הרב גרשון בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'ראה'

הרב גרשון בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'ראה'

 

פרשת 'ראה'

התורה אומרת: "פתוח תפתח את ידך לו" דהיינו לעני, כי בגלל הדבר הזה – יברכך ה' בכל מעשה ידך ובכל משלח ידך.

 

למה אדם צריך לפתוח ידו לעני? כי בסופו של האדם הוא פותח את ידו. ידוע כשהאדם נולד ידיו קמוצות (סגורות) והוא חושב שהכל שלו וברשותו, אך כשאדם נפטר לבית עולמו והוא עוזב את העולם הזה הוא פותח את ידיו לומר- כי כלום לא שייך לו ולא ברשותו, ולכן אומרים לאדם: 'פתוח תפתח את ידך לאחיך לענייך'.

 

אמרו חז"ל בגמ' בבא בתרא י: עשרה דברים קשים נבראו, סלע קשה ברזל מחתכו ברזל קשה – אור מפעפעו – אור קשה – מים מכבים אותו  מים קשים – עבים סובלים אותם – עבים קשים – רוח מפזרתן-רוח קשה – גוף סובלו- גוף קשה (גבור) פחד שוברו – פחד שוברו – פחד קשה – יין מפיגו יין קשה (אדם שמתשכר מה ייעשה, יישן) שינה מפכחתו – ושינה אחד משישים במיתה – ומיתה קשה מכולם וצדקה מצלת מן המיתה כמו שכתוב: 'וצדקה תציל ממות'.

 

מסופר בגמ' על ר' יוסי שהיתה לו אשה רעה מאוד ולא היה יכול לסבול אותה, תלמידיו הרגישו ברבם שמשהו מציק לו ושאלו אותו על פשר העניין, ענה להם שהוא סובל מאשתו והציעו לו לגרש אותה וכך יהיה לו נחת. אמר להם איני יכול לגרש אותה כי סכום הכתובה גדול, ואין לו מהיכן לשלם והתלמידים הבטיחו לרב שהם יגייסו את סכום הכתובה וכך היה. עמד וגירש אותה והלכה לבזלה והתחתנה לשוטר העיר. בתחילה הכל היה כשורה, רק שלאחר זמן נתעוורו שני עיניו של בעלה ואין עבודה ואין פרנסה והאשה היתה חסרת אונים ולא ידעה מה שתעביר אותה אל אזור בתי העשירים.

 

והנה באותו מקום היה גר ר' יוסי בעלה הראשון של האשה ולא הסכימה בשום פנים עד שהוא היכה אותה, ושמע ר' יוסי לקול הצעקות ויצא ושאל במה אפשר לעזור, וענתה האשה בקול בוכים את מצבה העגום. ראה במצבה והבטיח לה כי יתמוך בה ללא גבולות ואז נחה דעתה של האשה.

 

ועל זה  אומרת התורה 'כי תראה ערום וכיסתו' ומבשרך לא תתעלם' ….. ולא העלים עיניו מן הצדקה.

 

אנו מתקרבים לחודש הרחמים והסליחות, ואדם צריך להרבות הרבה מליצי יושר כדי שנזכה לצאת זכאים בדין ביום הגדול בראש השנה. 'ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזרה'.

 

הרב גרשון בוטראשוילי הי"ו מאשדוד

 

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*