הרב יוחנן מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'תזריע מצורע'

הרב יוחנן מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'תזריע מצורע'

פרשת 'תזריע מצורע'

"והבגד כי יהיה בו צרעת" [יג-מז]

הקב"ה "מדבר" עם האדם באמצעות הנגעים

ממה שאין ספק בו שלא יהיה זו בטבע בשום פנים כי בבגדים לא יקרו אלה המראות המשונות וכו'.

אמנם העיד הכתוב שלפעמים יהיה זה כפלא בבגדים ובבתים וזה להעיר אוזן הבעלים על עבירות

שבידם. [ספורנו]

 

ההשקפה על כל הקורה את האדם צריכה להיות שונה מזו שיש לנו. נגעי הבתים והבגדים בלי ספק אינם באים מצד הטבע ועל כרחך אנו צריכים לומר, שהם באים בדרך נס על דבר העונש.

וזה צריך להיות בנין אב גם על נגעי הגוף שהם חוץ לטבע על דבר העונש [כלי יקר].

כאשר האדם רואה "אלה המראות המשונות" וכן כל הנגעים באדם, עליו להתבונן בהם ולהסיק מסקנה מאוד ברורה:

 

דע לך, כי מנהלים איתך משא ומתן מהשמים! הקב"ה בא ומדבר איתך כדי להעירך מתרדמתך ולומר לך: שוב מעבירות שבידך! אני יכול לשנות את דעתך בדרך אחרת, בדרך של יסורים ומכאובים, שפה שלא תנעם לך ואז בצר לך תבוא לבקש על נפשך! אל תהיה איתן בדעתך בבחינת: "אדם ביקר בל יבין נמשל כבהמות נדמו".

 

אמר הקב"ה: עד שלא בראתי את האדם התקנתי לו חמישה מגלבין: שאת, ספחת, בהרת, שחין, מכווה, הרי לנו שכל הנגעים אינם אלא הצלפת שוט כדי לעורר את האדם להקיצו וללמדו. על כן, אם ראית שצרה באה עליך אל תתפוש את הדבר כמקרה, אלא בדוק עצמך וחשוב, היכן תוכל לתקן ואז יעשה הקב"ה איתך, "החלפות", תשובה במקום ייסורין.

כדי להמחיש את הדברים נביא מעשה נפלא שהובא בספר "צדיק יסוד עולם": אישה תל אביבית סבלה ממיחושי גוף גדולים, ולאחר בדיקות נתגלה אצלה מחלה ממארת, ה' ירחם.

 

אותה אישה, אף שהיתה רחוקה משמירת התורה והמצוות, עלתה לירושלים אל בית הרבי מזוועהיל זצ"ל. הרבי הרגיעה ואמר: אם תשמרי על טהרה וצניעות הבית – תיוושעי! אותה אשה אכן החלה להתחזק בדרכי התורה והצניעות כדרך בנות ישראל הכשרות. מיום ליום מצבה השתפר, עד שהבריאה לגמרי. לימים, הגיעה שוב לבית הרפואה לוודא שהכל בסדר. הרופאים, שהחלו שוב בסדרת בדיקות, היו המומים! "אין לך שום דבר!" ומרוב פליאתם קבעו נחרצות, כי טעות היתה בבדיקות הקודמות, כנראה שהתחלפו הבדיקות בבדיקות של אשה אחרת…

 

אותה אישה בראותה שתוצאות הבדיקות הקודמות היו בטעות, החלה לחזור לסורה ולנטוש את דרך הטהרה והצניעות, בחושבה שהכל היה טעות, ואם כן, למה לשמוע לדברי הרבי מזוועהיל. עם הזמן החלה שוב להרגיש מיחושים בגופה, עד שהוצרכה להגיע אל בית הרפואה. לאחר מספר בדיקות קבעו הרופאים הפעם ברור שנתגלה אצלה המחלה, ה' ישמור וכנראה שהבדיקות השניות, שהראו שאין לך כלום היו בטעות.. כעת התוצאות מראות שהמצב יותר חמור מהפעם הראשונה…

אותה אשה רצה במהירות לבית הרבי מזוועהיל, בהבטיחה לפני הרבי שלא תעז לסור מדיני התורה.

אולם הרב הקדוש השיבה: "כעת מאוחר מדי".

הרב יוחנן מיכאלי הי"ו מלוד

 

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*