הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'נצבים וילך'

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'נצבים וילך'

פרשת נצבים וילך

שנה קשה עברה עלינו, וזה דורש מאתנו להתעורר בתשובה, בפרט לקראת השנה החדשה. זה מה שכתוב בפרשתנו: "וְהָיָה כִי יָבֹאוּ עָלֶיךָ כָּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה הַבְּרָכָה וְהַקְּלָלָה אֲשֶׁר נָתַתִּי לְפָנֶיךָ", אז אתה צריך להתעורר בתשובה: "וַהֲשֵׁבֹתָ אֶל לְבָבֶךָ בְּכָל הַגּוֹיִם אֲשֶׁר הִדִּיחֲךָ ה' אֱלֹקֶיךָ שָׁמָּה. וְשַׁבְתָּ עַד ה' אֱלֹקֶיךָ, וְשָׁמַעְתָּ בְקֹלוֹ, כְּכֹל אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוְּךָ הַיּוֹם, אַתָּה וּבָנֶיךָ, בְּכָל לְבָבְךָ וּבְכָל נַפְשֶׁךָ". וכאשר תעשה תשובה, אז "וְשָׁב ה' אֱלקֶיךָ אֶת שְׁבוּתְךָ וְרִחֲמֶךָ" וכו'.
אמנם כתב כבר ה"פלא יועץ" (ערך תשובה), כי באמת אמרו, שהעיקר הגדול להכנס לדרכי התשובה הוא לימוד התורה, שילמד האדם את הדינים הנצרכים, וילמד ספרי מוסר ויראת השם. וכל הקרוב יותר לבתי מדרשות ללמוד או לשמע שיעורי תורה, הוא קרוב יותר אל ה', והולך ומתקרב מדי יום ביום, הלוך וגדול ביהידות, הלוך ושוב בתשובה. אך כל הרחוק מן התורה, הוא רחוק מן השם יתברך, ומדי יום יום הולך הלוך וחסור, עד שדש בעבירות ונעשות לו כהיתר, מפני שלא יודע דיני התורה, ואוסר את המותר ומתיר את האסור. ואפילו אם יודע את האסור, אינו יודע חומרת הדבר, וכמו שפרשו המפרשים על הפסוק (בראשית ו, ה) "וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל היום" – "רק" הוא מיעוט, שהיצר הרע ממעיט ומקטין את העבירה בעיניו. וטעם נוסף לזה, שמכיון שעבר אדם עבירה ושנה בה, נעשה לו כהיתר, כך ש"דרך איש כסיל ישר בעיניו", עד שאם יאמרו לו שיעשה תשובה, יאמר "מה נמצא בי עול שאעשה תשובה? ומה הוא תשובה? ואיך נעשה תשובה? ומתוך כך "הכסיל בחשך הולך", ומרעה אל רעה יוצא, עד שיצא מן העולם, הלוך ילך ובכה לבאר שחת, רחמנא ליצלן:
לא כן השוקד ללמוד או לשמוע שיעורי תורה, עליו נאמר "הולך אל חכמים יחכם" (משלי יג, כ), ויודע מה הוא אסור ומה החומרה שבו, שאפילו על עברה קלה חשוב האדם ככופר בעקר, שהרי הוא מורד במלכות בפני המלך הגדול הגבור, איום ונורא, אשר מלא כל הארץ כבודו, והוא משגיח על כל מצעדי גבר, מחשבות אדם ותחבולותיו, אין שום דבר נעלם ממנו. ויודע שהקדוש ברוך הוא משלם שכר טוב לצדיקים, ועונש רע ומר על כל עבירה, אפלו קלה שבקלות, ומדקדק כחוט השערה, ואינו מוותר כלום, והעונש הוא גדול מאד מאד, עד כדי שאמרו, שאם יסבול כל ימי חייו יסורין כיסורין של איוב, אינו כלום נגד מה שעוברת נפש החוטאת ביום המיתה, ויום המיתה אינו כלום נגד מה שעובר בעולם הבא עונשים קשים ומרים, מינים ממינים שונים, עד שמשפט רשעים בגיהנם, אף על פי שהוא קשה מאד כמפורש במדרשים, ו"עברי בעמק הבכא מעין ישיתוהו", שמורידין נהרי נחלי דמעה, אף על פי כן אינו כלום נגד שאר דינים וגלגולים וכף הקלע וכדומה. וכנגד זה מרובה מדה טובה, שכר המצוות רב מאד, כנזכר במקום אחר.
וכאשר קורא איש יהודי את ספרי הקדש, בעיניו יראה, כי מה שלא החשיב כעוון, הוא עוון פלילי, וחרדה ילבש, ושב ורפא לו. וכן יידע המצוות על בוריין, וכיצד סדר עבודה לה' יתברך שמו, וסגולת התורה שהיא תבלין ליצר הרע, עד שאמרו (קדושין ל, ב) "אם פגע בך מנוול זה, משכהו לבית המדרש, אם אבן הוא, נמוח, אם ברזל הוא, מתפוצץ", באפן שגדולה תורה, שהיא מוציאה את האדם מדרכי מיתה לדרכי חיים. והשונה הלכות ומוסר בכל יום, או שומע שהוא כקורא, מובטח לו שהוא בן העולם הבא, שהמאור שבה מחזירו למוטב. ועל כן תקנו לנו רבותינו זכרונם לברכה בתפלת שמונה עשרה בברכת התשובה "השיבנו אבינו לתורתך, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך", כי אי אפשר לתשובה שתתקיים בלי קדימת עסק התורה. עד כאן דברי הפלא יועץ.
ובכן כל אחד מאתנו יתבונן מעתה לקבוע לו עתים לתורה, ולהתחזק בכל העניינים, כי יש הרבה מה לתקן: לשון הרע, כעס, שנאה, המבייש את חברו (ברבים), שקר, מאכלות אסורים, ברכות כראוי, תפלה בכוונה ובשלמות, גילוח הזקן והפיאות, טהרת המשפחה, כיסוי ראש לאשה, צניעות לאשה, שמירת הברית, שמירת המחשבה, שמירת העינים, חינוך הילדים, קדושת בית הכנסת, וביטול תורה כנגד כולם!!! ה' יזכנו לשוב בתשובה שלימה לפניו, ולהיות צדיקים ויראי ה' אנו וזרענו וזרע זרענו לעולם ועד, ונזכה לגאולה השלמה, בשנה זו שתבוא עלינו לטובה, אמן.
הרב מאיר מושיאשולי ה"ו מאשדוד

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*