין תוקע ואתה רוצה להשאיר אותם כך? מחובתך לנסוע! שאל התלמיד איך אוכל לעזוב את הישיבה? ימים נוראים… מה עם העלייה הרוחנית שלי?

הכל יפה ומובן, הפטיר הרב מסלבודקא, אך אי אפשר להשאיר עיירה שלמה ללא תוקע! הבחור נסע ותקע בשופר, חזר לסלבודקא וראה שאין הרב מתייחס אליו כתמול שלשום. כך עברו הימים שבועות ואף חודשים. לא יכל התלמיד לשאת יותר, ניגש לרבי ושאל אותו לפשר הקרירות ועל מה מגיע לו כך? הרב ענה לו: וכי אינך יודע? נסעת מהישיבה ולא היית כאן בימים הנוראים! עמד הבחור נדהם. הרי שאלתי וחזרתי ושאלתי – הרי הרב התיר לי! והסבא מסלבודקא בשלו: נסעת לימם הנוראים, איך זה יתכן ואיך עוזבים את הישיבה בימים הנוראים? פנה התלמיד לחדרו נזוף ומנסה להבין את פשר דברי הרב.

אכן שני הדברים אמת, ודאי שאי אפשר להשאיר עיירה שלמה ללא תוקע ויש להתחשב בהם ואף על פי כן לא יתכן לעזוב את הישיבה ואת הסבא מסלבודקא בימים הנוראים.

אמנם זה קשה, אך אין אנו זקוקים לחפש אחרי פתרון מיידי אך ברור – יש פתרון.

מעשה טוב עשה התלמיד, אך בכל זאת מתוך מעשה זה משמע ומוכח כי התלמיד העדיף להיות בימים הנוראים בלי להיות בישיבה ובלי הסבא מסלבודקא. גם כאן בפרשתנו אמנם נכון הדבר, הארץ לא יכלה להכיל את השניים, ועל כן הפתרון הוא: "אם השמאל ואימנה ואם הימין ואשמאילה". אך אף על פי כן לא יתכן ללוט להישאר ללא אברהם, ללא קדמונו של עולם.

 

עצם המחשבה לנסוע, להתנתק מאברהם, מראה שאי אפשר באברהם ובאלוקיו ועל כן מוכח שלוט הסיע עצמו מקדמונו של עולם, דהיינו – מהקב"ה. כאשר לוט החליט שהוא מסיע עצמו הוא החליט התנתקות שלו מאברהם ומבורא עולם,אמנם נכון יכולות להיות עם זה סיבות של קשיים יכולים להיות מצבים של ניגודים אך כאשר אדם מחליט להסיע את עצמו להיתנק זה מראה על סוף הדרך,ופעמים רבות גם אין דרך חזרה,כל עוד אברהם ולוט ביחד,ויש לו ללוט את אברהם,הוא חי בצילו עם דמותו אבל ברגע שהחליט להסיע עצמו מאברהם בעצם החליט עוד דבר:להסיע עצמו מאלוקיו. כאשר האדם מתרחק מאבותיו הוא בעצם מרחיק עצמו מריבונו של עולם, הניתוק של לוט הוא לא רק מאברהם, אלא הניתוק הוא גם מקדמונו של עולם. כאשר לוט נשאר ללא החיבור של אברהם הוא בעצם ניתק את עצמו מהחוליה המקשרת אותו אל הקב"ה, על כן, כאשר ראה לוט שאי אפשר להיות עם אברהם, הוא הודיע בכך לקב"ה אני נפרד גם ממך! ואין פלא שלאחר מכן כשנפרדים מאברהם וגם מהקב"ה, הוא קבע את מושבו בסדום ועמורה.

 

הרב יוחנן מיכאלי הי"ו מלוד

 

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*