הרב אלירן מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בשלח'

הרב אלירן מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בשלח'

פרשת בשלח

בפרשתנו מסופר שכאשר עם ישראל יצא ממצרים לקבל תורה על הר סיני הם עברו שתי מלחמות, האחת המלחמה עם פרעה ועבדיו, והשניה המלחמה עם עמלק. ההבדל בין שתי מלחמות אלו הייתה בתגובה שדרש הקב"ה מעם ישראל – 'ה' ילחם לכם ואתם תחרישון' – הוא דרש מהם שימשיכו במסע שלהם לכיוון הר סיני וכלל לא להתייחס למצרים שרודף אחריהם, ואילו כשבאו עמלק להילחם עם ישראל ניתן להם ציווי 'צא הלחם בעמלק'.

הסיבה להבדל בין שתי מלחמות אלו, זהו משום שפרעה הגיע לסכן את הגשמיות של היהודי לשעבד את הגוף של היהודי ולכן הם השאירו את המלחמה הזו להקב"ה לעשות אותם, אך עמלק סיכן את הרוחניות של היהודים ולכן התגובה צריכה להיות להשיב 'אש' באופן מידי.

מספרים על אדם שרכש טופס הגרלה בלוטו שהפרס המובטח לזוכה עמד על 100 מיליון. לפועל התקיימה ההגרלה אבל במקום לבדוק את כרטיס הלוטו שברשותו אם הוא זכה, נמנע האיש ולא בדק, כששאלו אותו, אם אתה רוצה לזכות למה אתה לא בודק, ואם אתה לא רוצה לזכות מדוע קנית? השיב האיש: כל זמן שלא בדקתי, יש ספק אולי זכיתי ואני עשיר גדול, ואם אבדוק רוב הסיכויים שלא זכיתי ונשארתי עני, מוטב לי להישאר ספק עשיר מאשר עני ודאי וזוהי הסיבה מדוע אני לא בודק…

מובא בחסידות שעמלק מייצג את הספקנות 'עמלק' בגימטריה 'ספק'. יהדות מבוססת על אמונה ואמונה היא דבר ודאי ומוחלט – בשביל לקבל תורה צריך לומר 'נעשה ונשמע' מתוך קבלת עול ללא ספיקות, משום שכאשר מתעורר ספק בעשיית מצוה אולי זה לא נכון? אולי זה לא כך? מתקרר החשק והחיות לעשות את רצון ה'.

זה מה שעשה עמלק כאשר יצאנו ממצרים, בשעה שכולם היו חדורים אמונה בה' והתלהבות לנוכח הניסים הגדולים שראינו, פתאום הגיע עמלק ונלחם, אמנם הוא הפסיד במלחמה, אבל בכך גרם ערעור וספק בביטחון המוחלט שהיה קודם, הוא קירר את 'האמבטיה הרותחת' כלשון חז"ל ורצה לגרום לחלישות באמונה והביטחון בה'.

הדרך היחידה של יהודי נגד הספקות היא מלחמה 'תמחה את זכר עמלק'. כאשר פוגשים את 'זכר עמלק' את הספקנות שעמלק השאיר לנו עלינו להסיח דעת ולדחותו בשתי ידיים, כשמישהו או משהו מנסים להפריע לקבלת התורה אין ממתינים שהקב"ה ילחם במפריעים אלא יש לנו לעשות ככל האפשר על מנת שנוכל להוסיף בלימוד תורה ובקיום מצוות בחיות ובשמחה.
את המצווה הזו יש לזכור בכל יום, משום שהמלחמה הזו היא נצחית כל אחד אמור לעמוד בתוקף נגד 'העמלק' שבליבו המנסה לצנן את התלהבותו של היהודי.

יעזור ה' יתברך לעמוד בתוקף נגד כל המפריעים ונזכה לזמן בו יתקיים הפסוק 'ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ' (זכריה יג,ב) בגאולה האמתית והשלימה בקרוב ממש.

הרב אלירן מושיאשוילי הי"ו מלוד

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*