הרב משיח מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'וישלח'

הרב משיח מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'וישלח'

פרשת 'וישלח'

חכמינו אומרים שיעקב אבינו לפני פגישתו עם עשו התקין עצמו לשלושה דברים: לדורון, לתפילה ולמלחמה. וכל אלו בנוסף על מה שאמר למלאכים לומר לעשיו אחיו עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי זאת אומרת כדי לנצח את עשו הרשע ודומה לו צריך הקפדה על המצוות ותפילה לה'.

ונספר שני ספורים סיפור אחד על הקפדה על קיום המצוות, וסיפור שני על חשיבותו של התפילה.

בימי החתם סופר יצאה גזרה מאת שר החינוך ההונגרי שלא ילמדו תורה בישיבות וראשי הקהל ונכבדי העדה לא הצליחו לבטל את הגזרה וגם לא הצליחו להיפגש איתו ולדבר על לבו לבטל את הגזרה. לבסוף אחרי השתדלות מרובה נאות השר לקבלם בשעה שהוא אוכל ארוחת בוקר כדי לבזותם.

חברי המשלחת לפני צאתם לפגישה עם השר הלכו לקבל ברכת צדיק הדור החתם סופר. הוא ברך אותם בחום רב והזהירם לבל יכשלו בשום איסור. חברי המשלחת התפלאו על דבריו מה פשר הציווי הזה אבל שיצאו הדברים מפה קדוש שמרו חברי המשלחת את הדברים בליבם ושהגיעו לבית השר ציווה השר לכבדם בספל קפה עם חלב. ששמעו שהכיבוד כולל חלב אסור בשתייה מדין חלב עכו"ם, ראו את דברי החכמה של החת"ם סופר וידעו שרבם צפה ברוח הקודש שהדבר הזה יקרה. היהודים התנצלו בפני השר שלא יכולים לשתות את החלב והשר שאל למה אסור לשתות חלב עכו"ם, הסבירו לו שמא יתערב שם בטעות חלב טמא. ארשת ניצחון נראתה על פני המארח. חשש זה שהעלתם בדברכם קיים רק בגוי המחזיק ממינים רבים של בהמות, אולם בחווה שלי יש רק פרות, ולכן אתם יכולים לשתות את החלב, ובכל זאת הם לא שתו והסבירו לשר שחלב של נוכרי יש בו איסור בכל מקרה.

עכשיו רתח כבר דמו של השר וציווה להביא לפניו את המשרתת, שאל אותה מאיזו בהמה הבאת את החלב, המשרתת התחילה לגמגם. החלב הוא של פרה אבל יש כאן גם…. מה גם צעק השר….. אימרי מיד…. המשרת נפלה ארצה בפחד וסיפרה: כשאמרת שאורחים מגיעים לארוחת בוקר אז הכנתי ספל מלא חלב וחלק מהחלב נשפך לי, ולא היה זמן לחלוב פרה אז הלכתי לשכן שמחזיק חווה של גמלים וביקשתי ממנו שימלא את הכד בחלב של נאקה. אני מתחננת על נפשי ומבקשת שתחוס עליי אדוני השר, אלמלא הייתי בטוחה שחלב נאקה טעים יותר מחלב פרה לא הייתי עושה את המעשה שעשיתי…

ששמע השר את דברי המשרתת לא יכול היה שלא להביע את התפעלותו מחכמתה של תורת ישראל. והודיע לחברי המשלחת ששליחותם הוכתרה בהצלחה. עתה נוכחתי לדעת שמשה אמת ותורתו אמת ולכן אני מבטל את הגזרה.

הלקח מהסיפור: כאשר עם ישראל שומר על התורה במסירות, התורה נותנת הבטחה מפני כל צרה…

סיפור על התפילה:

לפני כמה שבועות היתה חתונה של חתן וכלה בעלי תשובה. שבוע לפני החתונה הרב פגש את החתן ושאל אותו אם הכול מוכן לחתונה, החתן אמר שהכול מוכן ומסודר לכבוד החתונה, האולם, התזמורת וכל השאר, הרב אמר לו שיתפלל לה' שהכול יעבור בהצלחה, והחתן לא שם לבו לדבריו של הרב כי הכול מוכן ואין שום סיבה שמשהו ישתבש..

מספר הרב: שהגעתי לחתונה ראיתי שהרב המקדש מתחיל לברך את הברכות ומפסיק באמצע, ואומר "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" שלא יהיה ברכה לבטלה.. התברר שהשמלה של הכלה נתפסה בנורה שהיתה מאחוריה והשמלה התחילה להישרף, והחתן והורי החתן והכלה וכולם התעסקו בכיבוי השריפה, ברוך ה' לא קרה לכלה שום דבר, אלא רק חלק מהשמלה נשרף. באמצע החתונה איך יארגנו שמלה חדשה, התברר שלפני כמה שבועות שהכלה באה לקחת מהתופרת את שמלת הכלה ביקשה ממנה התופרת שתיקח עוד שמלה, אולי היא תתלכלך, או ישפך עליה יין והכלה לא הסכימה לקחת עוד שמלה. התופרת עצמה היתה מוזמנת לחתונה והיא הגיעה לחתונה עם השמלה הנוספת ונתנה לכלה והמשיכו בחופה. והכול בא על מקומו בשלום….

הלקח מהסיפור: שחשוב מאד להתפלל על כל דבר שיעבור בהצלחה ובשלום…

שבת שלום..חג גאולה שמח וחג חנוכה שמח…

מאת הרב משיח מיכאלי הי"ו – קרית מלאכי.

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*