ח' אהרון מור בדברי תורה לפרשת 'בראשית'

ח' אהרון מור בדברי תורה לפרשת 'בראשית'

פרשת בראשית
"ויקח את האדם וינחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה"

לאחר שעברנו את חגי תשרי ראש השנה ,יום הכפורים, סוכות אנו צריכים לשים לב למרכזיות של האדם מה זאת אומרת שהקב"ה לקח את האדם ונתן לו משימות, הרי שום חיה או שום בריה לא כתוב עליה שנלקחה ממקום כל שהוא וקיבלה משימות לביצוע, אבל האדם הוא הבריה היחידה שנוצרה מהאדמה וקיבלה משימות לביצוע.

כתוב בתורה "כי לקח טוב נתתי לכם תורתי על תעזובו" על ידי זה שאני לוקח אותך ושם אותך לביצוע משימה אזי עכשיו אני כאדם או כל אחד אחר צריך לדעת מה עושים ולמה נוצרנו. האדם צריך לתת משמעות לכל דבר, וגם צריך לקשור את עצמך לחברה, לסביבה בה אתה חי לתרום מעצמך ולתת מעצמך.

האדם צריך לדעת איזה זיקה יש לו לאבא, לאמא, לאחים, למדינה, האדם יכול לעשות טוב ורע,האדם צריך לתת שם לכל דבר וגם משמעות .

חוה קוראת לבן הראשון קין – כי קניתי איש מאת ה', לבן השני קראה לו הבל, כלומר אין משמעות , לכן קין הרג את הבל, ולאחר ההרג הראשון נולד לה בן נוסף, ואז היא שמה לב שנולד בן נתנה לו את השם שת, כי יש שורש ולכל דבר יש לו ייחוד, זה נקרא "לעבוד","ולשמור" זה לצפות, ולהמתין, לראות שהכל מתפקד כמו שצריך.

אומר הקב"ה לאדם מתי אתה תנוח בגן עדן? כאשר הכל יעבוד בהרמוניה . שימו לב עד נח יש 1500-2000 שנה .

דברים רבים נוצרו בעולם, מפעלי כינור ועוגב, נחושת, ברזל אבל לא היה מה שיקשר בניהם לכן הגיע המבול ושטף את הכל.ואז נוצר העולם מחדש, ולאחר מכן אברהם אבינו נולד, מגלה את הקב"ה שיש לעולם הזה בעל הבית, ואז אברהם אבינו מגלה לעולם את הקב"ה, וכאשר עם ישראל מקבל את התורה , אזי יש קשר בין כל הדברים ואז מתקיים "הלעובדה " , "ולשומרה" .

הקב"ה יזכה אותנו גם ללמוד תורה וגם לעבוד ולהתפרנס , בכבוד ולא בביזוי, בהיתר ולא באיסור, בנחת ולא בצער, לכל עם ישראל אמן.

ר' אהרון מור הי"ו מאשדוד

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*