הרב אריאל בן ציון מיכאלשוילי

Back to homepage
הרב אריאל בן ציון מיכאלשוילי חנוכה

הרב בן ציון אריאל מיכאלשוילי בדברי תורה ל'חנוכה'

חנוכה 'מלחמה רוחנית' שונה הוא חג החנוכה מכל החגים האחרים, זהו החג היחיד בין חגי ישראל, שבו העם נלחם עבור שמירת התורה, ולא עבור הצלה פיזית בלבד. עיקר דתם של

הרב אריאל בן ציון מיכאלשוילי

בית הכנסת 'גאולה' בשכונת גבעת הזיתים לוד

בית הכנסת 'גאולה' בשכונת גבעת הזיתים רחוב חללי מינכן 1 לוד   רב בית הכנסת הרב אריאל בן ציון מיכאלשוילי הגבאים: יצחק מוזגרשוילי ובן ציון גור   טלפון של הרב בן

הרב אריאל בן ציון מיכאלשוילי כיפור פרשת שבוע מאת...

הרב אריאל בן ציון מיכאלשוילי בדברי תורה ליום כיפור

שבת 'כיפור' שבת ויום-הכיפורים – חיבור נעלה כאשר יום-הכיפורים חל בשבת נראה, לכאורה, שיש כאן סתירה: בשבת מצווה לאכול ולשתות ויש עניין של עונג שבת, ואילו ביום-הכיפורים חייבים לצום, ועד

הרב אריאל בן ציון מיכאלשוילי פרשת שבוע מאת... ראה

הרב אריאל בן ציון מיכאלשולי בדברי תורה לפרשת 'ראה'

פרשת 'ראה' הפרשה פותחת במלים: "ראה אנכי נתן לפניכם היום" וגו', פרשת 'ראה' נקראת לעולם בסמיכות לר"ח אלול, מכך מובן שיש קשר מיוחד בין הכתוב בפרשה ובין חודש אלול. א-

הלכות לחגים הרב אריאל בן ציון מיכאלשוילי

הרב אריאל בן ציון מיכאלשוילי – הלכות לחג השבועות

'הלכות לחג השבועות הלכות הנחוצות לחג השבועות א.מנהג ישראל שלא לומר תחנון ונפילת אפיים מר"ח סיון- ועד- י"ב סיון (ועד בכלל). ב. מצוה להסתפר לכבוד החג, ומצוה להתרחץ ולטבול ב"מקוה

הרב אריאל בן ציון מיכאלשוילי פינחס פרשת שבוע מאת...

הרב אריאל בן ציון מיכאלשוילי בדברי תורה לפרשת 'פינחס'

פרשת 'פינחס' בתחילת פרשתנו מדברת התורה על השכר שניתן לפינחס, ש"השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנאו את קנאתי בתוכם". פינחס ראה את הסכנה שמאיימת על עם ישראל, עקב הפירצה

הרב אריאל בן ציון מיכאלשוילי פרשת שבוע מאת... צו

הרב אריאל בן ציון מיכאלשוילי בדברי תורה לפרשת 'צו'

פרשת "צו" "עבודת ה' בשמחה ובהתלהבות תמידית" בפרשתינו מצווה התורה: "אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה" כלומר, שבכל זמן ובכל מצב צריכה האש שבוערת על המזבח לבעור, ללא הפסק.

הרב אריאל בן ציון מיכאלשוילי פרשת שבוע מאת... תרומה

הרב אריאל בן ציון מיכאלשוילי בדברי תורה לפרשת 'תרומה'

פרשת 'תרומה' ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" "המשכן" – זה אני ואתה וכולנו! לאחר מעמד סיני ונתינת התורה, מצוה הקב"ה את בני ישראל להקים עבורו את המשכן. המטרה בהקמת המשכן

הרב אריאל בן ציון מיכאלשוילי י"ט כסלו פרשת שבוע מאת...

הרב אריאל בן ציון מיכאלשוילי בדברי תורה 'לי"ט כסלו'

י"ט כסלו השבוע, יתקבצו המוני יהודים בכל מרחבי תבל, לחגוג את חג הגאולה של אדמו"ר הזקן-רבי שניאור –זלמן מליאדי בעל "התניא" והשולחן ערוך ומייסד חסידות חב"ד, ממאסרו ברוסיה הצארית לפני

הרב אריאל בן ציון מיכאלשוילי פינחס פרשת שבוע מאת...

הרב אריאל בן ציון מיכאלשוילי בדברי תורה לפרשת 'פינחס'

"פרשת פינחס" בסוף הפרשה הקודמת מסופר על מעשהו של פינחס שקינא את קנאת ה' כאשר חטאו בני ישראל עם בנות מואב.בהמשך לכך אומר ה' בתחילת פרשתנו:פינחס בן אלעזר בן אהרון