הרב יעקב צביקה

Back to homepage
הרב יעקב צביקה פרשת שבוע מאת... קרח

הרב יעקב צביקה בדברי תורה לפרשת 'קורח'

פרשת 'קורח' בפרשתנו נקרא על מחלוקת קרח ועדתו. עלינו לברר מה הסיבה האמיתית שעמדה מאחורי המחלוקת? מה היו המניעים שגרמו לקרח להצית את אש המחלוקת? מסביר רש"י (במדבר טז,א): "ומה

הרב יעקב צביקה יתרו פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב צביקה בדברי תורה לפרשת 'יתרו'

פרשת 'יתרו' התורה היא סם החיים או סם המוות ? והאם ניתן ליהנות ולהתפרנס מדברי תורה. וכיצד נסביר ונבין את אלו שלכאורה לומדים תורה ונוהגים ההיפך ממה שהתורה מבקשת ודורשת.

הרב יעקב צביקה סוכות פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב צביקה בדברי תורה ל'סוכות'

שבת חול המועד סוכות המנהג לקרוא את קהלת בשבת חול המועד של סוכות נפסק ברמ"א, והסברים שונים ניתנו לעניין זה. כמובן שתמיד אפשר לומר שלאחר שארבע המגילות נקראות במועדים השונים,

הרב יעקב צביקה פרשת שבוע מאת... תזריע מצורע

הרב יעקב צביקה בדברי תורה לפרשת 'תזריע מצורע'

פרשת 'תזריע מצורע' החיים והמוות ביד הלשון שתי הפרשיות של השבת עוסקות כידוע בענייני נגע הצרעת, וחז"ל מלמדים אותנו שהצרעת היא נגע חיצוני המצביע על נגע פנימי. וכך אומרת הגמרא

הרב יעקב צביקה יתרו פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב צביקה בדברי תורה לפרשת 'יתרו'

פרשת 'יתרו' בסמוך לעשרת הדברות נאמר: "וכל העם רואים את הקולות…" האמנם אפשר לראות קולות?! ואם אפשרי הדבר, מה ראו? בעניין זה נחלקו רבותינו במדרש, וכיוצא בהם נחלקו הפרשנים, האם

בראשית בראשית הרב יעקב צביקה פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב צביקה בדברי תורה לפרשת 'בראשית'

פרשת 'בראשית' התרגום הירושלמי מפרש "בראשית ברא אלקים" – בחכמתא, בתורה. חז"ל פירשו – בשביל ראשית, ואין ראשית אלא תורה, ובשביל ראשית – זה ישראל. בירושלמי, הכוונה היא לכך ש"ה'

הרב יעקב צביקה ויחי פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב צביקה בדברי תורה לפרשת 'ויחי'

פרשת "ויחי" ´חסד ואמת´ – שילוב מנצח לפני פטירתו מבקש יעקב מיוסף: וַיִּקְרְבוּ יְמֵי יִשְׂרָאֵל לָמוּת וַיִּקְרָא לִבְנוֹ לְיוֹסֵף וַיֹּאמֶר לוֹ אִם נָא מָצָאתִי חֵן בְּעֵינֶיךָ שִׂים נָא יָדְךָ תַּחַת

הרב יעקב צביקה לך לך פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב צביקה בדברי תורה לפרשת 'לך לך'

פרשת "לך לך" מוסר השכל מאברהם אבינו מעשה אבות סימן לבנים וגם ללוט ההולך את אברם המאבק בין אברהם ללוט מתואר בתורה כמאבק אובייקטיבי, של מצב נתון, שבו משאבי הקרקע

הרב יעקב צביקה כי תצא פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב צביקה בדברי תורה לפרשת 'כי תצא'

פרשת "כי תצא" "כי תהיינה לאיש, שתי נשים האחת אהובה והאחת שנואה…..לא יוכל לבכר את בן האהובה על פני הבן השנואה הבכור" (דברים כא-טו). בעל העיטור ופירושו לתורה: "אחת אהובה"