הרב אילן שמילא בדברי תורה לפרשת 'יתרו'

הרב אילן שמילא בדברי תורה לפרשת 'יתרו'

פרשת יתרו

וישמע יתרו….?

מה שמועה שמע ובא, מלחמת עמלק וקריעת ים סוף (רש"י)

מסופר על צלם חובבן שחפץ לצלם את מלחמת ששת הימים בחזית הקדמית, לאחר קשרים דיפלומטים שונים ומגוונים הצליח לקבל עמדה טובה. הוא צילם דברים מדהימים, קרבות, חיילים מתו לידו, יריות נורו מעל ראשו, לפעמים שאל את עצמו מה הוא עושה כאן, אך כשהוא נזכר במטרה, המשיך לעמוד על עמדו ,בסוף המלחמה, הוא הלך ל- BBC ותכנן למכור להם את התמונות באלפי דולרים, וכבר דמיין איך הוא קונה דירות לנכדים ואפי' לנינים, ואז התברר, צרה צרורה, הוא שכח להכניס "פילים". (מפי ר' מרדכי שבדרון זצ"ל). האם יתרו היה היחיד ששמע על תופעות אלו שקרו לעם ישראל, הרי "שמעו עמים ירגזון, חיל אחז יושבי פלשת". הרי, אפשר לשמוע, אפשר לראות, אך צריך "פילים", צריך לב. שמעו, על מכת הדם, מכת צפרדע, בכורות וכו' ואף אחד לא התעורר, מדוע כי אף אחד לא הכין "ליבו" לכך. יש אנשים שיכולים לשמוע סיפורים ומעשיות וכו', אך לא מתעוררים, ויש אנשים שבשניה אחת מתעוררים, ומדוע כי "שמו ליבם לכך".

מסופר על המשגיח הדגול ר' יחזקאל לוינשטיין זצ"ל, כשהיה בן 13, המצב הכלכלי בבית היה קשה, החליט למכור פרחים ולעזור להוריו (תארו לכם את הישיבות בלי ר' יחזקאל לוינשטיין, אלא כמוכר פרחים), יום שישי א' הוא היה במקוה, וכל הפדיון השבועי שלו נגנב באותו יום, אדם אחר היה חושב בראש, אוי ואבוי, שבוע הבא אצטרך לעבוד כפול, אך ר' יחזקאל לוינשטיין, ילד צעיר, החל לחשוב על מה שקרה ,ואמר, האם בשביל זה מבזבז אני את זמני היקר, שבסוף הכל יאבד, החליט ללכת ללמוד תורה בישיבת "קלם", ר' יחזקאל היה לו "פילים", היה לו "לב".

שאלה נוספת, מדוע תפס את יתרו "מלחמת עמלק", קריעת ים סוף היה נס גדול בהיסטוריה, אך מה מיוחד ב"מלחמת עמלק", שג"כ השפיע על יתרו, וחוץ מזה ניתן לשאול עוד, מדוע כ' "מלחמת עמלק" ולא "הניצחון על עמלק", יתרו היה אדם חכם, הוא החל לחשוב, מדוע עמלק בא להילחם עם ישראל, ללכת 1600 ק"מ, לשם מה, הבין יתרו, שיש משהו מיוחד בעם ישראל אם באים ממרחק כ"כ גדול להילחם בהם. יוצא מכך, שאם עמלק, שיא הטומאה, אינו יכול לסבול את עמ"י, סימן ששם האמת, שם הקדושה, לכן כ' "מלחמת עמלק". לפעמים אנו רואים שנאה ושיג ושיח לא מובנים על עם ישראל, בכזאת שנאה ומסיביות על עם כ"כ קטן שתקוע אי שם במזה"ת, ואם כך הוא, סימן הוא שיש משהו בעם הקטן הזה, שכ"כ מטריד את כולם, וכן בעניינו אנו, אפי' בעם ישראל עצמו, מתקיפים החרדים בכל צעד ושעל, מדוע השנאה הכ"כ מיוחדת הזו עלינו, סימן שיש כאן קנאה ותחרות של הטומאה במחנה הקדושה. הערה נוספת, אומר יתרו "ברוך ה' עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלוקים, כי בדבר אשר זדו עליהם", מדוע הסדר לכאורה הפוך, קודם כל מתוודעים לגדלותו של האל, לאח"מ אומרים "ברוך ה'".

היה סיפור על סטודנט א' משכיל באשכנז שרצה מאוד להתקרב לתומ"צ, היו מצוות שמאוד משכו אותו, נרות שבת, תפלה, בגדי שבת ,גמ"ח וכו', כיון שהגיע למקום תפילין, צווח בקול מר, כיון שהיה אדם מאוד רציונלי ושכלי, שאוהב לחקור כל דבר לפני מעשה, החליט שזה הוא לא מניח, לא ידעו חבריו מה לעשות עמו, החליטו לקחתו לר' יחזקאל אברמסקי זצ"ל אשר היה ידוע בשיחתו הנעימה עם אנשים, הגיע העלם, אמר לו המשגיח, אעשה אתך הסכם, שבוע א' תניח תפילין בלי לשאול שאלות, אח"כ תבוא לכאן ואסביר לך מא' עד ח' את כל הרקע למצוה זו, מובן?! הסכים העלם, עבר שבוע, חודש, חודשיים והסטודנט לא בא, יום אחד דרך הסטודנט על מפתן ביתו של המשגיח זצ"ל. שאל המשגיח היכן היית כ"כ הרבה זמן, מדוע באת היום, סיפר לו העלם על איזה בעיה חדשה שיש לו, עצר אותו המשגיח ואמר לו, מה עם התפילין, א"ל העלם, כלל לא שייך לשאול כבר על התפילין, אחרי יומיים שהנחתי את התפילין, הבנתי כבר הכל. זהו שאמר יתרו, אם אנסה להבין ולחקור גדלותו של האל ולאחמ"כ לקיים מצוותיו ,לא אגיע לעולם לקיום מצוות. אמר "ברוך ה', הכיר במציאותו ואז אמר "עתה ידעתי …"

וכמו"כ מסופר על יהודי א' שהגיע ל'חפץ חיים' לשאול שאלתו, א"ל הח"ח תשובה מסויימת ואמר לו האיש, מה אעשה ועוד לא הגעתי לדרגה הזו. א"ל הח"ח, לא ולא, אני ערב לך, שאם תעשה מה שאמרתי לך, תגיע לדרגה הזו!.

הרב אילן שמילה הי"ו מלוד

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*