שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'חיי שרה'

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'חיי שרה'

פרשת חיי שרה

הזוהר בפרשתנו פותח בפסוק "ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים", ובהמשך לזה: "רבי יוסי פתח ואמר, וישאו את יונה ויטילוהו אל הים, ויעמוד הים מזעפו", והוא מבאר את סיפורו של יונה הנביא ומשמעויותיו בעבודתו הרוחנית של היהודי. ואולם מה הקשר בין יונה הנביא לפרשת חיי שרה? סיפורו של יונה הנביא המפליג בספינה משמש משל לנשמת היהודי היורדת לעולם הזה. סערת הגלים שמטלטלת את הספינה היא דימוי לטרדות העולם, העומדות בדרכו של היהודי. כדי לעבור את ה'ים' בהצלחה זקוק היהודי לאוניות, שהן התורה והמצוות.
התורה והמצוות מגינות על היהודי מפגעי הדרך, ויתרה מזו, הן נותנות לו כוח שיוכל לזכך את העולם ולקדשו. ייעוד חייו של היהודי הוא למצוא ולגלות את ניצוצות הקדושה הטמונים בעולם. כאשר משתמשים בענייני העולם לעבודת ה' נגאלים הניצוצות האלה ועולים ומתאחדים עם שורשם העליון. בכוחו של יהודי להשפיע אפילו על אומות העולם, כפי שמבטא סיפורו של יונה הנביא, שהצליח לעורר את אנשי נינווה לתשובה, ואפילו לגרום למלך נינווה לקרוא לעמו לשוב מדרכם הרעה.
בנקודה זו טמון הקשר לפרשת חיי שרה. על שרה אימנו נאמר שמאה ועשרים ושבע שנותיה "כולן שווין לטובה". אמנם במהלך שנותיה היו לא רק אירועים טובים ונעימים, אלא גם דברים קשים ומצערים; אלא שגם אותם דברים שליליים נהפכו בסופו של דבר לטוב, ולכן סך הכול הוא – "כולן שווין לטובה". גם בחייו של יהודי יכולים לקרות מצבים של נפילה והפך הטוב, אבל ניתנה לו היכולת לעשות תשובה, ובכוחה של התשובה לא רק לתקן את הפגמים ולהביא סליחה ומחילה, אלא להפוך את כל הדברים השליליים לטובה, בבחינת "זדונות נעשו זכויות" – לא רק "כזכויות", אלא זכויות ממש, ואז גם אצלו יהיה "כולן שווין לטובה".
הסיפור של יונה הנביא מלמדנו הוראה נפלאה: באונייה שבה ירד יונה לים היו בני-אדם רבים – רב-חובל, מלחים וכו'; אך כל מה שאירע להם, מ"וַיְהִי סַעַר גָּדוֹל בַּיָּם" ועד ש"הָאֳנִיָּה חִשְּׁבָה לְהִשָּׁבֵר" – לא היה אלא בשביל יונה – "בְשֶׁלִּי הַסַּעַר הַגָּדוֹל הַזֶּה עֲלֵיכֶם". וכך כל מה שמתחולל בעולם כולו אינו אלא בשביל ישראל. כאשר רואים שיש "סער גדול בים", "מלכויות מתגרות זו בזו" – צריך לדעת שאין זה מפני שגוי אחד הסתכסך עם גוי אחר, אלא כדי שיהודי יידע ש"הִנֵּה זֶה עוֹמֵד אַחַר כָּתְלֵנוּ", וכמאמר חז"ל: "אם ראית מלכויות מתגרות זו בזו – צפה לרגליו של משיח".
(תורת מנחם תשמ"ה)

באדיבות צעירי אגודת חב"ד chabad.org.il

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*