הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'האזינו'

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'האזינו'

פרשת האזינו

שבת שובה
'האזינו השמים והארץ ותשמע הארץ אמרי פי'
רש"י מסביר על פי הספרי למה דווקא משה רבינו מעיד על עם ישראל את השמיים והארץ, אלא אמר משה אני בשר ודם למחר אני מת, אם יאמרו ישראל לא קיבלנו עלינו את הברית שכרת ה' עם ישראל מי יכול להכחישם, ולכן בא משה רבינו ומעיד על עם ישראל את השמים ואת הארץ שהם קיימים לעולם, ומה גם שאם הם לא ילכו בדרך ה' ועל פי הברית שכרתו עם ה' ומשה רבינו, אז יבואו העדים ויתבעו ראשונים כפי שכתוב: "יד העדים תהיה בו בראשונה" ואיך יתבעו העדים את עם ישראל על ידי מה שנאמר" "ועצר את השמים ולא יהיה מטר והאדמה לא תיתן את יבולה". ולכן עכשיו שאנחנו נמצאים בין 'כסה לעשור' בין ראש השנה ליום כיפור עלינו לעשות חשבון נפש על כל מעשנו במהלך כל השנה וכך נוכל לתקן את מעשינו הרעים שלא לרצון של הקב"ה וכך נחזור בתשובה ואין לנו יום יותר מסוגל כמו יום הכיפורים שהוא כל כולו חסד שעשה איתנו הקב"ה שנתן לנו יום שכזה כיום הכיפורים של סליחה וכפרה, אבל נשאלת השאלה, למה דווקא ביום הזה, יום אדיר בימי השנה, מדוע ביום זה דווקא נקבע העניין הזה של צום ותענית, הרי צום הוא בדרך כלל מסיח את דעתו של האדם כיוון שהאדם רעב ואז דעתו אינה מיושבת עליו והוא לא מצליח למקד את דעתו את תפילותיו וליום המיוחד הזה, אלא דווקא ביום זה צריך לצום שאז האדם מתייסר, מייסר את עצמו ודווקא מתוך כך הוא יכול להתעלות בלי שום נגיעות צדדיות, אלא להיות מפוקסים בתפילות ובתחנונים לפני הקב"ה.

ועוד, הרי משה רבינו בעת שעלה להר סיני לקבל את התורה שהה שם בהר ארבעים יום וארבעים לילה ללא אוכל ושתיה וכל זה כדי להיות ראויים לקבל את התורה וזה מצריך מסירות נפש ולייסר את עצמו כפי שכתוב בתורה: "לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי", זאת אומרת כדי להיות ראויים לקבל את התורה צריך להיות מנוטרלים מכל מיני עניינים אישיים שיכולים להסיט אותו ממסלול של התעלות ולכן כאשר הוא לא נזקק לכל מיני עניינים אישיים הוא יכול ומסוגל להתעלות ביום זה מאוד.

לכן דווקא ביום זה נקבע שצריך לצום ולספוג את עצמנו באותם חמש עינויים וכך אנו נצליח להשיג את הייעוד של יום מיוחד זה והוא סליחה וכפרה וגם אפשר לעלות בדרגות מאוד גבוהות ביראת ה' ובאהבת ה', וגם להשיג את הייעוד של קבלת התורה ולהמשיך בלימודה של תורה.

בברכת שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה לנו ולכל עם ישראל – שבת שלום

הרב יעקב בטוניאשוילי הי"ו מלוד

לרפואת סימון בן חנה, שרה בת שמחה, דבורה בת שרה

לע"נ הלל בן חכם ראובן ושמחה

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*