הרב אריאל בן ציון מיכאלשוילי – הלכות לחג השבועות

הרב אריאל בן ציון מיכאלשוילי – הלכות לחג השבועות

'הלכות לחג השבועות
הלכות הנחוצות לחג השבועות

א.מנהג ישראל שלא לומר תחנון ונפילת אפיים מר"ח סיון- ועד- י"ב סיון (ועד בכלל).
ב. מצוה להסתפר לכבוד החג, ומצוה להתרחץ ולטבול ב"מקוה טהרה" בערב יום-טוב.
ג. הנשים מדליקות נרות לכבוד יום טוב, ומברכות לאחר ההדלקה ב' ברכות: 1. "להדליק נר של יום-טוב". 2. "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה".
ד. נוהגים לקשט את בתי-הכנסת והבתים בפרחים ושושנים לכבוד חג השבועות.
ה. נוהגים להתפלל תפילת ערבית של חג, ולקדש על הכוס לאחר צאת הכוכבים.
ו. בקידוש ליל חג השבועות מברך שלש ברכות: 1. "בורא פרי הגפן".
2. "אשר בחר בנו מכל עם..-מקדש ישראל והזמנים". 3. "שהחיינו".
ז. מנהג ישראל להיות ערים כל הלילה בליל חג השבועות, ונכון ללמוד סדר "תיקון ליל שבועות" כפי שנדפס בספר "קריאי מועד".
ח. טוב להשתדל לקרוא את כל ספר התהילים בחג השבועות , כי אמרו חז"ל שיום פטירת דוד המלך ע"ה היה בחג השבועות. וכן נוהגים לקרוא מגילת רות (שיצא ממנה דוד המלך ע"ה שריווהו להקב"ה בשירים ותשבחות).
ט. בשעת קריאת "עשרת הדיברות" יעמדו הקהל כשפניהם אל ספר התורה. והחזן קורא את "עשרת הדיברות" ב"טעם העליון".
י. מנהג ישראל לאכול "מאכלי חלב" בחג השבועות, על כן, לאחר הקידוש ביום, יאכל מאכלי חלב, וימתין שעה אחת, ולאחר מכן יאכל סעודת יום-טוב, כי יש מצוה לאכול גם מאכלי בשר, שאין שמחה אלא בבשר ויין, ולכתחילה יאכל בשר בהמה.
י"א. כל מלאכה האסורה בשבת אסורה גם ביום-טוב.ולא הותרה אלא מלאכת "אוכל-נפש" בלבד.
י"ב. אסור להמציא או להדליק אש חדשה ביום-טוב בכל אופן שהוא, מפני שלא הותר להדליק אלא מאש מצויה, לכן אסור להדליק גפרור ע"י שפשוף, או להשתמש במצית חשמלי או אלקטרוני.
י"ג. אסור להדליק או לכבות חשמל ביום-טוב, ויש להשתמש בשעון שבת שהפעיל מערב יום-טוב לצורך זה, ולכן אין לאפות בתנור חשמלי ביום טוב אלא אם כן הודלק ע"י שעון שבת שהוכן מערב יום טוב.
י"ד. אסור לכבות אש ביום-טוב. ולכן יש להניח בזהירות את הגפרור הבוער על צלחת או על שיש יבש, באופן שיתכבה מאליו.
ט"ו. וכן אסור לכבות או להנמיך את אש הגז, וכן אסור לסגור את ברז מיכל הגז בשעה שהאש דולקת, שכן יש בכך משום כיבוי בידים.
ט"ז. כיריים העובדים על גז בלבד-מותר לסובב את הכפתור ולהגביה את הלהבה, מפני שבזה הוא רק מוסיף חומר דליק לאש קיים.
י"ז. מותר להשתמש ביום-טוב במתקן "חגז" לכיבוי הגז, שהוא מכשיר המבוסס על שעון שבת, משום שאין מעשה הכיבוי בידיו , אלא ע"י גרמא, וכן מותר למלאות קומקום קטן של מים על כל גדותיו, וירתיח על האש, עד שיגלשו המים ע"י הרתיחה וישפכו על האש ויכבוה, וכשהוא כבוי מותר להזיז הכפתור שלא יהיה דליפת גז, וזאת בתנאי שישתמש במים שבקומקום לשתיה.
י"ח. לכתחילה כדאי שלא להיכנס לבעיות הלכתיות חמורות , ולכן עדיף לקנות "מאפים חלביים" ממאפיה מוכרת שיש לה כשרות למהדרין.
ומי שרוצה לאפות או להכין דווקא בביתו,עדיף שיכין מלמעלה על הכיריים. ואם רוצה להשתמש בתנור דווקא, צריך להקפיד להכשיר התנור כהלכה: 1. שיעבור 24 שעות משימוש בשרי. 2. לנקותו היטב מכל שאריות, ולהדליקו על חום הכי גבוה, חצי שעה לפחות. 3. להשתמש בתבניות נפרדות (עדיף חד-פעמי). 4. הכשרה זו צריכה להעשות מערב יום-טוב, כי ביום-טוב אין מכשירים כלים. 5. להכין שעון שבת לתנור בשעות הרצויות לפני כניסת החג.
י"ט. אסור לשמוע רדיו או טייפ , או לצפות בטלויזיה או במחשב וכדומה, ביום-טוב, בשום אופן-כמו בשבת (גם אם נדלקים ע"י שעון שבת).
כ'. אסור לנהוג ברכב ביום-טוב, וגם הנוסעים שותפים לדבר עבירה, אפילו שהם עצמם לא נוהגים, שהרי הם נהנים ממלאכת איסור.
בברכת : חג מתן-תורה שמח, ושנזכה לקבל את התורה בשמחה ובפנימיות.
הרב בן-ציון אריאל מיכאלשוילי, לוד.

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*