הרב אברהם חובלאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בלק'

הרב אברהם חובלאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בלק'

 

פרשת "בלק"

חמש פרשיות בתורה נקראו ע"ש אנשים שונים:

"נח", "יתרו", "קרח", "פנחס", "בלק".

כעדות הכתוב על נח שהיה איש צדיק תמים בדורותיו, וכו'.

יתרו הוסיף פרשה בתורה ככתוב: "ואתה תחזה מכל העם".

"קרח" מובן שהיה גדול בתורה ויחסן גדול: "קריאי מועד אנשי שם" כנאמר עליו.

ודורשי רשומות אלו דרשו עליו: צדיק כתמר יפרח זה – קרח, ועל פנחס ודאי אין מה לדבר עליו, שהרי התורה פרסמה שמו שקינא קינאת ה' וקידש שם שמים ברבים ובגינו נחסך נפשות רבות ממיתה מעם ישראל, שקינא קינאת ה' בהורגו את זימרי בן סלוא וכזבי בת צור ובכך מנע מגיפה טוטלית מעם ה', כמו שהתורה מציינת: "ולא כיליתי את בני ישראל בקנאתי".

 

אולם, למה זכה בלק שתיקרא פרשה על שמו? שהיה רשע גדול ואוייב לה' ולעמו.

התשובה לכך: מובא בגמרא (סוטה מ"ז) בשכר מ"ב קורבנות שהקריב בלק לכבוד ה' יתברך, זכה ויצאה ממנו רות המואביה שמשושלתה, היו דוד המלך ושלמה המלך, ועמדה לו זכותם. משום כך, נקראה פרשה על שמו הלא היא פרשתינו פרשת "בלק".

 

ועוד מבאר אחד מגדולי רבותינו הקדושים: ידוע הוא שהגויים שונאים את עם ה', אולם מסתירים שינאתם בכל מיני הסברים מצדיקים, במליצות נאות ובהתחכמויות שלא נבין שינאתם ושלא נישמר ממזימתם, אולם בלק, גוי הגון היה, שגילה שינאתו בפרהסיא לישראל, וגוי כזה הגון, זכאי שתיקרא פרשה בתורה על שמו.

 

רואים אנו מכאן, מה עוצמתו של כוונת מצווה לשמו יתברך, אם לאוייבי ה' כך ולאוייבי עמו שהקריב קורבנותיו לשם שמים, כדי לקללם שיתרצה ה' ויסכים לבקשותיו מ"ב קורבנות, על אחת כמה וכמה לעושי רצונו. לעשות מצוות ונחת רוח לפניו יתברך בדרך חיובית ולא בדרך קלוקלת כבלק. כמה שכרו עצומה ומרובה, גדולה מידה אחת טובה ממידת פורענות חמש מאות פעם. ההסתכלות על מצוות התורה וקיומה צריכה להיות מעמיקה וחיובית.

 

כתוב "וירא בלק" ונשאלת השאלה וכי הוא ראה ואחרים לא ראו? אלא, אחרים כן ראו, אבל ראייתו של בלק היתה את אשר עשה ישראל לאמורי, וכי ישראל עשה לאמורי? הרי אלוקי-הם של ישראל היה בעזרת בניו ואת זה הוא לא ראה, וחשב להילחם בהם ושכח הוא שהנלחם בישראל נלחם באלוקי ישראל ונפל בכל מועצותיו, ראה בעין רעה, הסתכלות שלילית ולא עמוקה.

ראינו ג"כ בתורה על שמיעת יתרו, ככתוב: "וישמע יתרו", אבל שמיעתו היתה חיובית ועשה חשבון נפש, מעמיק וחיובי וחזר בתשובה וניהיה לעם ה' התגייר וניהיה חתן המלך הלא הוא משה רבינו, זיע"א.

יהי רצון שנראה אך טוב וחסד בצורה חיובית לעבוד את ה' בשמחה ובטוב לבב אמן.

הרב אברהם חובלאשוילי הי"ו מאשדוד

 

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*