שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'תרומה'

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'תרומה'

פרשת תרומה

בפרשתנו הקב"ה מצווה את משה על עשיית המנורה: "וְעָשִׂיתָ מְנֹרַת זָהָב טָהוֹר, מִקְשָׁה תֵּעָשֶׂה הַמְּנוֹרָה". רש"י מפרש: "מאליה, לפי שהיה משה מתקשה בה, אמר לו הקב"ה: השלך את הכיכר לאוּר (לאש) והיא נעשית מאליה. לכך לא נכתב 'תַּעֲשֶׂה'". הדברים מעוררים שאלת תם: כיצד ייתכן שבאותו פסוק מופיעה סתירה בולטת כל-כך – תחילה "ועשית", ואחר-כך "תיעשה" (מאליה)?! אין לתרץ שבתחילה ניסה משה ליצור את המנורה בכוחות עצמו ואז התקשה, ולכן הציווי השתנה מ'ועשית' ל'תיעשה', שכן כותרת הפרשה היא: "וידבר ה' אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל". הוא קיבל ציוויים מהקב"ה ומסרם לבני ישראל. גם הפסוק "ועשית… תיעשה" הוא חלק מאותו ציווי.
כמו-כן אין לומר שכבר בשעת מסירת הציווי, ובו תיאור המנורה, חש משה רבנו קושי עתידי בעשייתה, בשל ריבוי הפרטים שבה והדרישה ליצור אותה מגוש זהב אחד. שכן בשעה שניתן הציווי "תעשה… תיעשה", הקב"ה טרם פירט על "ירכה, וקנה, גביעיה, כפתוריה ופרחיה", ש"ממנה יהיו". כלומר, עדיין זה ציווי כללי, בלי הצגת המורכבוּת שביצירת המנורה. ועוד שאלה מתבקשת: בפסוק "וכן תעשו" רש"י מפרש: "לדורות… כגון שולחנות ומנורות וכיורות ומכונות שעשה שלמה". הרי ששלמה המלך יצר מנורות רבות, ולא נאמר בשום מקום שהתקשה בעשייתן!
אלא שכאשר מסר הקב"ה את ציווי עשיית המנורה למשה, הציג לפניו שתי אפשרויות: "תעשה", שמשה ייצור את המנורה בכוחות עצמו, ו"תיעשה" – שהמנורה תיוצר מעצמה בדרך נס. ואכן, משה רבנו נתקל בקושי כשניסה ליצור את המנורה, ולכן פנה לאפשרות השנייה. ובאשר לשלמה המלך – מלאכתו הייתה קלה הרבה יותר מכמה טעמים. ראשית, משה נדרש ליצור את המנורה "מקשה אחת", וכפי שרש"י מבאר: "כולה באה מחתיכה אחת". לעומתו, שלמה היה יכול ליצור את המנורות על-ידי יציקת הזהב לתוך תבנית, כפי שאפו את לחם הפנים, שאף הוא היה בעל צורה מורכבת, על-ידי שימוש בתבנית: "היה עשוי לו דפוס".
הבדל שני: משה היה צריך ליצור את המנורה המורכבת והמסובכת בהיותם במדבר השומם, בלי שיהיו לו כלי המלאכה והתנורים העוצמתיים הנחוצים ליצירה כזאת. אלה עמדו לרשותו של שלמה המלך, שעושרו הרב מתואר בהרחבה בנביאים, והיו לו כל האמצעים ליצירת המנורות.
הבדל שלישי: שלמה המלך היה יכול להיעזר באב-טיפוס אמיתי של מנורה – מנורת המקדש עצמה, והדבר הקל עליו ליצור עותקים נוספים הדומים לה. ואילו משה נדרש ליצור את המנורה הראשונה, רק על-פי דמות של מנורת אש שראה בהר סיני, ולכן מלאכתו הייתה קשה הרבה יותר. (שיחות קודש)
באדיבות צעירי אגודת חב"ד chabad.org.il

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*