חכם שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'נח'

חכם שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'נח'

 

פרשת 'נח'

לקח מדור ההפלגה

 

תשאל אדם חילוני חייו של איזה אדם מאושרים של אדם דתי או אדם חילוני.

אם הוא רק מכיר אורח חיים דתי והוא איש אמת יודה ויאמר חיי האדם הדתי עדיף ואף יותר מאושרים, אם בראש השנה, יום כיפור, סוכות, שמחת תורה וכל שאר חגי ישראל שמלאים בהווי ומסורת בכל פעם המשפחה סביב השולחן בנועם וברוגע ובפרט השבתות הפרוסות למשך כל השנה.

עוד נשאל בחיי המשפחה דתית או חילונית הליכוד הצניעות ושלילת המתירנות וכמובן חיי טהרת המשפחה,

וכן ההשוואה לחינוך בערכים. מידות טובות כיבוד הורים, הריסון העצמי למידות טובות חינוך ללא אלימות שהדבר נהיה מאוד מבוקש, שמקצוע ההוראה נהיה עיסוק בסיכון גבוהה, שילדים מגיעים לבתי ספר עם דוקרנים ואגרופנים ואוי לאותו מורה שיאמר מילה לא במקום, בוודאי שימצא את עצמו מאושפז באחד מבתי החולים, ומי מדבר על כל מיני סמים ואלכוהול וכו'.. שאנחנו עדים לנוער פראי ולא מאוזן.

ועוד נשאל חייו של מי יותר שלווים ורגועים, אין ספק שהאדם המאמין מחוסן בביטחון שאפילו בשעת צרה ומצוקה יש לו למי לפנות, ומי הוא זה שבימינו לא זקוק לישועה ועזרה. אם נתבונן יומנו מתחיל בתפילה ובתקווה מודה אני לפניך.. ומסתיים בתפילה ובהודאה קריאת שמע שעל המיטה, שאנו יודעים שחיינו מסורים ביד אל אחד, ואף אם חלילה צרה מתרגשת האמונה באל חי מרככת אותה, כמו האדם המקבל מכה חזקה על גבו ומסתובב ורואה שזה מחברו, הרי לא יכעס עליו, קל וחומר שהקב"ה נותן את המכה שזו מאהבה, עוד ניראה השוואה חיי קהילה של ציבור מאמינים הליכוד והאהבה שיש ביניהם אם זה גמ"ח, עזרה לזולת, וכל מה שרק שאפשר בשביל הזולת. מה שאין כן אצל אחינו החופשיים, שאדם קם בבוקר לעבודתו חוזר לעת ערב לביתו ומסתגר בחדרו מול מחשב או מקלט של חדשות ובשבילו כמובן כל שכן לא יותר מעב"מ,

אחר כל ההשוואות נשאלת השאלה בעל כורחה, אז למה אם כן האדם החופשי והחילוני אינו חוזר בתשובה ומצטרף למחנה הדתי היהודי?

התשובה לכך מופיעה בפרשת השבוע — מעשה דור הפלגה, הם ביקשו לבנות מגדל וראשו מגיע השמיים, פרש"י על פי מדרש רבה (לח) אמרו אחת לאלף ותרנ"ו שנים הרקיע מתמוטט כשם שעשה בימי המבול, ואם כן נקדים תרופה למכה ונעשה לרקיע חיזוקים כגון פיגומים, הם חיו בטראומה 10 דורות אחר המבול ועדיין היה ניכר רישומו של המבול, והגו תיאוריה שכנראה שכל הגשם שבשמים לא יורד לארץ ולכן נאגרים כמויות אדירות של גשם בשמים ואחת 1600 שנה  מתפרץ לאדמה, שזה נחשב כמו בקע, ולכן חשבו איך לחזק את יסודות השמים, כמובן התאוריה הזאת מגוחכת, אבל אל לנו להתפלא מדענים ופילוסופים בעלי שם עולמי שברו מאות ומיליוני קולמוסים על בריאת היקום שהכל לפתע ופתאום ללא יד מכוונת, נשאל את דור הפלגה אם כל כך חיפשתם לברר את האמת ממה נוצר המבול ובשביל זה יצטרכו להגיע לכל מיני ספקולציות ודמיונות הרי נח היה חי בדורם והוא היה הסבא של נימרוד , כמובן הסבא הגדול הוא ובניו היו הנותרים מין המבול, בנו את התיבה 120 שנה, היו שואלים אותו ממה נוצר מהבול והיו עונים להם ממה נוצר המבול שלא נחתם דינם אלא בגלל הגזל, אז למה לא שומעים ולומדים לקח,

התשובה פשוטה הם לא רצו לשמוע את האמת, ובגלל זה לחדול מן הגזל והחמס, וכן להודות במציאות הבורא יתב' אלא העדיפו חיי מתירנות והפקרות וכל אשר יעלה על רוחם, והיו מוכנים להמציא כל תאוריה שיקרית ואף לכאורה לעשות מגדל לחזק את השמים. ובלבד שלא יהיו כבולים לאמת ומגבלותיה, וזה מענה לכל אחינו התועים בהבלי הזמן שמדעית מוכח שהתורה ודרכיה הם האמת ומכל מקום מעדיפים חיי הפקרות והוללות ללא הגבלות וגדרות. מאשר חיי תורה ומצוות,

יהיה רצון שהדברים הללו יהיו לנחת למו"ר סבינו שזכה וכיובל שנים גידל עדרים עדרים לכבוד התורה ודרך ישראל סבא, וראה דור מבורך וישרים. יהיה רצון שיהיה מליץ טוב בעד עמו ומשפחתו המורחבת ויחיש גאולתנו אמן.

חכם שלום טטרואשוילי הי"ו מאשדוד

לע"נ גבריאל רחמים בן מנשה ואסתר בטוניאשוילי

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*