ח' אהרון מור בדברי תורה לפרשת 'כי תבוא'

ח' אהרון מור בדברי תורה לפרשת 'כי תבוא'

פרשת "כי תבא"

"ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך, אשר ה' אלוקיך נותן לך נחלה"

פרשה זו מתחילה בעניין הביכורים הכרת התודה שאדם צריך להכיר להקב"ה, או להבדיל כל אדם, מדינה, שעושה למענך משהו. דרך אגב עיקר קבלת התורה היתה היציאה ממצרים, הבאת הבכורים לה' הוא סימן לזה שאנחנו לא כפויי טובה.

התורה אומרת כי עמלק הגיע מול עם ישראל בגלל אי הכרת התודה על כל הטובה אשר עשה הקדוש ברוך הוא לעם ישראל.
משל למלך שביקש למלוך על עם, על מדינה. אמרו לו בניחותא, האם עשית משהו בשביל העם או המדינה כדי שתמלוך עלינו? לאחר שבנה להם חומה והגן עליהם, קיבלו את מלכותו.

התורה כותבת: "הכופר בטובתו של חברו כאילו כופר בטובתו של הקדוש ברוך הוא". ר' שמעון תלמידו של רבן יוחנן בן זכאי אומר: איזוהי מידה שיתרחק ממנה האדם: הלווה ואינו משלם, שנאמר: "לווה רשע ולא ישלם". וכך ציווה דוד המלך לבניו לפני מותו לגבי בני ברזילי שיהיו באוכלי שולחנו של שלמה המלך, מכיוון שעזרו לו בעת בריחתו מאבשלום אחיו. ואדם שעושה חסד עם אחרים עושים עימו חסד. כפי שאנו רואים עם יוסף הצדיק, כאשר יוסף היה מלך ואביו יעקב נזקק לעזרה, ולאחר מכן לקבורה מי שהתעסק עם קברו של אביו היה יוסף, ומי התעסק בסופו של דבר בקברו של יוסף, הלא הוא משה רבינו עליו השלום.
ולא רק זה, אלא שהמקבל תודה צריך להעריך ולשבח את הטובה שעשו לו.

בן זומא אומר: כמה יגיעות יגע האדם הראשון כדי לאכול פת לחם? זרע, חרש, קצר, לש, אפה, וכמה יגיעות עד שלבש בגד, ואני הכל כאן מוכן בשבילי, וכמה אני צריך להודות להקדוש ברוך הוא.
בור ששתית ממנו מים אל תירק בו.

דברים נוספים שאנו לומדים מן התורה לא להיות כפוי טובה, שנאמר: "לא תתעב אדומי כי אחיך הוא"
"לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו".

על כך מתלונן הנביא ישעיהו: בנים גידלתי ורוממתי.. ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע עמי לא יתבונן. כלומר, עם ישראל לא מכיר את בוראו ואת מי שעשה לו את כל הניסים והנפלאות, ולהיפך להבדיל השור והחמור מכירים ומוקירים את בעליהן.

ידוע על דברי הנביא ישעיהו, המעשה עם השור של ר' פנחס בן יאיר: כאשר היה השור בבעלותו של ר' פינחס בן יאיר עבד רק שישה ימים בשבוע ובשבת נח, לימים מכר ר' פנחס את שורו לגוי, וכמובן שיבח מהיכרות ר' פנחס בן יאיר את שורו על איכותו ועל טיבו, השור עבד שישה ימים וביום השביעי – שבת נח, לא מוכן להזיז את עצמו. הגוי בא בתלונה לר' פנחס בן יאיר על כך שקנה שור לא איכותי, שמע את תלונתו של הגוי, והבין מיד ר' פנחס את הבעיה הגיע ולחש לשור שעד עכשיו היה ברשותו של יהודי ולכן לא יכל לעבוד בשבת, עכשיו הוא ברשותו של גוי, לכן יכול לעבוד בשבת, קם השור מיד והחל לעבוד לפי בקשת הגוי.

נאחל לכולנו שנהיה בני אדם שיודעים להכיר תודה איש לרעהו ובודאי לבורא עולם אשר דן את העולם בראש השנה וביום הכיפורים. נבקש מבורא עולם שיגזור על כל עם ישראל שנה טובה ומתוקה, לבריאות, לפרנסה טובה אמן.

נאחל לכולנו שנדע להודות על הטובה ועל כל הדברים הנהדרים שהקדוש ברוך הוא נותן לנו בכל יום כפי שכתוב: "המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית". אם נדע להגיד ולברך על כל הטובה חיינו יהיו קלים ובריאים יותר.

שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.

ר' אהרן מור הי"ו אשדוד

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*