הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'שמיני'

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'שמיני'

פרשת שמיני

כשרות המאכלים:
"אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ ולא תטמאו בהם ונטמתם בם" (ויקרא יא' מג').
בפרשתנו התורה מאריכה רבות בכל עניין כשרות המאכלים הבאים אל פינו. עד כדי שחז"ל דרשו את המילה ונטמתם "אל תקרא ונטמתם אלא ונטמטם" דהיינו מלשון טמטום. אכילת מאכלות אסורות גורמת לטמטום רוחני. פרופסורים שהיו בעלי שם עולמי בתחומם, בשעה שישבו ללמוד גמרא הם לא הבינו את הפסקה הפשוטה ביותר, ולא בגלל שרמת המשכל הייתה נמוכה, אלא כיון שהגוף שלהם היה מלא במאכלים של איסור, הוא לא יכל להכיל את התורה שהיא קדושה במקורה. זו התוצאה הכואבת.
האבן עזרא במקום כותב " כי ידוע כי הגוף הנאכל, ישוב בשר בגוף האוכל". אמחיש את דבריו.
בדורות עברו היה בחור ישיבה מוצלח ומוכשר, עד כי התגייס לצבא הרוסי. שם הוא הגיע בזכות הישגיו לדרגים הגבוהים. באחת ההזדמנויות פנה אליו אחד מחבריו הגויים בשאלה. הרי אתה אחד משלנו, אם כן למה הנך מסרב לאכול עמנו בשר חזיר ? ענה לו היהודי כך – דע לך כי כל בעל חי, הבשר שלו נוצר ומתהווה מהאוכל אותו הוא אוכל. החזיר שונה בהנהגתו מכל בעלי החיים. כולם אוכלים עשבים, בשר ודגים לפי העניין, אולם הוא שורץ תמיד במקומות מטונפים, מלאי קיא וצואה. כך שכל הבשר שלו מקורו בטינופת אותה הוא בולס ולועס, ובהנאה מרובה משל אוכל הוא סעודת מלכים. אם כן שיערב לכם, אני אינני מכניס לתוכי את הטינופת הזו. סיפר אותו קצין גוי, שהתיאור החי אותו שמע מן היהודי כל כך נכנס לליבו, עד שבמשך כמה חודשים הוא לא יכל לאכול חזיר. זו כוונתו של האבן עזרא. מה שאדם אוכל הוא מתיישב בגוף ונהפך לחלק בלתי נפרד ממנו.
אם נתבונן היטב ניווכח כי הבהמות הכשרות, וכן העופות והדגים העונים על הקריטריונים ההלכתיים, אינם דורסים טורפים או אכזריים בטבעם. ושוב כל זה בשל העובדה כי הקב"ה שהוא היצרן, ידע שהמאכלים מהם אנו ניזונים משליכים באופן ישיר על הטבעים שלנו, ובשל כך (מלבד טעמים נוספים וכמוסים) הוא מנע מאתנו את אכילתם.
אנשים נוטים להתייחס לכל דבר שאינו מתקבל על דעתם ההגיונית, כדבר מיסטי ותלוש. לא חסרות דוגמאות להוכיח עד כמה טענה זו שגויה. אך אשאל שאלה פשוטה – ידוע שלכל משחק יש כללים בין אם הם מקובלים או לא, שורה תחתונה הרוצה לשחק צריך להיות כפוף אליהם. ומי שינסה להשיג תוצאה בדרכים עוקפות, יחשב לרמאי. בורא עולם קבע שצריכה של מאכלים מסוג מסוים הינה מזיקה, יבוא אחד ויתווכח עד למחר, וכי זה שהוא יכביר בטענות יזיז את המציאות ממקומה. הרי אם יניחו לפניך כוס של משקה קל, ויאמרו לך שטפטפו לתוכה כמה טיפות של רעל מרוכז, וכי יהיה מי שיטעם מהמשקה הנמצא בכוס ויסמוך על בטל ברוב וכדו'.
אף כאן חברים, גם אם בתנאי מעבדה לא תוצג שום הוכחה המצדיקה את האמור, אין בזה כדי לשנות את המציאות. כי יש דברים המזיקים גם אם איננו משיגים זאת בשכלנו. קצת ענווה, איננו מכירים בקושי את עצמנו, כיצד אם כן אנו מתיימרים להבין את כל העולם על כל מרכיביו ותכונותיהם הסגוליות. די לנו להבין שמי שאינו חפץ לטמטם את עצמו רוחנית, כבר בשביל זה שווה לשמור על מח ולב טהורים מכל מיני סיגים למיניהם. הרי בסופו של דבר לכולם יש איזושהי פינה חמה בלב למסורת, חבל להעיב על זוהרו של ניצוץ יהודי זה. אולם לעולם אין לאבד תקוה, יש תמיד אפשרות לתקן. ומי ייתן וה' ימנע מאתנו תקלות ובפרט בנושא חשוב זה.
הרב מיכאל מירון הי"ו מבית שמש
להרצאות/חוגי בית 0504150251

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*