הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בא'

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בא'

פרשת בא

"החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון הוא לכם לחודשי השנה"
רש"י אומר על הפסוק הראהו הקב"ה לבנה בחידושה ואמר לו כשהירח מתחדש אז יהיה לכם ראש חודש ואין מקרא יוצא מידי פשוטו, ועל חודש ניסן אמר לו זה יהיה ראש לסדר מניין החודשים שיהיה אייר קרוי שני סיון שלישי וכן על זה הדרך ומשה רבנו התקשה לגבי השיעור שצריך להיות הלבנה כדי שאפשר יהיה לקדש אותו ועל כך הקב"ה הראה לו באצבעו ואמר לו כזה ראה וקדש, וזהו אחד מאותם ג' דברים שהתקשה בהם משה העניין של קידוש החודש, מובא בשם המדרש שבני ישראל מונים וקובעים את הזמנים על פי הירח, והירח הוא גם סמל לעם ישראל ז"א שכשם שהירח מתמעט והולך מתמעט והולך עד שהוא נעלם מהעין וכולם חושבים שזהו הוא נעלם ולא יחזור עוד, ואז דוקא אז הוא מתחיל להתחדש ושב לגדול ורואים אותו בעין, וכך גם עם ישראל לאורך כל ההיסטוריה עם ישראל היו להם תמיד עליות ומורדות וירדו עד שפל המדרגה עד לשאול תחתית אבל דווקא משם הם היו עולים ועולים עד לגבהים שאף אומה לא יכולה להגיע אליהם, על כך אומר בעל חידושי הרי"ם שאין כל חדש בטבע של הבריאה והכל נוהג כתיקונו כמו שכתב שלמה בקהלת "אין כל חדש תחת השמש" אבל רק אצל עם ישראל שההנהגה שלהם היא למעלה מהטבע והם מגלים כוחות על טבעיים של מסירת נפש למען הקב"ה ואז ממלא יתכן גם התחדשות, ועוד מביא על כך האור החיים הקדוש זיע"א "החודש הזה לכם" ראש חודשים זה מרמז שכמו שהחודש הזה הוא ראשון וראש לכל חודשי השנה כך גם עם ישראל ואת זה אנו לומדים מהמילה זה בגימטריה 12 כשם שהחודש הזה הוא ראש לחודשי השנה כך הוא גם ראש לכל שבטי ישראל שגם הם כמספר זה=12 .
המדרש אומר שאמר הקב"ה למשה שעד עכשיו אני הייתי מעבר את השנים וקובע את החודשים שנאמר "החודש הזה לכם" ומעכשיו אתם קובעים וידוע מה שמובא ברש"י על הפסוק הראשון "בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ" אמר ר' יצחק לא צריך היה להתחיל את התורה מבראשית אלא מהחודש הזה לכם ראש חודשים כיון שזהו המצווה הראשונה שנצטוו עם ישראל כעם אבל בגלל "כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים" לכן התורה מתחילה בבראשית אבל אנו רואים שמצות קביעת החודש והשנה זהו מצווה שהיא חשובה מאוד לעם ישראל גם להמשך הקביעה שנדע מתי ראש השנה או מתי פסח או סוכות או כיפור וכן על זה הדרך, ועוד מובא בשם השפת אמת שבני ישראל מונים לפי הירח ואילו אומות העולם לפי החמה (השמש) כך שאומות העולם יכולים להתקיים רק כאשר השמש זורחת עליהם ורק בעיצומו של יום אבל כאשר מחשיך מיד הם נשמדים ונמחים, לעומתם עם ישראל שרויים בחשיכה כמו הירח שזורח בחשכת הלילה, ולכן "החודש הזה לכם ראש חודשים" כל המצווה הזאת של קביעת החודשים זהו מצווה שמאוד מסמל את עם ישראל תמיד מתחזקים ומחזקים את האחר כפי שהירח שנעלם מן העין אבל לקראת אמצע חודש הוא שוב מאיר וזורח, ולא לחינם גזרו היוונים על עם ישראל שלא לקיים את מצוות קידוש החודש אלא הם ידעו שזהו מצווה שמקיים את עם ישראל מבחינה רוחנית.

יה"ר שנזכה ב"ה תמיד להאיר ולזרוח ולהתחדש כפי שהלבנה מתחדשת אמן.
שבת שלום

הרב יעקב בטוניאשוילי הי"ו מלוד

לע"נ:ראובן בן יוסף בן מלכה מושיאשוילי ז"ל.
בנימין בן חכם משה ופנינה לויאשוילי ז"ל.

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*