Archive

Back to homepage
בלק פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'בלק'

פרשת בלק התורה מספרת בפירוט רב על הדו-שיח בין בלעם לשרי בלק: לינתם בביתו של בלעם; חלומו של בלעם, תשובתו השלילית אליהם; בואם של שרים נכבדים יותר; והודעתו של הקב"ה

חוקת פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'חקת'

פרשת חקת כאשר הקב"ה מצווה את משה רבנו על מצוות פרה אדומה הוא אומר "וייקחו אליך פרה אדומה". מפרש רש"י: "לעולם היא נקראת על שמך, פרה שעשה משה במדבר". מדוע

הרב מיכאל מירון פרשת שבוע מאת... קרח

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'קרח'

פרשת קרח   הקטורת נותנת חיים   אחד המשפטים הדי נפוצים בקרב כלל האנושות הוא "בוא נעשה חיים". סביב רצון פנימי ואיתן זה, נעים מערכות שונות כמו המישור הפרטי, החברתי

חכם שלום טטרואשוילי פרשת שבוע מאת... קרח

חכם שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'קרח'

פרשת קרח   יחיד ורבים הלכה כרבים פרשת קרח מאז ומתמיד יפה הייתה נדרשת על ידי המגידים. ראיתי דרך יפה לפרש העניין על פי הגמרא בבא מציעא (נט:) תנורו של

פרשת שבוע מאת... קרח שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'קרח'

פרשת קרח   אחרי שקורח ועדתו עוררו מחלוקת על כהונת אהרון ציווה הקב"ה שנשיאי השבטים יניחו את מטותיהם באוהל מועד, וכך הוכח חד-משמעית במי בחר ה': "וַיְהִי מִמָּחֳרָת… וְהִנֵּה פָּרַח

התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי פרשת שבוע מאת... שלח לך

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'שלח'

פרשת שלח   במדרש כתוב שמשה רבנו שאל את הקב"ה וכי מה התועלת בנתינת התורה והמצוות לעם ישראל והרי הם נמצאים בעולם הזה שהוא גשמי וחומרי והם עלולים לשכוח את

פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ שלח לך

שיחה של מלובביץ לפרשת 'שלח לך'

פרשת שלח לך   אחד הדברים שציווה משה רבנו על המרגלים הוא להביא עמם מפירות הארץ. ואכן, המרגלים כרתו "זְמוֹרָה וְאֶשְׁכּוֹל עֲנָבִים אֶחָד, וַיִּשָּׂאֻהוּ בַמּוֹט בִּשְׁנָיִם, וּמִן הָרִמֹּנִים וּמִן הַתְּאֵנִים".

הרב מאיר מושיאשוילי נשא פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'נשא'

פרשת נשא   "צַו אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, וִישַׁלְּחוּ מִן הַמַּחֲנֶה כָּל צָרוּעַ וְכָל זָב וְכֹל טָמֵא לָנָפֶשׁ". התורה מצוה כאן, שיש לשמור על טהרת מחנות ישראל, ולשלח את הטמאים מתוך

בהעלותך הרב יצחק אדרת פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק אדרת בדברי תורה לפרשת 'בהעלותך'

פרשת בהעלותך   מרים בתו של ניצול שואה מספרת, אבי והוריו שרדו את השואה האיומה ואיך שהוא הצליחו לעלות ארצה, אולם בעוד הם ניהלו אורח חיים תורניים אבי בניגוד להם

בהעלותך פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'בהעלותך'

פרשת בהעלותך   פרשתנו נפתחת בציווי: "וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר, דַּבֵּר אֶל אַהֲרֹן וְאָמַרְתָּ אֵלָיו: בְּהַעֲלֹתְךָ אֶת הַנֵּרֹת". ציוויים רבים בתורה נמסרו למשה כדי שיאמרם לאהרון. אהרון גם היה