פרשת שבוע מאת...

Back to homepage
הרב פינחס מוזגרשוילי פרשת שבוע מאת... צו

הרב פינחס מוזגרשוילי בדברי תורה לפרשת 'צו'

פרשת צו בפרשתנו מצווה הקב"ה את משה לצוות את בני ישראל כלשון הפסוק: "צו את אהרן ואת בניו לאמר…" ישנם שלושה לשונות לציווי: 'אמור'. 'דבר'. 'צו'. ופרשתנו נקראת בשם צו

בשלח הרב יעקב בטוניאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בשלח'

פרשת בשלח "התיצבו וראו את ישועת ה" המדרש אומר "למה היו ישראל דומים באותה שעה, ליונה שברחה מפני בן הנץ ונכנסה לנקיק סלע והיה הנחש נושף בה אם תיכנס לפנים

הרב יצחק אדרת ויקרא פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק בדברי תורה לפרשת 'ויקרא'

פרשת ויקרא הקרבה שבהקרבה: יום שישי ערב שבת פרשת "כי תצא" לפני כשלושים שנה, מר ג'ק ברונשטיין היה בדרכו למנהטן, הוא נהג ברכבו במנהרת "ברוקלין בטרי" כאשר נזכר שהוא חייב

הרב יצחק גגולאשוילי פסח פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק גגולא בדברי תורה ל'שביעי של פסח'

שביעי של פסח אורו העצום של החג מסופר על אדם שישב וראה 2 יונים שהתקוטטו בניהם, עד שאחד היונים קם והרג את חברתה, לאחריה הלכה היונה והביאה מרקחת ושם אותה

הרב רפאל טטרוא פרשת שבוע מאת... צו

הרב רפאל טטרוא בדברי תורה לפרשת 'צו'

פרשת צו פרשיות השבוע עוסקות בענייני הקרבנות. מצינו הבדל בין קרבנו של העשיר לקרבנו של העני, כאשר העשיר מביא את קרבנו והקרבן הוא שור, מחמת גדלו של השור לוקח לקרבן

אמור פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'אמור'

פרשת אמור יש מחלוקת תנאים אם ציבור שנמנע ממנו להקריב את קרבן הפסח, רשאי להקריב את הקרבן בפסח שני (בי"ד באייר). לדעת רבי שמעון בר-יוחאי הדחייה נועדה ליחיד בלבד ולא

אחרי מות קדושים פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'אחרי מות קדושים'

פרשת אחרי מות קדושים התורה מצַוָוה: "לא תעמוד על דם רעך". אסור לאדם להימנע מלהושיט עזרה לאדם הנתון בסכנה. רש"י מביא כמה דוגמאות לכך: "לראות במיתתו ואתה יכול להצילו, כגון

הרב אבישי בטאשוילי פרשת שבוע מאת... שמיני

הרב אבישי בטאשוילי בדברי תורה לפרשת 'שמיני'

פרשת שמיני זה היה אמור להיות אחד הימים השמחים ביותר בהיסטוריה של עם ישראל, והנה קרתה טרגדיה נוראה, אש יורדת מן השמים והורגת את שני בניו של אהרון הכהן. סיבות

כי תשא פרשת שבוע מאת... ר' דוד בוטראשוילי

הרב דוד בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'כי תשא'

פרשת כי תשא יום אחד חסידי אדמו״ר הזקן באו אליו בתלונות קשות מאד ואמרו לו, ״ רבינו, איך יכול להיות שאנחנו עושים מעל ומעבר והמצב בפועל הוא שאנחנו בחרפת רעב.

חכם שלום טטרואשוילי פרשת שבוע מאת... תצווה

חכם שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'תצווה'

פרשת תצווה כוחה של נשמה יהודית אנו רואים את כוחו של משה רבינו כמנהיג מיתולוגי של עם ישראל שמסר את עצמו עליהם, ואפילו ביקש שימחה שמו ואל תיפול משערתם של