הרב מאיר גור בדברי תורה לפרשת 'האזינו'

הרב מאיר גור בדברי תורה לפרשת 'האזינו'

פרשת 'האזינו'

כיצד להשיג יותר בחיים?

אין אדם שלא רוצה חיים טובים יותר. יותר בריאות, יותר פרנסה, יותר חכמה, יותר שמחה ומכול דבר יותר. אם תיקח עשרה אנשים ותשאל אותם, אם הם היו רוצים לשפר את החיים שלהם, בכל תחום אפשרי, התשובה היא תמיד 'כן' באופן גורף, בעשרה מתוך עשרה בני אדם. הקושי שבו נתקלים רוב העולם, אינו בשאיפה שלהם. כולם שואפים ליותר. המחסום העיקרי של בני האדם הוא דווקא בעשייה שלהם.

בשביל שיהיה לאדם יותר, ולא משנה כמה יותר ואיפה יותר, הוא בעצמו מוכרח להיות יותר. כל עוד הוא עצמו לא ישתנה, גם החיים שלו לא ישתנו והוא ישאר וידרוך במקום. תסתכלו על כל תחום אפשרי ותראו עד כמה שזה נכון. כל מי שהגיע אי פעם להישג ראוי לשמו, לא הגיע אליו בקלות. כל דבר רציני, חיוני ואמיתי בחיים שהוא טוב לאדם, מצריך עמל ויגיעה.

האם הבריאות מגיעה לאדם בקלות? על כמה כללים הוא חייב לשמור ואיזה אורח חיים צריך להיות לו על מנת שיהיה בריא? אותו דבר בפרנסה. כל אדם שהרוויח כסף בקלות, ברוב המקרים אם לא בכולם, הוא גם איבד אותו בקלות. ומי שבאמת הגיע לרווחה כללית, איך הוא עשה את זה? רק בעמל ויגיעה. ומי שרוצה להיות חכם גדול, האם הוא יקנה חכמה בקלות? כמה שעות, בימים ובלילות הוא יצטרך להקדיש ללימוד ושינון, כדי לזכות לכתר חכמה?

אמנם, ההשתדלות לא תמיד מבטיחה לאדם הצלחה. הרבה עשו כן ולא עלתה בידם. אבל דבר אחד בטוח: אם האדם יעמול ויתאמץ להשיג יעד מסוים בחיים, הוא יגדיל את הסיכוי שהוא יזכה לכך, ואם הוא לא ישתדל ויעמול, הסיכוי שהוא יגיע אליו הוא אפסי!

בפרשה שלנו, שהיא מלאה בתובנות נפלאות בעבודת ה', יש עיקרון מיוחד שמגלה לנו אותו, הרב שמשון רפאל הירש זצ"ל, שיכול לתת לנו את הדרך להתרוממות ולהתנשאות. יש לו פירוש נפלא על התורה, מלבד ספרים מחכימים נוספים, ובפירוש שלו הוא מעורר מאוד לעבודת ה' ונותן הבנה עכשווית לפסוקי התורה ולמצוותיה.

"כנשר יעיר קנו על גוזליו ירחף יפרש כנפיו יקחהו ישאהו על אברתו" (לב' יא') – 'הנשר איננו מטיס את גוזליו למרום כשהם ישנים ונוהגים בסבילות, אלא הוא יעיר קנותחילה, ואחר כך אין הוא פורש את כנפיו מתחת לגוזליו, אלא מעליהם, והללו מתרוממים בערנות ובזריזות ועפים אל מושב הכנפיים המצפה להם. בהחלטה חופשית, מודעת ואמיצה הם מפקידים את עצמם בידיו על מנת שיטיס אותם למרום. הנשרים הצעירים חייבים להתרומם ולעוף מתוך הקן ולשבת בכוחות עצמם על גבי הכנפיים'.

בשירת האזינו, משל הנשר הוא הקב"ה ומשל הגוזלים הם עם ישראל. ה' ניהל אותנו והנהיג אותנו כמו שהנשר מתנהג עם בניו. הוא מוכן לתת להם ולרומם אותם לרום המעלות והדרגות, אבל יש לכך תנאי אחד: שהם יהיו שותפים לתהליך.

כך מנהיג הקב"ה אותנו וזוהי מערכת היחסים בינינו. הוא מוכן לתת בכל מכל כל, לבני האדם, רק אם הם ישכילו ליטול אחריות ולקחת חלק פעיל וישתפו עמו פעולה. אין ספק שהוא יכול לעשות הכול לבדו, ואין לו צורך בעזרה מאיש. אבל כך הוא חקק ברצונו, שכדי שהאדם יושפע ממנו שפע רב, עליו לעשות את ההשתדלות שלו.

כל אדם ישאל את עצמו במה הייתי שמח לקבל יותר מאת הקב"ה, בבריאות, בפרנסה, בחכמה או בכל דבר אחר. לאחר מכן, על האדם להאמין שהקב"ה מעוניין להיטיב לו ויכול לרומם אותו, ממש כמו אותו נשר גדול ועוצמתי שמרחם על בניו וזמין תמיד לסייעם. והדבר החשוב ביותר, שלמדנו מהפרשה שלנו, שכל אדם ישאל את עצמו, מה אני יכול לעשות כדי להשתתף בתהליך? אילו פעולות עלי לבצע כדי לזכות לישועת ה'? מה החלק שלי בסיפור?

ובעזרת ה' יתברך, ברחמיו המרובים, הוא יחוס, יחונן וירחם עלינו ויושיע אותנו כהרף עין. 'כנשר יעיר קנו על גוזליו ירחף'. הוא דורש מאיתנו להתעורר לקראתו ולקבל אותו.'יפרוש כנפיו יקחהו ישאהו על אברתו'. הוא כבר ירומם ויטיס אותנו לעבר עתיד טוב יותר ומאושר יותר, בתנאי שנעלה על כנפיו בכוחות עצמנו וניטול חלק בעשייה.

ר' מאיר גור – לוד

לעילוי נשמת יעקב גור בן יצחק הנולד מן אביגיל מנוחתו בגן עדן

 

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*