הרב אברהם שם טוב בדברי תורה לפרשת 'ראה'

הרב אברהם שם טוב בדברי תורה לפרשת 'ראה'

פרשת "ראה"
הגענו לשבת מברכין חודש אלול, ימי הדין וחשבון הנפש (מאזן שנתי) קרבים ובאים, רבינו ישראל מסלנט זצ"ל מייסד תנועת המוסר, אומר על שבת זו: מלפנים כאשר ידעתי כל איש אחזו פלצות מקול הקורא: אלול בא.. אומרים חז"ל, אפילו דגי הים רועדים באלול מאימת הדין!

"ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה", ברכה וקללה הם לפי מעשיו של האדם כמאמר חז"ל "מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחיקוך". עד עתה היו הברכות מסורות לאבות, ומעתה לאחר ברכת משה רבינו ע"ה, הם מסורות ביד כל אחד ואחד מישראל, שיוכל להשרות על עצמו וב"ב הברכות וחלילה הקללות. ברכה וקללה יהיו לפי מעשי האדם, כמו השמש שיש בה ברכה וקללה: יש והיא מחממת את העולם וכל אשר בו, מפריחה יבולים ונותנת חיות, ויש שיהא ל"ע שורפת וגורמת לכוויות…
אומר רבינו הבן איש חי ע"ה: כי תיבת 'היום' נראה לשון יתר, ונראה לומר בס"ד, חמשה ימים טובים נתן הקב"ה לישראל: ראש השנה, יום ראשון של סוכות, יום שמיני חג עצרת, יום ראשון של פסח וחג השבועות, אם ישראל שומרים חמישה ימים טובים אלו, ניצולים מחמישה ימים רעים שהם: צום גדליה, י' בטבת, י"ז בתמוז, ט' באב ו-י' באב שרובו של היכל נשרף בעשירי באב.

אומר הנביא ישעיהו 'אם תאבו ושמעתם טוב הארץ תואכלו, ואם תמאנו ומריתם חרב תואכלו'.
על כן, אלול הוא הזמן, בואו נאסוף מצוות מכל הבא ליד עוד ועוד, נאגור כדי להוסיף משקלנו לכף הזכות… על המשקל 'אוהב כסף לא ישבע כסף' נקיים: אוהב מצוות לא ישבע מצוות.. אם זכינו ועשינו מצוה נשכח אותה ונעבור למצוה הבאה בתור וכך הלאה והלאה.. אם חלילה עשינו עבירה נזכור אותה ונתקן אותה מיד. בימים אלו שאין רגע של שקט בארץ ובעולם בכל תחומיי החיים, ימים שהקב"ה מביא את העולם לתיקונו במלכות שדי דעלמא דשיקרא של ימינו עומד ממש לפני הדקה התשעים ומחפש הארכה חלילה, כדי לנסות להחטיא עוד ועוד חלילה. נתחזק כולנו, ונחזק כולנו, בפנימיות ולא בגשמיות! הרי הבגדים החיצונים הם בוגדים, לא הכובע קובע ולא המעיל מועיל.. יראת שמים טהורה היא בפנים, לא יודע מרת נפשו ולכן כל אחד ואחד מאיתנו יודע מה הוא צריך לתקן: בתפילה בציבור, בעיתים קבועים בתורה, בחינוך הילדים לתורה, בדרך ארץ, בצניעות הלבוש, בצניעות הדיבור וכו', לא ניתן בעז"ה לערב רב שבתוכנו להכשילנו חלילה כבמעשי העגל… ונבין היטב שבאמת אין לנו על מי להשען אלא על אבינו שבשמים.. האם חדשות הזוועה היומיומיות לא מוכיחות לנו שכבר מזמן אין על מי להשען, אלא על הקב"ה בלבד!

שלטון הערב רב שבתוכנו דומה לאותו אדם שאוכל מבשרו ואומר: אני אוכל סטיק בשר טעים.. עד שמגיע לעצמותיו..

שואלים חז"ל: מדוע פונה התורה בתחילת הפסוק בלשון יחיד 'ראה' ובהמשכו בלשון רבים –'לפניכם'?
הפרשן הקדוש ר' אברהם אבן עזרא זצ"ל מסביר: 'ראה לכל אחד ידבר.. תיקון הכלל תלוי קודם לכל לתיקון הפרט, אדם הרוצה לחיות בחברה מתוקנת יתקן קודם את עצמו! הפרשה הקודמת 'עקב' מסתיימת בהבטחה גדולה לישראל: 'פחדכם ומוראכם יתן ה' אלוקיכם על פני כל הארץ' אולם, הבטחה זו מותנית בכך שישראל ישמרו את מצוות התורה, יחיו בבית ומחוצה לו כיהודים שומרי תורה ומצוות, כמאמר רבינו סעדיה גאון זצ"ל: אין אומתינו אומה, אלא בזכות תורתינו, גם גוי לא אוהב לראות יהודי הפוחד ממנו ומתרפש בפניו… נפסיק לרדוף אחרי ההבל של הרחוב המודרני המתמוטט ונהיה אור לגויים!
לסיום קוראים יקרים, הביא לפניכם סיפור שסיפר לי יהודי ממוצא איראני (פרסי) שחי כיום בעיר חולון, וכך המעשה: הוא היה סוחר עשיר ומראשי הקהילה בטהרן בימי שלטון השאה הפרסי פהלורי ודא עקא שלאחר המהפכה האיסלמית עלה לשלטון צורר היהודים אייטולה חומייני, מספר בעל המעשה שהשאה הפרסי היה אוהב ישראל גדול, ומאוד הצטערו יהודי איראן על נפילתו. לאחר עליית חומייני לשלטון הוא ועוד שלושה מראשי הקהילה היהודית נסעו לעיר קום, מחוסר ברירה לברך את חומייני לרגל חזרתו ובפגישה הזו אמר חומייני לאותם היהודים, שמעתי שאתם בני דת משה, מחללים את יום השבת שלכם בעסקים? אומר לי איש שיחי הי"ו, נאלצנו להודות לחומייני ולומר כן, אנו עובדים בשבת.. קם חומייני ואמר לנו: איך אני מסוגל להאמין לכם שתהיו אזרחים נאמנים לי ולשילטוני החדש ולא תבגדו בי, אם בתורת משה וביום השבת אתם בוגדים!?
מוסר גדול לצערי מרשע גדול, אבל את האמת נאמר בלשון חז"ל: אם אדם נוח למקום ודאי שיהיה נוח לבריות או ההיפך חלילה.
מי יתן וכולנו כאיש אחד בלב אחד נתחזק ונחזק את אחינו הטועים, עד לגאולה השלימה במהרה ממש.
הרב אברהם שם טוב הי"ו מנהריה

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*