שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'וארא'

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'וארא'

פרשת וארא

מה הייתה מטרת עשר המכות שניחתו על המצרים? מפרשי התורה מסבירים שהמכות נועדו לגרום לפרעה להכיר בה' ולציית לו, לאחר שמיאן לשמוע בקולו. כמו-כן המכות היו גם מילוי הבטחת הקב"ה בברית בין הבתרים: "וְגַם אֶת הַגּוֹי אֲשֶׁר יַעֲבֹדוּ דָּן אָנֹכִי" (בראשית טו,יד). ואולם רש"י מוסיף עוד תכלית למכות: על המילים "וַאֲנִי אַקְשֶׁה" הוא כותב – "וכן מידתו של הקב"ה מביא פורעניות על האומות עובדי כוכבים כדי שישמעו ישראל וייראו". אם כן, המכות נועדו לא רק בעבור המצרים, אלא לצורך בני ישראל.
תכלית זו נאמרת במפורש בתורה (בתחילת פרשת בא), כשהקב"ה אומר למשה: "כִּי אֲנִי הִכְבַּדְתִּי אֶת לִבּוֹ וְאֶת לֵב עֲבָדָיו, לְמַעַן שִׁתִי אֹתֹתַי אֵלֶּה בְּקִרְבּוֹ", ואז באה המטרה – "וּלְמַעַן תְּסַפֵּר בְּאָזְנֵי בִנְךָ וּבֶן-בִּנְךָ, אֵת אֲשֶׁר הִתְעַלַּלְתִּי בְּמִצְרַיִם, וְאֶת אֹתֹתַי אֲשֶׁר שַׂמְתִּי בָם", ועל-ידי זה "וִידַעְתֶּם כִּי אֲנִי ה'". תכלית מיוחדת זו דורשת הסבר. הלוא המצרים ממילא צריכים לספוג מכות (על-פי שני הטעמים שצוינו לעיל), ודיי בכך כדי להנחית עליהם את המכות. לשם מה הצורך בתכלית נוספת – "שישמעו ישראל וייראו"?
אלא שהדבר מדגיש את מרכזיותו של עם ישראל בבריאה. העולם לא נברא כמציאות לעצמה, המנותקת מבני ישראל, כאילו יש עולם ויש בני ישראל. להפך, העולם נברא "בשביל ישראל ובשביל התורה" (רש"י תחילת בראשית). וכשם שהדבר אמור על מציאות הבריאה בכלל, כך הוא גם באשר לאירועים המתרחשים בעולם. גם דברים הקורים בעולם שהתורה עצמה מציינת את סיבתם, חייבים להיות קשורים עם בני ישראל והתורה, שהם תכלית הבריאה כולה.
מכאן אנו למדים איך להביט על כל דבר המתרחש בעולם. נוסף על היותו של כל דבר בהשגחה פרטית, חייבת להיות לו תועלת לבני ישראל ולענייני התורה. כי לא ייתכן שעניין כלשהו בעולם יהיה מנותק מהתכלית העיקרית של הבריאה. ולכן כשקורים אירועים בעולם יהודים צריכים לדעת שהכול נועד לטובת עם ישראל, כמאמר המדרש (ילקוט שמעוני, ישעיה, רמז תצט) שהקב"ה אומר לבני ישראל: "בניי, אל תתייראו, כל מה שעשיתי, לא עשיתי אלא בשבילכם". לכן יהודים אינם צריכים להתיירא ולחשוש מאירועי העולם, אלא להתחזק בביטחונם בקב"ה, ולהתאמץ יותר בקיום התורה והמצוות, כהכנה לקראת הגאולה האמיתית והשלמה בקרוב ממש. (לקוטי שיחות)

באדיבות צעירי אגודת חב"ד chabad.org.il

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*