הרב אברהם שם טוב

Back to homepage
בתי כנסיות בארץ ישראל הרב אברהם שם טוב נהריה

בית הכנסת 'אהבת שלום' בנהריה

בית הכנסת 'אהבת שלום' בשכונת רגון בנהריה רב בית הכנסת – הרב אברהם שם טוב  גבאי אלכס שבתאי בית הכנסת נוסד בשנת 1975

הרב אברהם שם טוב מטות פרשת שבוע מאת...

הרב אברהם שם טוב בדברי תורה לפרשת 'מטות'

פרשת 'מטות' מלמדת אותנו תורתנו הקדושה שנשמור על מוצא פינו תמיד, ואומרת: 'ככל היוצא מפיו יעשה'. וחז"ל בנדרים ח-ח אומרים: אמר ר' גידל אמר רב: מנין לנשבעין לקיים את המצוה?

הרב אברהם שם טוב מקץ פרשת שבוע מאת...

הרב אברהם שם טוב בדברי תורה לפרשת 'מקץ'

פרשת "מקץ" 'ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם' הרי לכאורה סיום תקופת מאסרו של יוסף וחלום פרעה הם שני עניינים נפרדים,ומלבד שאירעו באותו פרק זמן,אין שום קשר ביניהם.. אז צריכים

הרב אברהם שם טוב וילך נצבים נצבים וילך פרשת שבוע מאת...

הרב אברהם שם טוב בדברי תורה לפרשת 'ניצבים וילך'

פרשת "ניצבים וילך" השבת, ר"ה באלול יום שבו נברא העולם. אנחנו נמצאים בעיצומם של הימים הנוראים, ידוע ששמו של דבר מורה על מהותו. כשעם ישראל קורא לימים אלו בשם 'נוראים'

הרב אברהם שם טוב פרשת שבוע מאת... צו

הרב אברהם שם טוב בדברי תורה לפרשת 'צו'

פרשת "צו" השבת שלפני חג הפסח נקראת 'שבת הגדול' וזאת מפני הנס שנעשה בה, שכן באותה שנה שיצאו בנ"י ממצרים. חג הפסח חל ביום חמישי, ובשבת שלפניו שהוא עשירי בניסן,

הרב אברהם שם טוב לך לך פרשת שבוע מאת...

הרב אברהם שם טוב בדברי תורה לפרשת 'לך לך'

פרשת "לך לך" "עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו ע"ה ועמד בכולם" (אבות פרק חמישי) רבינו עובדיה מברטנורא זצ"ל מונה את ניסיון אור כשדים בין עשרת הניסיונות, מאידך אין הרמב"ם מונה

הרב אברהם שם טוב פרשת שבוע מאת... קרח

הרב אברהם שם טוב בדברי תורה לפרשת 'קרח'

פרשת "קרח" קוראים יקרים, פרשתנו היא המדוברת והנדרשת ביותר מכל הפרשות התורה הק', היות ונושא הפרשה המרכזי הוא ענין המחלוקת בין קורח ועדתו למשה רבינו ע"ה. באם נתבונן היטב נראה

הרב אברהם שם טוב ויקהל ויקהל פקודי פקודי פרשת שבוע מאת...

הרב אברהם שם טוב בדברי תורה לפרשת 'ויקהל פקודי'

פרשת "ויקהל פקודי" "ויקהל משה את כל עדת בני ישראל " שואלים המפרשים על הפסוק, מדוע מתחילה הפרשה במילים "ויקהל משה" ולא במילים "ויאמר משה" שזה הביטוי הרגיל בתורה הקדושה?

הרב אברהם שם טוב פקודי פרשת שבוע מאת...

הרב אברהם שם טוב בדברי תורה לפרשת 'פקודי'

"אלה פקודי המשכן" . משכן העדות… שני פעמים מופיעה המילה משכן בפסוק, למה? אומרים חז"ל [יומא מא.] רמז למשכן שנתמשכן בשני החורבנין בגין עוונותיהם של ישראל [רש"י]. "משכן" בגימטריא 410

הרב אברהם שם טוב מקץ פרשת שבוע מאת...

הרב אברהם שם טוב בדברי תורה לפרשת 'מקץ'

פרשת 'מקץ' בפרשתנו אנו לומדים על חלומותיו של פרעה, הפרות הרזות הבולעות את השמנות, השיבולים השדופות המכלות את השמנות והדשנות. בורא עולם מסבב את כל עניין החלומות אך ורק כדי