שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'שלח לך'

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'שלח לך'

פרשת שלח לך

חטא המרגלים גרר עונש קשה לעם ישראל – כל בני דור המדבר לא זכו להיכנס לארץ ישראל. אך בהמשך (בפרשת פינחס) אנו מוצאים שבנות צלפחד תבעו נחלה בארץ, ומכאן שזכו להיכנס אליה. מסביר רש"י: "על הנשים לא נגזרה גזֵרת המרגלים, לפי שהן היו מחבבות את הארץ. האנשים אומרים 'נִתְּנָה רֹאשׁ וְנָשׁוּבָה מִצְרָיְמָה', והנשים אומרות 'תְּנָה לָּנוּ אֲחֻזָּה'. לכך נסמכה פרשת בנות צלפחד לכאן". כאן באה לידי ביטוי מעלתן של הנשים. אף שלא היו בארץ המובטחת, אלא רק שמעו עליה ממשה רבנו, היה דיי להן בדבריו, ולא התרשמו מדברי ההפחדה של המרגלים. חיבה זו של הארץ היא דוגמה אחת מני רבות לתכונות המיוחדות של נשות ישראל.

ייחודה של ארץ ישראל בהשגחה האלוקית הגלויה על כל הנעשֶה בה, כפי שהתורה אומרת: "אֶרֶץ אֲשֶׁר ה' אֱ-לֹהֶיךָ דֹּרֵשׁ אֹתָהּ, תָּמִיד עֵינֵי ה' אֱ-לֹהֶיךָ בָּהּ, מֵרֵשִּׁית הַשָׁנָה וְעַד אַחֲרִית שָׁנָה". הקב"ה משגיח בהשגחה פרטית על כל הארצות, שכן ההשגחה העליונה היא על כל פרט בעולם, ובכל-זאת יש לארץ ישראל מעלה מיוחדת מבחינת ההשגחה. כל הארצות מקבלות את השפע האלוקי באמצעות המלאכים. משמעות השם 'מלאך' – שליח. כאשר אדם מקבל דבר-מה באמצעות שליח, הוא עלול לטעות ולחשוב שהשפע ניתן מאת השליח. לעומת זה, ארץ ישראל אינה מתנהלת על-ידי 'שרים' ומלאכים, אלא על-ידי הקב"ה בעצמו, ובזה מעלתה הגדולה.

למעשה, כל יהודי נדרש לעשות את סביבתו ל'ארץ ישראל'. להחדיר את ההכרה שעיני ה' צופות ומשגיחות תמיד על כל הנעשֶה, ושכל ההשפעות באות מאת הקב"ה ולא משום גורם אחר. תודעה זו נוצרת על-ידי שמדגישים את נוכחותו של הקב"ה בכל תחום בחיים. יהודי צריך לחוש כי הוא מתקשר בעצמו עם הקב"ה, וכשהוא מתפלל לקב"ה כראוי ומבקש ממנו את צרכיו, משגר לו הקב"ה את ברכותיו בכל הדרוש לו, ושום 'מלאכים' ו'שליחים' אינם יכולים להשפיע על כך.

בנקודה זו מצוי כוחן המיוחד של הנשים – ביצירת האווירה המיוחדת של 'ארץ ישראל' בכל תחומי החיים – בסביבתן ובמשפחתן. יש בליבן אהבה לארץ ישראל מתוך הכרה ש"עיני ה' אלוקיך בה". לכן כשעלה הרעיון לשלוח מרגלים – לנשים לא היה חלק בזה; הן אינן זקוקות למרגלים אלא סומכות על הקב"ה. הקב"ה נוהג עם האדם בבחינת מידה כנגד מידה. כשיהודי חי מתוך אמונה שהקב"ה הוא לבדו המעניק לו את כל השפע – הוא זוכה לראות זאת בעיני בשר. כשהנשים יפעלו להפוך את בתיהן ל'ארץ ישראל', למקום שהקב"ה נוכח וגלוי בו, יזכו לקבל את ה'נחלה' בארץ ישראל הרוחנית, ומזה גם לנחלה בארץ ישראל הגשמית, בגאולה האמיתית והשלמה. (שיחות קודש תש"ל)

באדיבות צעירי אגודת חב"ד chabad.org.il

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*