הרב גבריאל מירלא בדברי תורה לחג 'הסוכות'

הרב גבריאל מירלא בדברי תורה לחג 'הסוכות'

חג הסוכות
"דבר אל בנ"י לאמר בחמשה עשר יום לחודש השביעי הזה חג הסוכות שבעת ימים לה'" ( ויקרא כג-לד)

שבעת ימים נקרא סוכות והיום השמיני עצרת וששת הימים חול המועד.
כתוב בתהילים 'אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה' כלומר לאחר שמיישרין את הלב על ידי עבודת התשובה בימים נוראים, בראש השנה, בעשרת ימי תשובה, וביום הכיפורים. 'כי ביום הזה יכפר לכם מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו'. יישור הלב, וקבלה בלב שלם עבודת מלכותו יתברך אז זוכים אחרי 'ולישרי לב שמחה' בחג הסוכות.
'ושמחת בחגך והיית אך שמח' – עבודת השמחה כשלעצמה היא דבר החשוב מכל בעבודת ה'.. ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה' אלוקיך אומר האור החיים הק' אין טוב אלא תורה שגם היו בני אדם מרגישים את מתיקות ועריבות טוב התורה היו משתגעים ומתלהטים אחריה ולא היה נחשב בעיניהם מלא עולם כסף וזהב לעומתה כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם.
בהמשך פרשת כי תבוא שיש את כל הקללות ח"ו מדוע כיון ש'תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה'. לכאורה מה קשור השמחה. מה איכפת אם אני בשמחה או לא . הרי אם צריך לעשות את המצווה אז עושה לדוגמא הנחת תפילין מקיים המצוה וזהו! או שמירת שבת מקיים המצוה וזהו אז מה כל כך איכפת אם אני בשמחה עושה את זה או לא העיקר שאני מקיים? אלא התורה מלמדת אותנו שאם חלילה אדם ללא שמחה אז אין לזה ערך אמיתי למצווה ויש לשמחה משקל עצום ביותר בעבודת ה' שבזה המבחן האמיתי של האדם אם עושה המצווה לכבוד ה' או חלילה עושה 'כדי לצאת ידי חובה' וזהו!. על האדם לדעת לשלוט על מצב רוחו לבל ייפול ברוחו ותמיד יהיה בתנועה חיובית בעבודת השמחה על אף שהחיים והשגרה שוחקים והעבודה מתשת וחינוך הילדים.. ושלום הבית אדרבא תמיד חזק עצמו בעניין השמחה. על המצביא הנודע נפוליאון מספרים שבאחד מלילות החורף במחנה הצבאי בקור המקפיא, לפתע התעורר וחש צמא. כדי להרוות צימאונו היה עליו לקום ולהיפרד ממיטתו החמה. לפתע חשב אתה מצביא עליון נפוליאון, אינך חושב שזה עלבון למי שכבש מחצית העולם שלא יכבוש יצר של צמא? והחליט להישאר במיטה. פתאום מחשבה שונה! אתה מתעצל לרדת מהמיטה לכן אתה לא קם נכון? ואז הגיע להחלטה:
קם מהמיטה התלבש, יצא אל הקור, הגיע לבאר המים הסתכל על הבאר במבט של ניצחון לא שתה ממנו וחזר למיטתו עטור ניצחון בקרב הפנימי והמכריע ביותר של חייו!
שליטה וכוח הם יצרים רוחניים שמצויים בליבם של בני אדם, מי שמחנך את עצמו למלוך על שלל כוחות ותנועות הנפש על מערכות של דחפים לא רצויים ומתרומם הופך למצביא… לגנרל בצבאות הנפש! וזה לנו ללימוד שתמיד תגבר עניין השמחה בעבודת ה' בכל עניין ואפילו בימים שנראים אפורים , אדרבא נאיר בהם ויאירו גם לאחרים.
ושאבתם מים בששון ממעייני הישועה – הימים האלו שואבים בהם כוחות של שמחה עד אין קץ לכל ימות השנה אנו מכינים תרכיז של שמחה לכל השנה והכל תלוי בימים אלו עד כמה אנו בשמחה. מסופר על ר' יהונתן איבשיץ שהיה חריף, אמר מעולם לא נצחני אדם בדברים חוץ מעגלון אחד, פעם בשמחת תורה אמרתי לו מה כבודו שמח ורוקד כל כך הרי אתה לא יודע מילה וחצי מילה בתורה הקדושה, אמר לי אותו עגלון הרי בנוהג שבעולם כאשר יהודי מחתן את בנו בא אחיו ושמח בשמחתו והרי כך אני הרי כבודו יודע תורה וכבודו שמח שמחה גדולה בשמחת תורה ואני אח שלך ואני שמח לכבודך ומשתתף בשמחתך, אותו עגלון נצחני בדברים – אם אדם באמת ירצה לשמוח יוכל בכל מצב.
יזכנו ה' לשאוב כמויות אדירות של שמחה בשבת זו ובשמחת תורה זו בהקפות ובמשפחה לכבודה של תורה וממלא תהיה לנו שנה מלאה בשמחה ובשמחות בלימוד תורה ובזיכוי הרבים בשלום ובשלווה בנחת ואהבה אמן כן יהי רצון.
שבת שלום וחג שמח ומבורך

הרב גבריאל מירלא הי"ו מרחובות

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*