הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'לך לך'

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'לך לך'

פרשת לך לך

לך לך- הנהגת הבריאה ואנחנו:
בפרשתנו מתארת לנו התורה, את מעמד ברית בין הבתרים. שם נגלה הקב"ה אל אברם במחזה כלשון התורה. לאחר שאברהם שואל את השאלה "במה אדע כי אירשנה", אומר לו הקב"ה – לקחת שלושה עגלים, ועגלה שנולדה שלישית במספר, כזושבשרה משובח יותר. יחד עם איל משולש, תור ובן יונה (עפ"י פירוש רש"י). את כל מיני החיות בתר אברהם, וסידר אותם אחד כנגד חלקו השני. מלבד הציפור, אותה לאחתך. רש"י במקום מפרש – כי זהו רמז לכך שהאומות שנמשלו לפרים אילים ושעירים,עתידים להיות כלים מן העולם. לעומת עם ישראל שנמשלו לציפור, להם יהיה קיום לעולם. נמצינו למדים כי העולם מתנהל בתהליך ובכוונת מכוון, והכל נרמז כבר מתחילה עד לזמן בו הדברים קורים ויוצאים לפועל. ידוע כי כל פעולה הנראית לנו בעולם הזה, יש לה שורשים עליונים שקדמו לה, הניעו אותה והאיצו בה לצאת לפועל. כך שאין דבר שקורה באופן פתאומי, אלא כל העולם פועל במתכונת של סיבה שאירעה מכח המסובב. אלא שלפעמים אנו בני האדם קטני הדעת וחלשי השכל, מתיימרים להבין את בורא עולם ומאנישים אותו (כאילו הוא בן אנוש חלילה), ולפעמים אף יותר מכך יש לנו טענות ומענות על הנהגה כזו או אחרת. אודה ואומר, כי נגעתי בקצה קצהו של נושא ענק רחב ועמוק, אולם ננסה מעט בבמה מכובדת זו להבין את המושגים ברובד הפשוט עד כמה שניתן, כדי שנראה עד כמה אנו מוגבלים, ואיננו מתקרבים לקצה הקצהשל הבנה כלשהי בנוגע לדרכי הנהגת ה' יתברך. הרמח"ל בספרו דעת תבונות לאורך כל הספר מבאר בארוכה – כי לקב"ה יש ב' הנהגות עיקריות איתם הוא מנהיג את העולם. הנהגת המשפט, והנהגת היחוד. ונבאר. הנהגת המשפט – עניינה שהקב"ה מתנהג עם הברואים כפי מעשיהם. דהיינו אם הם הולכים בדרך טובה, תושפע עליהם טובה. אך אם מעשיהם ודרכיהם רעים, אזי הם יקבלו את מה שבישלו לעצמם. הנהגת היחוד – היא הנהגת השלמות. דרכה הקב"ה מגלגל את העולם דרך כל מעשה או מאורע כלשהו, לתכלית הסופית שהיא התגלות כבוד ה' בבריאה, באופן הברור ביותר ללא מסכים או מסתירים. כך שאפילו הרע הקיים בעולם משמש ומכוון לתכלית הרצויה. על אף שזה נשמע קצת תמוה, הדברים מבוארים בארוכה ובעומק בספרי רבנו השונים.
כמובן שאין כאן לגיטימציה חלילה לעשות עבירות, אלא המדובר הוא על עצם המציאות של הרע הקיימת ומפעמת בבריאה בגווניה השונים. שנחשפים לדברים הנ"ל, מקבלים קצת מושגים עד כמה אין לנו שום מושג או אחיזה כלשהי בתסריט העמוק והמורכב של הבריאה כולה. וכפי שידוע המשל, על מי שנכנס להקרנת סרט כלשהי באמצע הדרמה, ומיד מתחיל הוא לשאול שאלות על אופי ומבנה העלילה. הרי לשוטה יחשב. איך אתה מצפה להבין, אם לא הייתה נוכח מתחילה. אלא שהמשל אינו דומה כלל לנמשל. הואיל ואפילו לו יצויר שהיה עמנו אדם כלשהו, שחי מבריאת העולם ועד לימינו אנו, הוא לא היה מבין כלום. כיון שמה לבן אנוש ולעומק מחשבותיו של ה' יתברך, שהוא קדוש ומופרש מאתנו לאין ערוך.

לא לחינם חז"ל מלמדים אותנו, שאפילו משה רבנו שהיה האדם שהגיע ויגיע אי פעם לדרגה הגבוהה ביותר אליה בן אנוש יכול להעפיל, ועם כל זאת הוא התקשה להבין מפני מה צדיק ורע לו ומאידך רשע וטוב לו. אך על כל פנים ששומעים קצת על המושגים שהזכרנו במאמר, אתה מבין ומרגיש כי אתה אמנם נזר הבריאה, אך מנגד יש כאן מטרה סופית אליה הבריאה צועדת, עם הבנתך ואף בלעדיה. כך שדברים מוזרים או תמוהים ונראים הפך ההיגיון, אינם אמורים לערער לנו את הביטחון או את האמונה, רק צריך ללמוד את הדברים ולהתחזק באמונה. ומהסיבה הפשוטה כי אבינו הרחמן רוצה בטוב ביותר עבורנו, גם אם איננו רואים זאת. פשוט הדבר שאיננו יודעים כיצד ואיך הדברים מתנהלים, עם כל המכלול והמורכבות שבהם. אך אם בעקבות המדובר, נכיר את מקומנו ומיעוט ערכנו, והיה זה שכרי.

ולוואי ונזכה קרוב ממש לזמן בו "ידע כל פעול כי אתה פעלתו … ויאמר כל אשר נשמה באפו ה' אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה" אמן.

הרב מיכאל מירון הי"ו מבית שמש

להרצאות וחוגי בית – 0504150251

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*